RET ile biten kelimeler

Sonunda RET harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.Sonunda RET harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda RET harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda RET harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Adabımuaşeret

12 Harfli Kelimeler

İadeiziyaret, Fakruzaruret, Ruhumücerret

10 Harfli Kelimeler

Setriavret

9 Harfli Kelimeler

Mugayeret, Muhaceret, Muzaheret, Mübaşeret, Münaferet, Müzaheret

8 Harfli Kelimeler

Mağfiret, Mefharet, Mefkaret, Meserret, Meşveret, Muaşeret, Mücerret, Sayruret

7 Harfli Kelimeler

Basiret, Bekaret, Beşaret, Cesaret, Hakaret, Hararet, Kefaret, Konkret, Maharet, Nezaret, Sadaret, Sefaret, Şetaret, Taharet, Ticaret, Vezaret, Zaruret, Ziyaret, Mazeret, Meraret

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Aşiret, Debret, Emaret, Esaret, Fetret, Fitret, Gayret, Gofret, Hasret, Hayret, Hazret, Hicret, Işaret, İbaret, İmaret, İşaret, Kesret, Kudret, Labret, Mefret, Müfret, Nazret, Nedret, Nefret, Nusret, Operet, Seyret, Söhret, Subret, Şirret, Şöhret, Vefret, Yüsret, Ahiret

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Avret, Baret, Cüret, Ebret, İbret, İşret, Liret, Meret, Övret, Siret, Süret, Taret, Ücret, Suret

3 Harfli Kelimeler

Ret

Bazı RET ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adabımuaşeret : terbiyeli, görgü, davranış töresi, davranış bilgisi, topluluk töresi, görgü kuralları, muaşeret adabı
ahiret : ahret, öbür dünya, öteki dünya, maad, öbürdünya, ukba
aşiret : oymak, el, uruk
basiret : sezme, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, eldek
beşaret : muştu, müjde, erim
cesaret : yüreklilik, yiğitlik, çekinmezlik, atılganlık, arat, büzük, cür'et, cüret, güven, hamaset, yürek
cüret : yüreklilik, ataklık, cesaret, saygısızlık
debret : kımıldayış, devinim
emaret : beylik, emirlik
esaret : kölelik, tutsaklık, esirlik, boyunduruk

Bazı RET ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hicret :

TDK:
1. isim Göç
2. din b. (***), tarih İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göç etmesi
"Hicretten yüz elli yıl sonra."

ticaret :
TDK:
1. isim Ürün, mal vb. alım satımı
"Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı." - F. R. Atay
2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
"Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. Bu etkinlikle ilgili bilim
4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr

RET ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hasret Öteki Adındır Senin - Yazar: Ömer Tekiner
Suya Dökülen Hasret - Yazar: Arif Tuncer Avcı
Hasret Yürekler - Yazar: Nazmi Şimşek
Suya Dökülen Hasret - Yazar: Arif Tuncer Avcı
Hasret Yürekler - Yazar: Nazmi Şimşek
Hasret Kapımda Gardiyan - Yazar: Sabri Galip...
Biz Vatanımıza Hasret Öldük Yavrularım - Yazar: Oğuz Özdem
Hasret Kapımda Gardiyan - Yazar: Sabri Galip...
Yitiğine Hasret - Yazar: Arif Taner Tuzcu
Umut Işık'a Hasret - Yazar: Erdal Oktar

RET ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 103: İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın)  hazır bulunduğu bir gündür.
İSRA - 104: Arkasından da İsrailoğullarına: «O topraklarda oturun! Ahiret vâdi tahakkuk edince, hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz» dedik.
YUSUF - 104: Halbuki sen bunun için (peygamberlik görevini îfa için)  onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an, âlemler için ancak bir öğüttür.

Kelime Bulma Motoru