SIR ile başlayan kelimeler

Başında SIR harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.Başında SIR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SIR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SIR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Sıradanlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Sıradanlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Sıralanabilmek, Sıralayabilmek, Sıralayıvermek, Sırtlayabilmek

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek, Sıradanlaşmak, Sıralanabilme, Sıralandırmak, Sıralayabilme, Sıralayıverme, Sırtlangiller, Sırtlayabilme

12 Harfli Kelimeler

Sırmakeşhane, Sırnaştırmak, Sıracagiller, Sıradanlaşma, Sıralandırma, Sırıtabilmek, Sırıtıvermek

11 Harfli Kelimeler

Sırılsıklam, Sırıtkanlık, Sırnaşıklık, Sırnaştırma, Sırıtabilme, Sırıtıverme

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı, Sırıklamak, Sırnaşarak, Sırnaşıkça, Sırtlanmak

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla, Sırbistan, Sırdaşlık, Sırıklama, Sırlanmak, Sırnaşmak, Sırretmek, Sırrolmak, Sırsıklam, Sırtarmak, Sırtçılık, Sırtıkara, Sırtlamak, Sıracılık, Sırtlanma, Sırtlayış

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını, Sırdaşça, Sırıtkan, Sırıtmak, Sırlamak, Sırlanca, Sırlanma, Sırlıtaş, Sırmakeş, Sırnaşan, Sırnaşık, Sırnaşış, Sırnaşma, Sırretme, Sırrolma, Sırtarma, Sırtlama, Sırtüstü, Sırcılık, Sırtarış

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla, Sırçacı, Sırıkçı, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sırplık, Sırrını, Sırtına, Sırtlan, Sırtlık, Sırıkla

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya, Sırdaş, Sırıma, Sırlak, Sırlan, Sırlar, Sırpat, Sırpça, Sırsız, Sırtar, Sırtçı

5 Harfli Kelimeler

Sırat, Sırça, Sırık, Sırım, Sırlı, Sırma, Sıram, Sırcı, Sırtı

4 Harfli Kelimeler

Sıra, Sırf, Sırp, Sırt

3 Harfli Kelimeler

Sır

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sır : giz, yetenek, gizem, bâtın, letâif, peçe, yaşlak
sıracaotu : sıracagillerden
sıradağlar : altay dağları
sıradanlık : rutin
sıralaç : klâsör, musannif, cilbent
sıralama : tanzim, tertîb, tertip
sıralanmış : dizili, sıralı
sırası : abur cubur, yeri olmak
sırasını : biçimine getirmek
sırasız : düzensiz, yere, zamana, konuya, harta
sıraya : sıralanmak, tertiplemek
sırbistan : balkanlar, macaristan
sırça : cam
sırdaş : mahrem, can kulağı, cankulağı, orhun
sırıtmak : şaşkınlık, sırtarmak
sırlanca : düzgünce
sırnaşmak : asıntı olmak, asıntıolmak, dibi düşmek, ekşimek
sırpat : yaramaz, inatçı, yüzsüz
sırsız : açık
sırtçı : hamal
sırtçılık : hammallık, hamallık
sırtına : vurmak

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sıralamak :

TDK:
1. -i Birbiri ardı sıra veya yan yana koyarak sıra durumuna getirmek
"İskemleleri sıralamak."
2. Art arda söylemek, sayıp dökmek
"Kendisini tüm bu bilgileri biriktirmeye iten nedenleri sıraladı." - L. Tekin
3. Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
"Herkesin onu dinlediğini görünce, arkasına yaslanıp kendinden gayet emin bir tavırla elindeki verileri sıraladı." - E. Şafak
4. Söylenecek, yazılacak, yapılacak şeylere zihinde gerekli düzeni vermek
5. Aynı davranışı birbiri ardınca birçok kez yapmak
"Bize karşı bir sürü itiraz sıraladı."
6. Aynı davranışı birçok şey üstünde tekrarlamak
"Bekçi bütün kapıları sıraladı."
7. Küçük çocuk tutunarak yürümeye başlamak, tutunarak yürümek

sırımak :
TDK:
1. -i Yorgan, şilte vb.ni iri ve aralıklı dikmek
2. Sağlam ve sıkıca dikmek

sırıtık :
TDK:
sıfat Sürekli olarak sırıtan

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sırbistan Üzerinde Beyaz Kartallar - Yazar: Lawrence Durrell
Aşk'ın Sırat Köprüsü - Yazar: Mustafa Kıran
Gido Sırat Köprüsünde İki Gün - Yazar: A. Kadir Konuk

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUHRUF - 12, 13: Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.

Kelime Bulma Motoru