PER ile başlayan kelimeler

Başında PER harfleri bulunan 151 adet kelime bulunuyor.Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında PER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında PER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Perçinleyebilmek

15 Harfli Kelimeler

Perakendecilere, Perçinleştirmek, Perçinleyebilme, Perdeleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Perakendeciden, Perakendecilik, Perçinleştirme, Perdahlanmamış, Perfeksiyonist, Perfeksiyonizm, Pervasızcasına, Perdeleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Perdahlanması, Perdesizleşme, Pervanebalığı

12 Harfli Kelimeler

Perçinlenmek, Perçinleşmek, Perdahlanmak, Perdahlanmış, Perdahlatmak, Perhizkarlık, Peripatetizm, Perturbation, Perçinletmek, Peripatetist

11 Harfli Kelimeler

Perakendeci, Perçinlemek, Perçinleniş, Perçinlenme, Perçinleşme, Perçinleyiş, Perdahçılık, Perdahlamak, Perdahlanma, Perdelenmek, Perdesizlik, Perestişkar, Pergellemek, Permanganat, Permütasyon, Peronospora, Perukacılık, Pervasızlık, Perçinletme, Perdedarlık, Perdeleyici, Peremecilik

10 Harfli Kelimeler

Perçinleme, Perdahlama, Perdecilik, Perdelemek, Perdelenme, Performans, Pergelleme, Perişanlık, Perspektif, Pervanesiz, Pervasızca, Perdeleniş, Perforjeli, Peribacası, Perperişan, Perukçuluk

9 Harfli Kelimeler

Perakende, Perçinsiz, Perdahsız, Perdeleme, Perhizkar, Perhizsiz, Peridotit, Peritonit, Periyodik, Permanant, Pertavsız, Pervaneci, Pervaneli, Pergament, Perküsyon, Pervazsız

8 Harfli Kelimeler

Perçemli, Perçinli, Perdahçı, Perdahlı, Perdedar, Perdelik, Perdesiz, Peremeci, Perestiş, Perforaj, Perhizli, Periferi, Perikart, Periskop, Perlitli, Permiyen, Peroksit, Personel, Perşembe, Perukacı, Pervasız, Perforje, Permasız, Pervazlı

7 Harfli Kelimeler

Perçemi, Perdeci, Perdeli, Perende, Pergola, Pericik, Peridot, Perihan, Periler, Perişan, Periton, Periyot, Permeçe, Persenk, Perukar, Pervane, Perdesi, Permalı, Perukçu

6 Harfli Kelimeler

Perçem, Perçin, Perdah, Pereme, Perese, Pergel, Perhiz, Perili, Perlit, Perlon, Persçe, Peruka, Perulu, Pervaz, Pervin

5 Harfli Kelimeler

Perde, Peren, Perki, Perma, Permi, Peron, Peruk, Perva

4 Harfli Kelimeler

Pera, Peri, Pert, Peru

3 Harfli Kelimeler

Per

Bazı PER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


perakendeci : tektenci
perçemli : perçemi
perçinlemek : sağlamlaştırmak, güçlendirmek
perçinleşmek : pekişmek, sağlamlaşmak
perdahlanmak : parlatılmak, açkılanmak
perdahlanmış : açkılı
perdahlı : parlatılmış, açkılı
perdelemek : gizlemek
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
perfeksiyonist : yetkinci
perhiz : imsak, riyazet, diyet, rejim
pericik : sürgü
periler : feeri
perili : çardu
peripatetizm : gezimcilik, aristotelesçilik
periton : karın zarı, kavram
periyodik : süreli, mevkut, mevkute
perlit : inci taşı
peron : yanaşlık
peronospora : patates, pancar
persçe : farisi
persenk : pelesenk
perspektif : görünge
pervane : zeamet, kepenek, uskur, döngeç, fan
pervasızca : çekinmeden, sakınmadan, pervasızcasına, bodoslama
pervasızcasına : pervasızca
pervaz : kapı, kol, dar

Bazı PER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


perdeci :

TDK:
1. isim Perde satan veya diken kimse
2. Sahne perdelerini açıp kapamakla görevli kimse
"Perdeci, çapaklı gözlerini kirli yumruklarıyla ovuşturarak cevap verdi." - P. Safa
3. tarih Osmanlılarda yüksek makamlı kimselerin kapılarında bekleyen ve girmeye izni olanları içeri alan görevli, perdedar

perlitli :
TDK:
sıfat Özünde perlit bulunduran

PER ile başlayan İlçe isimleri

Perşembe (Ordu)
Pervari (Siirt)
Pertek (Tunceli)

Kelime Bulma Motoru