V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan 6 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan 6 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan 6 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vagina : vajina, dölyolu, döl yolu
vahdet : birlik, teklik
vahşet : korku, ürküntü, ıssızlık, yalnızlık, yabanıllık
vajina : vagina, am, amcık, bıtık, kuku
vakvak : ördek
valide : anne, ana
vampir : yarasalardan, kuyruksuz, nosferatu
vantuz : çekmen, çekmek
varsıl : parası, varlıklı, zengin
vazife : ödev, görev, yevmiye, gedek, memuriyet, yer
vechet : güzellik, gösterişlilik, haysiyet, şeref, onur, itibar
verici : veren, esirgemeyen, abadan, beregen, beril
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vantuz :

TDK:
isim Deri üzerine yapıştırılarak çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen

vermek :
TDK:
1. -i, -e Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
"Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm." - Ö. Seyfettin
2. Bırakmak veya bağışlamak
3. Ondan bilmek, atfetmek
"Bilgin in bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi." - F. R. Atay
4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
"Geçenlerde bir derginin, Eski ünlüler ne yapıyor? adlı bir röportajına verdiği cevapları okudum." - H. Taner
5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
"Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler." - A. İlhan
6. Herhangi bir duruma yol açmak
"Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim." - Y. K. Karaosmanoğlu
7. Satmak
"Ucuz pahalı deme de ver gitsin; ver de kurtul."
8. Kızı, kadını biriyle evlendirmek
"Uzun Osman, Zeynep le Süleyman a, ikisini birbirine vereceğini söylediği zaman şaşmadılar." - H. E. Adıvar
9. -i Ödemek
"Haydi ... arabaya atlayın... Köşkten parayı verirler." - P. Safa
10. Yaymak
"Ses vermek. Korku vermek. Işık vermek."
11. Bitki ve ağaç, ürün üretmek
"Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı." - R. E. Ünaydın
12. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak
"Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor." - R. H. Karay
13. Hepsini herhangi bir duruma sokmak
"Ateşe vermek. Ortalığı heyecana vermek."
14. Sahip olmasını sağlamak
15. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek
"Hareket vermek. Biçim vermek."
16. Tespit etmek
"Randevu vermek. Ad vermek."
17. Kazandırmak, katmak
"Tat, çeşni vermek."
18. Ayırmak, harcamak
"Emek vermek. Zaman vermek."
19. Dayamak
"Duvara sırtını verip çömeldi. Gözünü hamamcının geleceği yola çiviledi." - A. Sayar
20. Doğurmak
"Kezban, ona yedi evlat vermişti."
21. Cinsel yönden kendisini kullandırmak
22. yardımcı fiil Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
"alıvermek, dizivermek, yapıvermek, görüvermek."

virgül :
TDK:
isim Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,)

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Basit bir hikâye Virgül Yüz sayfa - Yazar: Peter Esterhazy
Eğitimci Bir Jön Türk Lider Ahmet Rıza Bey ve Vazife ve Mesuliyet Eserleri - Yazar: Mustafa Gündüz
Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam Öyküsü, Vazife Yazıları - Yazar: Erden Akbulut
Bastıbacak Virgül - Yazar: Mehmet Güler
Anka - Kutsal Vazife - Yazar: Bilge Altun
Yaşamın Hakkını Vermek - Yazar: Mete Oran
Anka - Kutsal Vazife 2 - Yazar: Bilge Altun

Kelime Bulma Motoru