T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 140 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist, Badelmilat, Evdemonist, Fenomenist, Grosmarket, Güzelavrat, Kariyerist, Kızılsöğüt, Laklakiyat, Liberalist, Mağlubiyet, Müntehabat, Paralelist, Paratiroit, Stratejist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
aristokrat : soylu, beysoylu
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
fikrisabit : saplantı, idefiks
gramkuvvet : gramağırlık
hakkısükût : susmalık
hayvaniyet : hayvanlık
istalagmit : stalagmit, dikit
kaydıhayat : yaşamca
kızılkanat : sazangilleredn
mağdariyet : kıygınlık
mağlubiyet : yenilgi
mağlûbiyet : yenilme
mahremiyet : gizlilik
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merbutiyet : bağlılık, ilgi
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mevkufiyet : tutukluluk
motosiklet : motor
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
mündericat : içindekiler, ıçindekiler
mürettebat : gemi, tayfa
müştemilât : eklentiler
mütevellit : doğmuş
resmiküşat : açılış töreni

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mukadderat :

TDK:
isim Yazgı
"Ben öyle istiyorum. Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor." - A. Gündüz

terciibent :
TDK:
isim, edebiyat Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bir beyit bulunan manzume biçimi

teslimiyet :
TDK:
isim Teslim olma, kendini verme, boyun eğme
"Bu iki kadın da tabii bir teslimiyetle öteki canlı mahlukun şahsiyeti karşısında sönmüşlerdi." - H. E. Adıvar

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru