RAK ile biten kelimeler

Sonunda RAK harfleri bulunan 203 adet kelime bulunuyor.Sonunda RAK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda RAK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda RAK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Karşılaştırarak

14 Harfli Kelimeler

Gizliolmayarak

13 Harfli Kelimeler

Ballandırarak, Kırmızımtırak, Kırpıştırarak, Kollarıaçarak, Mıncıklayarak, Parmaklayarak, Şıngırdayarak, Tekrarlanarak, Turuncumtırak

12 Harfli Kelimeler

Aldırmayarak, Beyazımtırak, Binbiryaprak, Buruşturarak, Cansızolarak, Çıtırdatarak, Dolandırarak, Dolaşmayarak, Duraksayarak, Fısıldayarak, Fokurdayarak, Foşurdayarak, Gururlanarak, Haşırdayarak, Hışıldayarak, Homurdanarak, Kararlayarak, Kıyaslayarak, Koşuşturarak, Mırıldanarak, Parıldayarak, Siyahımtırak, Şıpırdayarak, Tasarlayarak, Viyaklayarak, Yalpalayarak, Yararlanarak, Yasaklayarak, Yeşilimtırak, Yuvarlanarak, Kızılımtırak

11 Harfli Kelimeler

Aktarılarak, Anlamayarak, Avuçlayarak, Bordomtırak, Dayanılarak, Dayanışarak, Kızılyaprak, Oranlayarak, Ortalayarak, Pembemtırak, Tanımayarak

10 Harfli Kelimeler

Bağlanarak, Çırpınarak, Ekşimtırak, Hıçkırarak, Kandırarak, Kısaltarak, Kıvrılarak, Koşturarak, Kullanarak, Mavimtırak, Morumtırak, Nazlanarak, Parlayarak, Saklayarak, Sallanarak, Sarımtırak, Sarsılarak, Sıçrayarak, Sırnaşarak, Sızlanarak, Toplayarak, Yabantırak, Yansıtarak, Zıplayarak, Zorlayarak

9 Harfli Kelimeler

Acımtırak, Ağlayarak, Aldatarak, Artırarak, Atlayarak, Bağırarak, Bunalarak, Çalışarak, Dağıtarak, Dayanarak, Dolanarak, Dolaşarak, Grimtırak, Kasılarak, Kazıyarak, Kırıtarak, Kıskıvrak, Kıvırarak, Koşuşarak, Kurularak, Sıkılarak, Sıyırarak, Soluyarak, Yalanarak, Yanılarak, Yılışarak, Yutularak, Kırkmerak

8 Harfli Kelimeler

Acınarak, Acıyarak, Akyaprak, Baldırak, Bastırak, Biyaprak, Çıngırak, İstiğrak, Kaydırak, Korkarak, Koş-arak, Tumturak, Uzanarak, Uzatarak, Yaldırak, Yıldırak, Dalyarak, Tartarak

7 Harfli Kelimeler

Alçarak, Bakarak, Bıtırak, Bozarak, Coşarak, Durarak, İhtirak, İnfirak, İştirak, Kısarak, Koşarak, Sanarak, Sayarak, Sorarak, Şaşarak, Tutarak, Yanarak, Yayarak

6 Harfli Kelimeler

Acırak, Anorak, Babrak, Bayrak, Berrak, Bozrak, Çaprak, Dışrak, Dıvrak, Katrak, Kavrak, Kayrak, Kısrak, Kıvrak, Matrak, Mızrak, Mihrak, Navrak, Olarak, Oturak, Pıtrak, Rakrak, Şakrak, Şaprak, Toprak, Ufarak, Uyarak, Yaprak, Yıprak, Zevrak

5 Harfli Kelimeler

Ağrak, Asrak, Azrak, Barak, Borak, Burak, Çırak, Çorak, Durak, Evrak, Firak, İdrak, İtrak, Kurak, Merak, Sarak, Serak, Sorak, Şırak, Tarak, Tırak, Torak, Uçrak, Uğrak, Varak, Yarak, Yırak

4 Harfli Kelimeler

Arak, Frak, Irak, Orak

Bazı RAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


acırak : acımtırak
acıyarak : insaflı, merhameten
ağrak : yükselen, ilerleyen
anlamayarak : bön bön bakmak
asrak : himaye, koruma
berrak : duru, parlak, temiz, aydınlık, açık, bulutsuz, çanayaz, yılduru
cansızolarak : dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda
coşarak : kabara kabara
çıtırdatarak : çıtırdata çıtırdata
dolandırarak : yolmak
dolaşarak : dolayı dolayı
gizliolmayarak : açıktan açığa
haşırdayarak : haşır huşur
hıçkırarak : hıçkıra hıçkıra
istiğrak : dalma, dalınç
itrak : susma
kararlayarak : kararlama
kasılarak : gerile gerile
kazıyarak : sıyırmak
kırıtarak : kırılıp bükülmek, kırım kırım, kırıta kırıta, kırıtım kırıtım
kısarak : kısaca
kıvrılarak : girişik bezeme
kızılyaprak : gülgillerden, kasık otu
kollarıaçarak : gerinmek
koş-arak : bağ fiil
kurak : mevsim, çorak, yağışsız
mızrak : cıda, kargı, artuç, cıdak, rumh, rümh, sinan

Bazı RAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


orak :

TDK:
1. isim Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı
2. Ekin biçme zamanı
"Orakta köylünün işi çok olur."
3. Ekin, ot vb. biçme işi
"Ot orağından dönen birkaç köylü, omuzlarında uzun tırpanlarıyla geçiyorlardı." - M. Ş. Esendal

RAK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rüzgara Astığım Çıngırak - Yazar: Filiz Zibek

Kelime Bulma Motoru