SIR ile başlayan kelimeler

Başında SIR harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.Başında SIR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SIR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SIR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Sıradanlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Sıradanlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Sıralanabilmek, Sıralayabilmek, Sıralayıvermek, Sırtlayabilmek

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek, Sıradanlaşmak, Sıralanabilme, Sıralandırmak, Sıralayabilme, Sıralayıverme, Sırtlangiller, Sırtlayabilme

12 Harfli Kelimeler

Sırmakeşhane, Sırnaştırmak, Sıracagiller, Sıradanlaşma, Sıralandırma, Sırıtabilmek, Sırıtıvermek

11 Harfli Kelimeler

Sırılsıklam, Sırıtkanlık, Sırnaşıklık, Sırnaştırma, Sırıtabilme, Sırıtıverme

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı, Sırıklamak, Sırnaşarak, Sırnaşıkça, Sırtlanmak

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla, Sırbistan, Sırdaşlık, Sırıklama, Sırlanmak, Sırnaşmak, Sırretmek, Sırrolmak, Sırsıklam, Sırtarmak, Sırtçılık, Sırtıkara, Sırtlamak, Sıracılık, Sırtlanma, Sırtlayış

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını, Sırdaşça, Sırıtkan, Sırıtmak, Sırlamak, Sırlanca, Sırlanma, Sırlıtaş, Sırmakeş, Sırnaşan, Sırnaşık, Sırnaşış, Sırnaşma, Sırretme, Sırrolma, Sırtarma, Sırtlama, Sırtüstü, Sırcılık, Sırtarış

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla, Sırçacı, Sırıkçı, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sırplık, Sırrını, Sırtına, Sırtlan, Sırtlık, Sırıkla

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya, Sırdaş, Sırıma, Sırlak, Sırlan, Sırlar, Sırpat, Sırpça, Sırsız, Sırtar, Sırtçı

5 Harfli Kelimeler

Sırat, Sırça, Sırık, Sırım, Sırlı, Sırma, Sıram, Sırcı, Sırtı

4 Harfli Kelimeler

Sıra, Sırf, Sırp, Sırt

3 Harfli Kelimeler

Sır

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sırada : birinci, birincil
sıralama : tanzim, tertîb, tertip
sıralanmış : dizili, sıralı
sıralayan : ratıp, sıralayıcı
sıralı : sıralanmış, düzenlenmiş, dizili, yere, zamana, konuya, tüzül
sırasıgelince : kardeşim olsun da kanlım olsun
sırasında : gerekince, esnasında, tam
sırasını : biçimine getirmek
sırayla : çizin çizin, münavebeli
sırça : cam
sırf : yalnızca, salt, ancak, sadece, yalnız, tümüyle, büsbütün
sırık : çangal, dikeç
sırımak : yorgan
sırıtmak : şaşkınlık, sırtarmak
sırlanca : düzgünce
sırlar : esrar
sırrını : açılmak
sırsız : açık
sırt : arka, çiğin, dal, dalgalanma, eğin, geriş, yağır, yaka, yüzgeç
sırtarmak : sırıtmak

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sıracalı :

TDK:
sıfat Sıracası olan

Sırp :
TDK:
özel, isim Sırbistan da yaşayan ve Slavların güney kolundan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse

sırt :
TDK:
1. isim, anatomi Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
"Arabacı katırın sırtına binmiş." - F. R. Atay
2. anatomi İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı
3. Kesici araçların kesmeyen kenarı
"Bıçağın sırtı."
4. Dağların veya tepelerin üst bölümü
"Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi." - O. V. Kanık
5. İnsanın üstü
"Sırtında hep aynı kahverengi elbise bulunduğuna göre fazla bir kazanç da sağlamıyordu." - C. Külebi
6. Bir şeyin üstü, üst bölümü
7. Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada - Yazar: Nuri Pakdil
Tam O Sırada - Yazar: Ahmet Güntan

Kelime Bulma Motoru