T ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 11 harfli 56 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 11 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Amerikanist, Başmüsevvit, Ceninisakıt, Cürmümeşhut, Determinant, Determinist, Devrisaadet, Egosantrist, Elastikiyet, Emperyalist, Fidyeinecat, Fizyolojist, Formaldehit, Gayrimahdut, Gayrimümbit, Hayalperest, Hermafrodit, Hiperboloit, Hipermarket, Hudayinabit, İkbalperest, İktisadiyat, İllüzyonist, Kablelmilat, Kolektivist, Kolonyalist, Materyalist, Muayyeniyet, Mutasyonist, Müessiriyet, Müstahzarat, Nasyonalist, Nefsaniyyet, Objektivist, Oryantalist, Permanganat, Postrestant, Psikanalist, Rasyonalist, Revizyonist, Sendikalist, Spesiyalist, Süpermarket, Şekilperest, Tentürdiyot, Terkibibent, Antiparazit, Harimiismet, İhtimaliyet, İrredantist, Kilovatsaat, Paternalist, Primitivist, Probabilist, Volontarist, Yelkenkanat

Bazı T ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ceninisakıt : düşük
cürmümeşhut : suçüstü, meşhut suç
determinist : belirlenimci, gerekirci
devrisaadet : saadet asrı
egosantrist : benözekçi
elâstikiyet : esneklik
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fizyolojist : fizyolog
gayrimahdut : sınırsız, sonsuz, uçsuz
hayalperest : düşçü, düşkurucu, hayalci
hermafrodit : er dişi, erselik, hünsa
hudayinabit : kendiliğinden
ikbalperest : gündüşkünü
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
kolektivist : ortaklaşacı
kolonyalist : sömürgeci
muayyeniyet : bellilik
mutasyonist : değişinimci
müessiriyet : etkinlik, etkililik
nefsâniyyet : garez, kin
oryantalist : şarkiyatçı, müsteşrik, doğu bilimci
psikanalist : ruhçözümcü
rasyonalist : akılcı, usçu
revizyonist : saptırımcı, revizyoncu
sendikalist : sendikacı
spesiyalist : uzman
şekilperest : formaliteci

Bazı T ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


başmüsevvit :

TDK:
isim Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı
"Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder." - R. H. Karay

devrisaadet :
TDK:
isim, din b. (***) Asrısaadet

oryantalist :
TDK:
isim Doğu bilimci

T ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Doğubayazıt (Ağrı)

T ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Naylon Fiyaka - Cürmümeşhut - Yazar: Zafer Ercan

Kelime Bulma Motoru