UŞ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 213 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Malumatfuruş, Yenidendoğuş

11 Harfli Kelimeler

Dercolunmuş, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Kalbolunmuş, Reddolunmuş, Tutturulmuş, Vehmolunmuş

10 Harfli Kelimeler

Affolunmuş, Uydurulmuş, Vadolunmuş, Alıkonuluş, Bulunduruş, Dokunduruş

9 Harfli Kelimeler

Burkulmuş, Cuşuhuruş, Hahvolmuş, Hallolmuş, Kavrulmuş, Kurtulmuş, Mahvolmuş, Merzenguş, Uçurulmuş, Yontulmuş, Doğrultuş, Unutturuş, Uyduruluş

8 Harfli Kelimeler

Başçavuş, Boğulmuş, Bozulmuş, Burulmuş, Dokunmuş, Dolduruş, Durduruş, Durulmuş, Duyulmuş, Gayurmuş, Kahroluş, Kavruluş, Kavuşmuş, Kayboluş, Kokuşmuş, Korunmuş, Kovulmuş, Kurtuluş, Kurulmuş, Kusturuş, Porsumuş, Savruluş, Savurtuş, Somurtuş, Soyulmuş, Tapunmuş, Tevahhuş, Tutturuş, Tutulmuş, Üstçavuş, Vurulmuş, Yalunmuş, Yapıoluş, Yumulmuş, Alıkoyuş, Avutuluş, Başvuruş, Bozduruş, Burkuluş, Doğruluş, Halloluş, Hapsoluş, Korkutuş, Koşturuş, Mahvoluş, Susturuş, Unutuluş, Uyutuluş

7 Harfli Kelimeler

Agunmuş, Avunmuş, Bozuluş, Doğuruş, Dokunuş, Dokuyuş, Doyuruş, Karakuş, Kavuruş, Koruyuş, Kovuluş, Kuduruş, Kuruluş, Kurutuş, Kuruyuş, Oluşmuş, Oturmuş, Oyulmuş, Savunuş, Soğuruş, Soğutuş, Soğuyuş, Sokuluş, Soluyuş, Soyunuş, Sunuluş, Tutuluş, Tutunuş, Uyuşmuş, Üsçavuş, Varoluş, Vuruluş, Boğuluş, Bulunuş, Buyuruş, Defoluş, Duyuluş, Duyuruş, Konuluş, Konuşuş, Korunuş, Koyuluş, Savuruş, Soruluş, Soyuluş, Uyduruş, Yoruluş, Yutuluş

6 Harfli Kelimeler

Barguş, Batruş, Baykuş, Berduş, Coşmuş, Doğmuş, Dolmuş, Donmuş, Doymuş, Durmuş, Kartuş, Kokmuş, Kopmuş, Mağşuş, Matruş, Mefruş, Menguş, Okumuş, Okunuş, Okutuş, Okuyuş, Oturuş, Oyuluş, Pusmuş, Serpuş, Solmuş, Susmuş, Tarduş, Toğmuş, Uyuyuş, Yunmuş, Avunuş, Avutuş, Korkuş, Osuruş, Uçuruş, Uluyuş, Unutuş

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Arguş, Beşuş, Bihuş, Buluş, Çavuş, Doğuş, Doluş, Doyuş, Duruş, Duyuş, Fuhuş, Koğuş, Kokuş, Konuş, Kopuş, Koşuş, Kovuş, Kuruş, Olmuş, Rötuş, Sokuş, Soluş, Soyuş, Sunuş, Susuş, Tokuş, Tutuş, Uçmuş, Vuruş, Yokuş, Yumuş, Bozuş, Buruş, Coşuş, Koyuş, Soruş, Yutuş

4 Harfli Kelimeler

Abuş, Aguş, Anuş, Oluş, Oyuş, Uçuş, Umuş

3 Harfli Kelimeler

Duş, Huş, Kuş, Muş, Nuş, Tuş

Bazı UŞ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


agunmuş : avunmuş, sakin
aguş : kucak
anuş : anış, anı
arguş : edepli, terbiyeli, haberci
avunmuş : agunmuş, müteselli
baykuş : başında, kuku, kukumav
burulmuş : burma, burunçuk, enek
cuşuhuruş : coşkunluk
dercolunmuş : münderic
durulmuş : durgun, müstakar
duş : cağ
duyuş : seziş, duyum, hissediş, duyarlılık, belgi, üslûp
hallolmuş : mahlûl
kartuş : merminin
kavrulmuş : kebap
kokuşmuş : kokuşuk, sası
kopmuş : kopuk
korunmuş : mahfuz, masun, müstahfaz
mağşuş : karışık
matruş : yuluk
menguş : küpe
olmuş : olgunlaşmış, ergin, oluşmuş, bolgan, çigil, toygur, vaki
oluşmuş : müteşekkil, olmuş, oluşuk, türemiş

Bazı UŞ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bîhuş :

TDK:
bihuş

mağşuş :
TDK:
sıfat Karışık

somurtuş :
TDK:
isim Somurtma işi

UŞ ile biten İlçe isimleri

Gündoğmuş (Antalya)
Akkuş (Ordu)

UŞ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Üç Kuruş Fazla Olsun Kırmızı Olsun - Yazar: Fatih Türkmenoğlu

UŞ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 15: Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.
NİSA - 16: İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.
NİSA - 25: İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Kelime Bulma Motoru