TİF ile biten kelimeler

Sonunda TİF harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.Sonunda TİF harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TİF harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TİF harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Elektronegatif, Elektropozitif

12 Harfli Kelimeler

Konfederatif, Nonfigüratif, Teleobjektif, Retrospektif

11 Harfli Kelimeler

Diyapozitif, Prezervatif, Konservatif, Konstrüktif

10 Harfli Kelimeler

Alternatif, Deskriptif, İnisiyatif, İnteraktif, Kompetitif, Kooperatif, Korporatif, Perspektif, Radyoaktif, Cinsilatif, Hiperaktif, Kantitatif, Spekülatif

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Dekoratif, Federatif, Figüratif, İnsiyatif, Kümülatif, Lokomotif, Nominatif, Pandantif, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Subjektif, Sübjektif, Kalitatif, Laytmotif

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Dedektif, Detektif, Direktif, Faktitif, Kognitif, Kolektif, Normatif, Objektif, Palyatif, Portatif, Primitif, Selektif, İnovatif

7 Harfli Kelimeler

Ablatif, Efektif, Genitif, Kreatif, Lokatif, Negatif, Pozitif, Reaktif, Relatif, Rotatif, Sedatif, Sikatif, Sportif, Rölatif

6 Harfli Kelimeler

Fiktif, Taltif

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Datif, Hatif, İstif, Motif, Latif

Bazı TİF ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akuzatif : belirtme durumu
alternatif : seçenek, almaşık, eşil, şık
aperitif : açar, ön içki
dekoratif : bezemsel, süsleyici, tezyinî, göstermelik, bezemeli
deskriptif : tasvirî
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
efektif : nakit para
figüratif : figürlü, figürcü, betili
fiktif : kurmaca, itibarî
inisiyatif : girişim, girişimgücü, ilkgirişim, öncecilik, üstünlük, öngüdü, insiyatif
insiyatif : inisiyatif, öncecilik
interaktif : etkileşimli
istif : kereste, stok, dizme, yığma
kognitif : bilişsel
kolektif : ortaklaşa
kompetitif : tekabetçi, rekabetçi
kooperatif : üreticilerin, belediyeler, köyler
kreatif : yaratıcı
kümülâtif : katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli
laytmotif : ana motif
lokatif : kalma durumu

Bazı TİF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ablâtif :

TDK:
ablatif

efektif :
TDK:
1. isim, ekonomi Bankacılıkta nakit para
2. Banknot ve metal para
3. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası

inisiyatif :
TDK:
1. isim Öncecilik, üstünlük
2. Karar verme yetkisi
3. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği

Kelime Bulma Motoru