TLİ ile biten kelimeler

Sonunda TLİ harfleri bulunan 201 adet kelime bulunuyor.Sonunda TLİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TLİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TLİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Canlıhareketli, Muvaffakıyetli, Muvaffakiyetli

12 Harfli Kelimeler

Envaiçeşitli, Hakkaniyetli, Hassasiyetli, Motosikletli

11 Harfli Kelimeler

Ehemmiyetli, Hayatiyetli, İnsaniyetli, Kabiliyetli, Mesuliyetli, Mukavemetli, Münasebetli, Salahiyetli

10 Harfli Kelimeler

Bisikletli, Haysiyetli, Hemoroitli, Külliyetli, Memleketli, Merhametli, Meşakkatli, Meymenetli, Mürüvvetli, Pazıbentli, Şahsiyetli, Tabiiyetli, Pazubentli, Zürriyetli

9 Harfli Kelimeler

Bakalitli, Belagatli, Bereketli, Cemiyetli, Cerahatli, Cesametli, Cesaretli, Dirayetli, Ehliyetli, Emniyetli, Faziletli, Feragatli, Ferasetli, Garametli, Hakikatli, Hamiyetli, Hararetli, Hareketli, Hasiyetli, Hazakatli, Kabahatli, Kasavetli, Kerametli, Kıyafetli, Kifayetli, Kiremitli, Lateritli, Liyakatli, Maharetli, Maliyetli, Marifetli, Mazeretli, Mehabetli, Metanetli, Meziyetli, Nezaketli, Nezaretli, Parazitli, Piramitli, Rutubetli, Sadakatli, Sakametli, Sükunetli, Şetaretli, Şid­detli, Taravetli, Vahametli, Variyetli, Basiretli, Başkentli, Fehametli, Felaketli, Zarafetli

8 Harfli Kelimeler

Adaletli, Azametli, Cemaatli, Dehşetli, Devletli, Dikkatli, Etiketli, Eziyetli, Gayretli, Hasretli, Haşmetli, Heybetli, Hiddetli, Hikmetli, Himmetli, Hizmetli, Hürmetli, İsabetli, İşaretli, Kanaatli, Kasketli, Kasvetli, Kısmetli, Kıymetli, Kudretli, Kuvvetli, Külfetli, Küveytli, Lezzetli, Mesnetli, Mihnetli, Müddetli, Nispetli, Perlitli, Rağbetli, Rahmetli, Rikkatli, Saadetli, Sıhhatli, Sünnetli, Şecaatli, Şefkatli, Şehvetli, Şerbetli, Şevkatli, Şevketli, Şiddetli, Şöhretli, Tecvitli, Tenkitli, Töhmetli, Ufunetli, Üfunetli, Zahmetli, Abdestli, Asaletli, Grafitli, Manşetli, Taksitli, Tehditli, Tıynetli, Zimmetli

7 Harfli Kelimeler

Antetli, Bagetli, Baritli, Beyitli, Biletli, Çenetli, Çeşitli, Çiğitli, Çivitli, Davetli, Demetli, Gametli, Giritli, Hasetli, Iffetli, İffetli, İlletli, İsmetli, İtaatli, Kenetli, Kilitli, Kuşetli, Lanetli, Neşetli, Niyetli, Paletli, Senetli, Sepetli, Süratli, Şahitli, Şeritli, Takatli, Tibetli, Ücretli, Vakitli, Bazitli, Ceketli, Cüretli, Diyetli, Jiletli, Kesitli, Oksitli

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Ciltli, Dertli, Hintli, Kentli, Özetli, Saatli, Şistli, Ümitli, Akitli, Asitli, Vectli

5 Harfli Kelimeler

Bitli, Kitli

4 Harfli Kelimeler

Etli

Bazı TLİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


antetli : başlıklı
bitli : cimri, pinti
cesaretli : yürekli, yiğit, cesur
ciltli : mücelled
çiğitli : çekirdekli
dertli : bunlu, çorlu, gaileli, naçar, yanık, yaralı, yüreği delik, yüreği yanık
dikkatli : titiz, araştırıcı, sorgulayıcı, eşitgen, pürdikkat, sak durmak, sıkı, tetik, tetik üstünde beklemek, tuyak
dirayetli : yetenekli, becerikli
ehemmiyetli : önemli, mühim
eziyetli : üzgülü, mihnetli, zahmetli
faziletli : erdemli, fazıl, faziletkâr, yüksek
feragatli : vazgeçebilen
garametli : kadersiz
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
hayatiyetli : canlı
haysiyetli : değeri, onurlu

Bazı TLİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aletli :

TDK:
sıfat Aleti olan veya aletle yapılan

bitli :
TDK:
1. sıfat Üstünde bit bulunan
2. Cimri

nispetli :
TDK:
sıfat Oranlı

TLİ ile biten İlçe isimleri

Mezitli (Mersin)
Ahmetli (Manisa)
Şefaatli (Yozgat)

TLİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 143: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
NUR - 20: Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)!.
NİSA - 25: İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Kelime Bulma Motoru