SUS ile başlayan kelimeler

Başında SUS harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.Başında SUS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SUS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SUS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Suskunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Suskunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Susturabilmek, Susturuvermek

12 Harfli Kelimeler

Suskunlaşmak, Susturabilme, Susturuverme

11 Harfli Kelimeler

Suskunlaşma, Susturulmak, Susamgiller, Susarımsağı

10 Harfli Kelimeler

Susturulma, Susabilmek, Susuvermek

9 Harfli Kelimeler

Susamyağı, Suskunluk, Susturmak, Susturucu, Susabilme, Susuverme

8 Harfli Kelimeler

Susaklık, Susallar, Susamuru, Susatmak, Susığırı, Susineği, Susmalık, Susturma, Susuzluk, Susamsız, Susturuş

7 Harfli Kelimeler

Susalık, Susamak, Susamış, Susatma, Susayan, Susayış, Susever, Susması, Sustalı, Susuntu, Susamlı, Susamsı

6 Harfli Kelimeler

Susama, Suskun, Susmak, Susmuş, Suspus

5 Harfli Kelimeler

Susak, Susam, Susan, Susku, Susma, Susta, Susuş, Susuz

3 Harfli Kelimeler

Sus

Bazı SUS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


susak : susayan, salak, aptal
susalık : susuzluk
susama : hararet
susamış : teşne
susamuru : sansargillerden
susamyağı : şırlanyağı
susan : samut
susatmak : zorluk, hararet vermek
susayan : susak
susever : hidrofil
susığırı : manda
susineği : kınkanatlılardan
susku : susma, sükût
suskun : sessiz, sükûtî, samut
suskunluk : sükûtîlik, sükûnet
susma : hâmûşî, itrak, susku, sükût
susmak : ağız dil vermemek, ağzına kilit takmak, ağzını mühürlemek, akoz etmek, dili durmak, dut yemiş bülbüle dönmek, dut yemişbülbüle dönmek, kesmek, sesini kesmek, sessizliğe gömülmek, suspus olmak
susmalık : susması, hakkısükût, sus payı, sükût hakkı
susması : susmalık
susmuş : sakit, suspus
suspus : susmuş, sinmiş
sustalı : çakı
susturma : ilzam
susturmak : etkisini, gidermek

Bazı SUS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


susaklık :

TDK:
1. isim Susamış olma durumu
2. Salaklık, aptallık

susmak :
TDK:
1. nsz Konuşmasını kesmek
"Son mısraları acele okuyarak susmuştu." - H. F. Ozansoy
2. Konuşmaktan kaçınmak
"Onlar da bu hazırlop klişeleri kullanmak fırsatını buluncaya kadar susacaklardır." - B. R. Eyuboğlu
3. Ses veya gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yapmamak
4. Etkisini göstermemek, tepki göstermemek
"Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar."

susturmak :
TDK:
1. -i Susmasını sağlamak, susmasına sebep olmak
"Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum." - F. R. Atay
2. Verdiği karşılıkla veya yaptığı bir davranışla birini artık söz söyleyemeyecek bir duruma getirmek, ilzam etmek
"Kendisini de arkadaşlarını da çok rahat susturup saf dışı bırakabilirlerdi." - O. Aysu
3. Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek, bastırmak
"İşimizi gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu." - M. Ş. Esendal

SUS ile başlayan İlçe isimleri

Susurluk (Balıkesir)
Susuz (Kars)

Kelime Bulma Motoru