REK ile biten kelimeler

Sonunda REK harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.Sonunda REK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda REK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda REK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Derinleştirerek

14 Harfli Kelimeler

Asgarımüşterek

13 Harfli Kelimeler

Gözlemleyerek, Gümbürdeyerek, Önemsemeyerek

12 Harfli Kelimeler

Bilinmeyerek, Böbürlenerek, Büyüklenerek, Değişmeyerek, Didikleyerek, Ezberleyerek, Genişleterek, Kibirlenerek, Şüphelenerek

11 Harfli Kelimeler

Beğenilerek, Düşünülerek, Güvenilerek, Istemeyerek, İnceleyerek, İstemeyerek, Niteleyerek, Öfkelenerek, Üsteleyerek

10 Harfli Kelimeler

Bekleyerek, Benzeterek, Bildirerek, Bilmeyerek, Çevrilerek, Delimsirek, Devrederek, Dinleyerek, Karagevrek, Söyleyerek, Tiksinerek, Titreterek, Titreyerek, Yükleyerek, Yükselerek

9 Harfli Kelimeler

Büzülerek, Çekinerek, Değişerek, Direnerek, Dizilerek, Düşünerek, Ekleyerek, Esneyerek, Güvenerek, Isteyerek, İğrenerek, İnleyerek, İsteyerek, İzleyerek, Köpürerek, Nişaburek, Sevinerek, Süzülerek, Yönelerek, Yürüyerek, Çalakürek

8 Harfli Kelimeler

Aklevrek, Mendirek, Müşterek, Övünerek, Sürterek, Üzülerek, Zemberek, Zencirek, Üççeyrek

7 Harfli Kelimeler

Beserek, Bilerek, Çökerek, Diyerek, Dökerek, Dönerek, Engerek, Gezerek, Giderek, Gülerek, İncerek, Kökirek, Küçürek, Mübarek, Seçerek, Severek, Tezürek, Ürkerek, Yererek, Büyürek

6 Harfli Kelimeler

Beğrek, Beyrek, Böbrek, Çemrek, Çeyrek, Geğrek, Gevrek, Iterek, İterek, Levrek, Mahrek, Seyrek, Tegrek, Tigrek, Titrek, Üzerek, Yeğrek, Yekrek, Yeyrek, Zeyrek

5 Harfli Kelimeler

Börek, Çörek, Direk, Ebrek, Firek, Gerek, Herek, İçrek, Kürek, Merek, Öğrek, Sürek, Terek, Yürek

4 Harfli Kelimeler

Erek, Grek, Örek, Ürek

Bazı REK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aklevrek : tatlı su levreği
beğrek : beyrek
beyrek : beğrek
bildirerek : bilgiç bilgiç
bilinmeyerek : yanlışlıkla
böbrek : sakatat
büzülerek : dertop
çekinerek : çekine çekine, ıkına sıkına
çevrilerek : döne döne
çeyrek : urup
çökerek : kara delik
değişerek : dönüşümlü
dinleyerek : kulaktan
direnerek : kuvvetle
dizilerek : dizi dizi
düşünerek : akıl, fikren
düşünülerek : bile bile
engerek : engerekgillerden
genişleterek : uzun uzadıya
gerek : lâzım, kelimeleri, eşitlik, icap, biterge, hacet, ister, lüzum, lüzumlu
giderek : gittikçe, tedricen, gitgide, gün günden, tedricî olarak, zamanla
gözlemleyerek : akıl
ıstemeyerek : istemeye istemeye
içrek : batınî, düşünce, ezoterik
incerek : incecik
inleyerek : zari zari
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
isteyerek : atlaya zıplaya, bayıla bayıla

Bazı REK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


zencirek :

TDK:
isim Cilt kapağındaki ince çizgiler

REK ile biten İlçe isimleri

Gemerek (Sivas)
Siverek (Şanlıurfa)
Çekerek (Yozgat)
Devrek (Zonguldak)

REK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti - Yazar: Solmaz Kamuran

REK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 92: Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde: Sizi bindirecek bir binek bulamıyorum, deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de (sorumluluk yoktur).

Kelime Bulma Motoru