RAS ile başlayan kelimeler

Başında RAS harfleri bulunan 59 adet kelime bulunuyor.Başında RAS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RAS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında RAS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Rasyonelleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Rasyonelleştirme

15 Harfli Kelimeler

Rasyonalizasyon, Rastlantısallık

14 Harfli Kelimeler

Rasyonelleşmek, Rastlanabilmek, Rastlaşabilmek, Rastlayabilmek, Rastlayıvermek

13 Harfli Kelimeler

Rasyonelleşme, Rastlanabilme, Rastlaşabilme, Rastlayabilme, Rastlayıverme

12 Harfli Kelimeler

Rastlantısal, Rastlantıyla

11 Harfli Kelimeler

Raspalanmak, Rasyonalist, Rasyonalite, Rasyonalizm, Rasyonellik

10 Harfli Kelimeler

Raspalamak, Raspalanma, Rastlanmak, Rastlaşmak, Rastlatmak, Rasatçılık, Raspacılık

9 Harfli Kelimeler

Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Rastlatma

8 Harfli Kelimeler

Rasatlar, Raslantı, Rastgele, Rastıklı, Rastlama, Rasyonel

7 Harfli Kelimeler

Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı

6 Harfli Kelimeler

Rassas, Rastık, Rasyon, Rasist, Rasizm

5 Harfli Kelimeler

Rasat, Rasem, Rasıt, Raspa, Rasyo

4 Harfli Kelimeler

Rast

Bazı RAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


rasat : gözlem
rasatçı : gözlemci
rasathane : gözlemevi, observatuvar, gözlem evi
rasatlar : ersad
rasem : salkım
rasgele : düşgele, önüne gelen
rasıt : gözlemci, gözleyici
raslantı : rastlantı, tesadüfî
raspa : törpü, demir
raspalamak : oturtmak, raspa etmek
rassas : kalaycı
rast : doğru, düzgün, tesadüf
rastgele : gelişigüzel, seçmeden, lâlettayin, bir o yana, bir bu yana, değme, ezkaza, herhangi, kazara, olur olmaz, ölçüsüz, ters türs, tevekkeli
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlanmak : karşılaşmak, eksilmek, görülmek
rastlantı : bilgiye, isteğe, tesadüf, düşgelim

Bazı RAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rasat :

TDK:
isim, gök bilimi Gözlem
"Türkler Belgrat a yaklaştıkları zaman evvelki keşif ve rasat merkezi olmak üzere Havale kalesini inşa etmişlerdi." - F. R. Atay

raspalamak :
TDK:
-i Raspa kullanarak boyaları, pasları kazımak, pürüzleri gidermek veya iki yüzeyi birbirine yapıştırmak, oturtmak

rastlantı :
TDK:
isim Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
"Bir gün Sahaflar Çarşısı nda amaçsızca dolaşırken rastlantıyla eline bir kitap geçmiş." - İ. Aral

Kelime Bulma Motoru