PER ile başlayan kelimeler

Başında PER harfleri bulunan 151 adet kelime bulunuyor.Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında PER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Perçinleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Perakendecilere, Perçinleştirmek, Perçinleyebilme, Perdeleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Perakendeciden, Perakendecilik, Perçinleştirme, Perdahlanmamış, Perfeksiyonist, Perfeksiyonizm, Pervasızcasına, Perdeleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Perdahlanması, Perdesizleşme, Pervanebalığı

12 Harfli Kelimeler

Perçinlenmek, Perçinleşmek, Perdahlanmak, Perdahlanmış, Perdahlatmak, Perhizkarlık, Peripatetizm, Perturbation, Perçinletmek, Peripatetist

11 Harfli Kelimeler

Perakendeci, Perçinlemek, Perçinleniş, Perçinlenme, Perçinleşme, Perçinleyiş, Perdahçılık, Perdahlamak, Perdahlanma, Perdelenmek, Perdesizlik, Perestişkar, Pergellemek, Permanganat, Permütasyon, Peronospora, Perukacılık, Pervasızlık, Perçinletme, Perdedarlık, Perdeleyici, Peremecilik

10 Harfli Kelimeler

Perçinleme, Perdahlama, Perdecilik, Perdelemek, Perdelenme, Performans, Pergelleme, Perişanlık, Perspektif, Pervanesiz, Pervasızca, Perdeleniş, Perforjeli, Peribacası, Perperişan, Perukçuluk

9 Harfli Kelimeler

Perakende, Perçinsiz, Perdahsız, Perdeleme, Perhizkar, Perhizsiz, Peridotit, Peritonit, Periyodik, Permanant, Pertavsız, Pervaneci, Pervaneli, Pergament, Perküsyon, Pervazsız

8 Harfli Kelimeler

Perçemli, Perçinli, Perdahçı, Perdahlı, Perdedar, Perdelik, Perdesiz, Peremeci, Perestiş, Perforaj, Perhizli, Periferi, Perikart, Periskop, Perlitli, Permiyen, Peroksit, Personel, Perşembe, Perukacı, Pervasız, Perforje, Permasız, Pervazlı

7 Harfli Kelimeler

Perçemi, Perdeci, Perdeli, Perende, Pergola, Pericik, Peridot, Perihan, Periler, Perişan, Periton, Periyot, Permeçe, Persenk, Perukar, Pervane, Perdesi, Permalı, Perukçu

6 Harfli Kelimeler

Perçem, Perçin, Perdah, Pereme, Perese, Pergel, Perhiz, Perili, Perlit, Perlon, Persçe, Peruka, Perulu, Pervaz, Pervin

5 Harfli Kelimeler

Perde, Peren, Perki, Perma, Permi, Peron, Peruk, Perva

4 Harfli Kelimeler

Pera, Peri, Pert, Peru

3 Harfli Kelimeler

Per

Bazı PER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


perakendeci : tektenci
perçinleşmek : pekişmek, sağlamlaşmak
perdahçı : teleskop, tüfek, açkıcı
perdahlamak : parlatmak, sövmek, küfretmek, açkılamak, aprelemek
perdahlanmak : parlatılmak, açkılanmak
perdahlanması : apre
perdahsız : parlatılmamış, açkısız
perde : gitar, görüşü, katarakt, kaz, ördek, ak basma, aksu, astar, döşemeci, farbala, gerelti, gergi, kapı perdesi, nikâb, orta oyunu, silindir ütücü, sitr, sütre, zıll
perdelemek : gizlemek
perdeli : duvaklı, fagot
perdesiz : utanmaz, hayâsız
perdesizlik : utanmazlık, hayâsızlık
peren : pervin, süreyya, ülker, m45, yedi kız kardeş
perestiş : tapınma
perestişkâr : tutkun, vurgun

Bazı PER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


perakendeci :

TDK:
isim Malını perakende olarak satan tüccar

perhiz :
TDK:
1. isim Diyet
"Doktorlar hastaları tedavi için perhiz verir, bıçak, ilaç kullanırlar." - M. Kaplan
2. din b. (***) Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç

pervaneli :
TDK:
sıfat Pervanesi olan
"Tek pervaneli uçak."

PER ile başlayan İlçe isimleri

Perşembe (Ordu)
Pervari (Siirt)
Pertek (Tunceli)

Kelime Bulma Motoru