T ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 11 harfli 56 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 11 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Amerikanist, Başmüsevvit, Ceninisakıt, Cürmümeşhut, Determinant, Determinist, Devrisaadet, Egosantrist, Elastikiyet, Emperyalist, Fidyeinecat, Fizyolojist, Formaldehit, Gayrimahdut, Gayrimümbit, Hayalperest, Hermafrodit, Hiperboloit, Hipermarket, Hudayinabit, İkbalperest, İktisadiyat, İllüzyonist, Kablelmilat, Kolektivist, Kolonyalist, Materyalist, Muayyeniyet, Mutasyonist, Müessiriyet, Müstahzarat, Nasyonalist, Nefsaniyyet, Objektivist, Oryantalist, Permanganat, Postrestant, Psikanalist, Rasyonalist, Revizyonist, Sendikalist, Spesiyalist, Süpermarket, Şekilperest, Tentürdiyot, Terkibibent, Antiparazit, Harimiismet, İhtimaliyet, İrredantist, Kilovatsaat, Paternalist, Primitivist, Probabilist, Volontarist, Yelkenkanat

Bazı T ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ceninisakıt : düşük
cürmümeşhut : suçüstü, meşhut suç
determinist : belirlenimci, gerekirci
devrisaadet : saadet asrı
egosantrist : benözekçi
elâstikiyet : esneklik
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fizyolojist : fizyolog
gayrimahdut : sınırsız, sonsuz, uçsuz
gayrimümbit : çorak, verimsiz
hayalperest : düşçü, düşkurucu, hayalci
hermafrodit : er dişi, erselik, hünsa
hudayinabit : kendiliğinden
ikbalperest : gündüşkünü
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
kolektivist : ortaklaşacı
materyalist : maddeci, özdekçi, özdeksel
mutasyonist : değişinimci
müessiriyet : etkinlik, etkililik
nefsâniyyet : garez, kin
objektivist : nesnelci
postrestant : beklerulak
psikanalist : ruhçözümcü
rasyonalist : akılcı, usçu
revizyonist : saptırımcı, revizyoncu
sendikalist : sendikacı
spesiyalist : uzman
şekilperest : formaliteci

Bazı T ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


devrisaadet :

TDK:
isim, din b. (***) Asrısaadet

emperyalist :
TDK:
sıfat Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı
"Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı." - N. Hikmet

T ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Doğubayazıt (Ağrı)

Kelime Bulma Motoru