T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 140 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist, Badelmilat, Evdemonist, Fenomenist, Grosmarket, Güzelavrat, Kariyerist, Kızılsöğüt, Laklakiyat, Liberalist, Mağlubiyet, Müntehabat, Paralelist, Paratiroit, Stratejist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
aristokrat : soylu, beysoylu
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
elektrolit : kıvılkesilgen
filatelist : pulcu
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
kızılkanat : sazangilleredn
kristaloit : billûrsu
lejitimist : meşrutiyetçi
mağdariyet : kıygınlık
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mebzuliyet : çokluk, bolluk
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
merbutiyet : bağlılık, ilgi
meşguliyet : uğraş, uğraşı, iş güç
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
motosiklet : motor
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhteviyat : içindekiler, içerik
mukadderat : yazgı

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hamilikart :

TDK:
isim Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse

mağduriyet :
TDK:
isim Mağdurluk

mahkûmiyet :
TDK:
1. isim, hukuk Hükümlülük
"Hiçbir mahkûmiyeti yoktur."
2. Hüküm giyilen süre
"Mahkûmiyetini bitirmeden öldü."

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti - Yazar: Kolektif
Müntahabat Bedayi-i Edebiyye - Yazar: Betül Kiriş

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜZZEMMİL - 7: Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var.

Kelime Bulma Motoru