SAT ile biten kelimeler

Sonunda SAT harfleri bulunan 30 adet kelime bulunuyor.Sonunda SAT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda SAT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda SAT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Muhassasat, Mukaddesat, Müsellesat

8 Harfli Kelimeler

Tahsisat, Tedrisat, Tenkisat

7 Harfli Kelimeler

Hadisat, İktisat, İmbisat, Palisat, Tesisat

6 Harfli Kelimeler

Arasat, Batsat, Bilsat, Fırsat, Maksat, Ruhsat, Sürsat, Tutsat, Yapsat

5 Harfli Kelimeler

Fesat, Hasat, İfsat, Kesat, Masat, Pusat, Rasat, Vasat, Vüsat

3 Harfli Kelimeler

Sat

Bazı SAT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fesat :

TDK:
1. isim Bozukluk
"Mide fesadı. Ahlak fesadı."
2. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk
"Birçokları kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler." - S. Birsel
3. Hile
4. sıfat Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse)
"Sen de ne fesat adamsın!"
5. sıfat Karıştırıcı, ara bozucu (kimse)
"Fakat gitgide içlerine uygunsuz adamlar ve türlü fesatlar karışmış." - N. F. Kısakürek

iktisat :
TDK:
1. isim Ekonomi
2. Tutum

ruhsat :
TDK:
1. isim İzin, müsaade
"Resmî ruhsat tezkeresi dosyamda mevcuttur." - N. F. Kısakürek
2. İzin belgesi, ruhsatname
"Pazar ruhsatları tarifesi hakikaten ağırdır." - N. Hikmet

SAT ile biten İlçe isimleri

Samsat (Adıyaman)

SAT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 72 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 69 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 46 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 54 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 43 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 46 - Yazar: Kolektif
İktisat ve Toplum Dergisi Sayı: 58 - Yazar: Kolektif

SAT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 14: Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı!  .
BAKARA - 15: Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.
ALİ İMRAN - 178: İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru