T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda T harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda T harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
envaiçeşit : envaitürlü
filatelist : pulcu
hakkaniyet : doğruluk, nasfet
hakkısükût : susmalık
hayvaniyet : hayvanlık
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
istalagmit : stalagmit, dikit
kaydıhayat : yaşamca
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mahrumiyet : yoksunluk
mazhariyet : erişme, ergi
mebzuliyet : çokluk, bolluk
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
mevkufiyet : tutukluluk
muhassasat : ödenek
mukadderat : yazgı, kader, alın yazısı, yazım
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
mutavassıt : aracı, orta

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basklârnet :

TDK:
basklarnet

militarist :
TDK:
isim Militarizm yanlısı olan kimse

müsakkafat :
TDK:
isim Üzeri damla örtülmüş olan yapılar

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru