UZ ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında UZ harfleri bulunan 7 harfli 16 adet kelime bulunuyor.Başında UZ harfleri bulunan 7 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UZ harfleri bulunan 7 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında UZ harfleri bulunan 7 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Uzaklaş, Uzaklık, Uzaktan, Uzamdaş, Uzanmak, Uzatmak, Uzbilim, Uzgöreç, Uzgören, Uzgörür, Uzlaşım, Uzlaşma, Uzokuma, Uzunluk, Uzviyet, Uzyazar

Bazı UZ ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


uzaklık :

TDK:
1. isim Uzak olma durumu, ıraklık
"Duvarın yüzünde birbirine otuz arşın kadar uzaklıkta sımsıkı kapalı iki büyük kapı vardı." - H. R. Gürpınar
2. matematik İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe

uzatmak :
TDK:
1. nsz Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak
"Saç uzatmak. Tırnak uzatmak."
2. -i Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek
"Koğuşun açık duran kapısından hastalar başlarını uzatıp koridordakilere, yerde duran sedyeye bakıyorlar." - M. Ş. Esendal
3. -e Bir şeyi vermek için birine yöneltmek
"Şu köşe rafında toz şeker kutusu var, uzatıver bana." - A. Gündüz
4. Germek
"İp uzatmak."
5. Konuşmayı, tartışmayı sürdürmek
"Her iki odadan üçer beşer kişi lakırtıyı uzattılar." - M. Ş. Esendal
6. -e Vermek, göndermek
"Can, topu Zeki ye uzattı.."
7. -i Süreyi artırmak, temdit etmek
"Yıllardır beklediği bu zevkli anları mümkün olduğu kadar uzatmak istediği her hâlinden belliydi." - İ. O. Anar

uzgören :
TDK:
sıfat Uzgörür

UZ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık - Yazar: Erendiz Atasü

UZ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


KASAS - 11: Annesi Musa'nın ablasına: Onun izini takip et, dedi. O da, onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi.
ZUHRUF - 38: O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın! der.
MÜDDESSİR - 40, 41, 42: Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.

Kelime Bulma Motoru