T ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve EK ile biten 315 adet kelime bulunuyor.Başında T harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında T harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında T harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Taksitlendirebilmek, Toplumsallaşabilmek

18 Harfli Kelimeler

Temellendirebilmek, Teşkilatlanabilmek

17 Harfli Kelimeler

Taksitlendirilmek, Tasarımlayabilmek, Tasdiklettirilmek

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşmek, Tasdikletebilmek, Tasdikleyebilmek, Tatlandırabilmek, Tekrarlanabilmek, Tekrarlatabilmek, Tekrarlayabilmek, Tellendirebilmek, Temellendirilmek, Tertipleyebilmek, Tezgahlayabilmek

15 Harfli Kelimeler

Taksitlendirmek, Tavırlarıdüşmek, Tembelleştirmek, Termikleştirmek, Töhmetlendirmek, Türkçeleştirmek, Tamamlanabilmek, Tamamlatabilmek, Tamamlayabilmek, Tamamlayıvermek, Tanımlayabilmek, Tanımlayıvermek, Tanıştırabilmek, Tanıtlayabilmek, Tartışılabilmek, Tasarlanabilmek, Tasarlayabilmek, Tasdiklettirmek, Temizlenebilmek, Temizletebilmek, Temizleyebilmek, Tetikleyebilmek, Tıkıştırabilmek, Tırmalayabilmek, Tokatlayabilmek, Tokuşturabilmek, Toparlanabilmek, Toparlayabilmek, Toplatılabilmek, Tutuklatabilmek, Tutuklayabilmek, Tutuşturabilmek, Tutuşturuvermek

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tariflendirmek, Tarihlendirmek, Tedirginleşmek, Tekelleştirmek, Temellendirmek, Temelleştirmek, Türküleştirmek, Tanıtılabilmek, Tasdikletilmek, Tazeleyebilmek, Temizlettirmek, Terimleştirmek, Tokalaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Taharetlenmek, Tekdüzeleşmek, Tükürüklenmek, Türkleştirmek, Taktırabilmek, Taptırabilmek, Tartılabilmek, Tartışabilmek, Taslayabilmek, Taşlayabilmek, Tattırabilmek, Tavlayabilmek, Tazelendirmek, Tazeleştirmek, Tebeşirlenmek, Tıklatabilmek, Tıklayabilmek, Tırmanabilmek, Titreyebilmek, Titreyivermek, Toplanabilmek, Toplanıvermek, Toplatabilmek, Toplayabilmek, Toplayıvermek, Turlayabilmek, Tutturabilmek, Tüttürebilmek

12 Harfli Kelimeler

Tedariklemek, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembihlenmek, Terbiyelemek, Tertiplenmek, Testerelemek, Tezleştirmek, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirmek, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Torpillenmek, Trajikleşmek, Tutulabilmek, Tükürüklemek, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Tüylendirmek, Takılıvermek, Takınabilmek, Tanınabilmek, Tanışabilmek, Tanıtabilmek, Tanıtıvermek, Tanıyabilmek, Tanıyıvermek, Tapınabilmek, Taranabilmek, Taratabilmek, Tarayabilmek, Tasdiklenmek, Tasdikletmek, Taşınabilmek, Taşırabilmek, Taşırıvermek, Taşıtabilmek, Taşıyabilmek, Taşıyıvermek, Tebeşirlemek, Terazilenmek, Tertipletmek, Tıkanabilmek, Tıkanıvermek, Tıkayabilmek, Tıkayıvermek, Tutuluvermek, Tutunabilmek, Tutunuvermek, Tutuşabilmek, Tutuşuvermek, Tüketebilmek, Tükürebilmek, Türetebilmek

