T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 140 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist, Badelmilat, Evdemonist, Fenomenist, Grosmarket, Güzelavrat, Kariyerist, Kızılsöğüt, Laklakiyat, Liberalist, Mağlubiyet, Müntehabat, Paralelist, Paratiroit, Stratejist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


dönergeçit : turnike
envaiçeşit : envaitürlü
folklorist : folklorcu
gramkuvvet : gramağırlık
hakkaniyet : doğruluk, nasfet
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
kaydıhayat : yaşamca
lejitimist : meşrutiyetçi
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mucrimiyet : suçluluk
mukadderat : yazgı, kader, alın yazısı, yazım
mücevherat : mücevherler
mürettebat : gemi, tayfa
müsellesat : trigonometri
nominalist : adcı
oportünist : günoğlu, fırsatçı
pragmatist : yararcı, pragmacı
resmiküşat : açılış töreni
sekülarist : dünyacı
şehvaniyet : kösnüllük

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mağduriyet :

TDK:
isim Mağdurluk

mahrumiyet :
TDK:
isim Yoksunluk
"Sebepsizce ağlamamak hayatta nafile yere katlandığımız mahrumiyetlerden biridir." - A. Ş. Hisar

militarist :
TDK:
isim Militarizm yanlısı olan kimse

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru