T ile başlayan Cİ ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve ile biten 61 adet kelime bulunuyor.Başında T harfi bulunan ve ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında T harfi bulunan ve ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında T harfi bulunan ve ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Toplummerkezci

12 Harfli Kelimeler

Tanrıbilimci, Tarımbilimci, Tasarçizimci, Tertipleyici, Tiksindirici, Toplumiçinci

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Temizlemeci

10 Harfli Kelimeler

Tuhafiyeci

9 Harfli Kelimeler

Tasfiyeci, Tayyareci, Tekstilci, Terbiyeci, Terletici, Tesviyeci, Tezkereci, Tezkireci, Tömbekici

8 Harfli Kelimeler

Takdimci, Tankerci, Tasvirci, Tekbenci, Tektenci, Telsizci, Temsilci, Tenekeci, Teşhirci, Tinselci, Torpilci, Trapezci, Troçkici, Turizmci, Tüketici, Türetici, Türkçeci, Tahlilci, Tahminci, Tedavici

7 Harfli Kelimeler

Taksici, Talimci, Tamirci, Tavizci, Tecimci, Tekelci, Tekneci, Tepkici, Terecci, Testici, Tevkici, Tümleci, Tatilci, Tedrici, Tinerci, Totemci, Törelci

6 Harfli Kelimeler

Tefeci, Tereci, Töreci

5 Harfli Kelimeler

Teşci

Bazı T ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


talimci : boşgur
tamirci : onarımcı, yamacı
tanrıbilimci : ilahiyatçı, teolog
tarımbilimci : agronom
tasvirci : betimlemeci
tavizci : ödüncü
tayyareci : pilot
tecimci : tüccar
tedrici : aşamalı, basamaklı, kerteli, kerte kerte
tefeci : faizci, murabahacı
tekelci : inhisarcı, benimseme
tekmeleyici : bönger
tekneci : tekne
temizleyici : mutahhir
temsilci : mümessil, ajan, represant
tenekeci : lehimleyen
tepkici : reaksiyoner
terletici : terleten
tesviyeci : metal
teşci : cesaretlendirme, yüreklendirme
tevkici : nişancı
tezkereci : tezkireci
tezkireci : tezkereci
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
tinselci : spiritualist
tömbekici : acem
trapezci : trapez
tüketici : yoğaltıcı, müstehlik, bitiren, mahveden
tümleci : olumsuzluk kelimesi
türetici : türeten

Bazı T ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


taksici :

TDK:
isim Taksi çalıştıran kimse

temsilci :
TDK:
1. isim Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil
"Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir." - M. Kaplan
2. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey
"Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi." - N. Cumalı
3. ticaret Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse

Kelime Bulma Motoru