11 Harfli Kelimeler

Tabiileşmek, Tasniflemek, Teftişetmek, Tekelleşmek, Tekerlenmek, Tekmelenmek, Tekmillemek, Tembihlemek, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizletmek, Tenekelemek, Tepindirmek, Terazilemek, Tertiplemek, Tetikleşmek, Teyellenmek, Tezgenlemek, Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titremlemek, Torpillemek, Tökezlenmek, Törpülenmek, Tümörlenmek, Tümörleşmek, Türküleşmek, Tütsülenmek, Tardedilmek, Tartabilmek, Tasdiklemek, Tekmeletmek, Tökezletmek, Törpületmek, Tükettirmek, Tütsületmek

10 Harfli Kelimeler

Tanelenmek, Tazelenmek, Tazeleşmek, Tekerlemek, Tekmelemek, Temizlemek, Tepelenmek, Tepeletmek, Tepiklemek, Tepirlemek, Terslenmek, Tersleşmek, Teveklemek, Teyellemek, Tiksinerek, Tirildemek, Titreterek, Titreyerek, Tökezlemek, Törpülemek, Töskürtmek, Tüketilmek, Tüneklemek, Türkleşmek, Türkülemek, Tütsülemek, Tadabilmek, Tadıvermek, Takabilmek, Takıvermek, Tapabilmek, Taşabilmek, Taşıvermek, Tazeletmek, Tepebilmek, Tetiklemek, Tıkabilmek, Tıkıvermek, Tutabilmek, Tutuvermek, Tükürülmek

9 Harfli Kelimeler

Tanelemek, Tayyetmek, Tazelemek, Tekesemek, Tekleşmek, Telesimek, Tellenmek, Tengirlek, Tepelemek, Teprenmek, Tepreşmek, Tepsermek, Terketmek, Terletmek, Tersinmek, Terslemek, Tezleşmek, Tiksinmek, Tipilemek, Tipleşmek, Titreşmek, Titretmek, Tizleşmek, Töskürmek, Tüllenmek, Tümlenmek, Tümselmek, Tüttürmek, Tüydürmek, Tüylenmek, Tardetmek, Telletmek, Tirelemek

8 Harfli Kelimeler

Tabetmek, Tekerlek, Teklemek, Telesmek, Tellemek, Tepilmek, Tepinmek, Tepişmek, Tepkimek, Tergemek, Terlemek, Tezlemek, Tiplemek, Titremek, Tökezmek, Tükenmek, Tüketmek, Tükürmek, Tümlemek, Tüplemek, Türetmek

7 Harfli Kelimeler

Teginek, Tezürek, Tiftmek, Tünemek, Türemek

6 Harfli Kelimeler

Tegrek, Temtek, Tepmek, Ternek, Tigrek, Titrek, Tümbek, Tümsek, Tünmek, Tütmek, Tüymek, Tutçek

5 Harfli Kelimeler

Tefek, Telek, Temek, Terek, Tevek, Tezek, Tübek, Tüfek, Tünek

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı T ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tabiîleşmek : doğallaşmak
tarihlendirmek : belirlemek, günlemek
tek : yalnız, hareketsiz, uslu, biricik, yegâne, yalnızca, salt, sadece, hiç, hiçbir, sessiz, bir, bir numara, birice, birlik, dek, ilk ve son, münferit, nazar boncuğu, şazimet, teferrüt, teklik, tenha, ünik, vahit, yek, yekta
tekerlenmek : yuvarlanmak, dönmek, uğraşmak
tekmillemek : tamamlamak, bütünlemek, bitirmek
tembihlemek : uyarmak, hatırlatmak
temellenmek : yerleşmek
temizlemek : arıtmak, paklamak, sakıncalı, bitirmek, tüketmek, öldürmek, ağda yapmak, almak, ayıklamak, çalmak, kazımak

Bazı T ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tepişmek :

TDK:
1. nsz, -le Birbirini tepmek
"O günlerde atlar tepişecek, diyordu." - T. Buğra
2. İtişip kakışmak

tiksindirmek :
TDK:
-i, -den Tiksinmesine yol açmak

Kelime Bulma Motoru