PER ile başlayan kelimeler

Başında PER harfleri bulunan 151 adet kelime bulunuyor.Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında PER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Perçinleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Perakendecilere, Perçinleştirmek, Perçinleyebilme, Perdeleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Perakendeciden, Perakendecilik, Perçinleştirme, Perdahlanmamış, Perfeksiyonist, Perfeksiyonizm, Pervasızcasına, Perdeleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Perdahlanması, Perdesizleşme, Pervanebalığı

12 Harfli Kelimeler

Perçinlenmek, Perçinleşmek, Perdahlanmak, Perdahlanmış, Perdahlatmak, Perhizkarlık, Peripatetizm, Perturbation, Perçinletmek, Peripatetist

11 Harfli Kelimeler

Perakendeci, Perçinlemek, Perçinleniş, Perçinlenme, Perçinleşme, Perçinleyiş, Perdahçılık, Perdahlamak, Perdahlanma, Perdelenmek, Perdesizlik, Perestişkar, Pergellemek, Permanganat, Permütasyon, Peronospora, Perukacılık, Pervasızlık, Perçinletme, Perdedarlık, Perdeleyici, Peremecilik

10 Harfli Kelimeler

Perçinleme, Perdahlama, Perdecilik, Perdelemek, Perdelenme, Performans, Pergelleme, Perişanlık, Perspektif, Pervanesiz, Pervasızca, Perdeleniş, Perforjeli, Peribacası, Perperişan, Perukçuluk

9 Harfli Kelimeler

Perakende, Perçinsiz, Perdahsız, Perdeleme, Perhizkar, Perhizsiz, Peridotit, Peritonit, Periyodik, Permanant, Pertavsız, Pervaneci, Pervaneli, Pergament, Perküsyon, Pervazsız

8 Harfli Kelimeler

Perçemli, Perçinli, Perdahçı, Perdahlı, Perdedar, Perdelik, Perdesiz, Peremeci, Perestiş, Perforaj, Perhizli, Periferi, Perikart, Periskop, Perlitli, Permiyen, Peroksit, Personel, Perşembe, Perukacı, Pervasız, Perforje, Permasız, Pervazlı

7 Harfli Kelimeler

Perçemi, Perdeci, Perdeli, Perende, Pergola, Pericik, Peridot, Perihan, Periler, Perişan, Periton, Periyot, Permeçe, Persenk, Perukar, Pervane, Perdesi, Permalı, Perukçu

6 Harfli Kelimeler

Perçem, Perçin, Perdah, Pereme, Perese, Pergel, Perhiz, Perili, Perlit, Perlon, Persçe, Peruka, Perulu, Pervaz, Pervin

5 Harfli Kelimeler

Perde, Peren, Perki, Perma, Permi, Peron, Peruk, Perva

4 Harfli Kelimeler

Pera, Peri, Pert, Peru

3 Harfli Kelimeler

Per

Bazı PER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


perakendeciden : sokak satıcısı
perçemli : perçemi
perdah : parlatma, açkı
perdahlanmamış : açkısız
perdahlanması : apre
perdahlanmış : açkılı
perdeci : perdedar
perdeleme : bürgülemek
perdeli : duvaklı, fagot
perestiş : tapınma
peridot : olivin
perili : çardu
peripatetizm : gezimcilik, aristotelesçilik
periskop : denizaltılarda, tanklarda
periton : karın zarı, kavram
peritonit : karın zarı yangısı
periyodik : süreli, mevkut, mevkute
periyot : dönem, devir
perlit : inci taşı
permi : evetçe
peron : yanaşlık
persenk : pelesenk
pervanebalığı : aybalığı
pervasızlık : çekinmezlik, sakınmazlık, korkusuzluk
pervaz : kapı, kol, dar, uçuş, kenar
pervin : ülker, peren

Bazı PER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


perakendecilik :

TDK:
isim Perakende olarak yapılan alışveriş

perçemli :
TDK:
sıfat Perçemi, kâkülü olan
"Badik kızların yanı sıra perçemli öğrenciler geçiyordu." - S. F. Abasıyanık

perçinleştirmek :
TDK:
-i Perçinli duruma getirmek, perçinleşmeyi sağlamak, sağlamlaştırmak

PER ile başlayan İlçe isimleri

Perşembe (Ordu)
Pervari (Siirt)
Pertek (Tunceli)

PER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Peruk Gibi Hüzünlü - Yazar: Yalçın Tosun
Perihan Sultan - Üç Perdelik Tarihi Temaşa - Yazar: Memduh Mazlum
Ezeli Komedya: Elli Perdelik Destan - Yazar: Atila Ataman

Kelime Bulma Motoru