P ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında P harfi bulunan ve İK ile biten 143 adet kelime bulunuyor.Başında P harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında P harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında P harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Presbiteryenlik

14 Harfli Kelimeler

Pastahanecilik, Perakendecilik, Profesyonellik, Psikopatolojik, Parapsikolojik, Parlamenterlik, Pişmaniyecilik

13 Harfli Kelimeler

Porselencilik, Paleontolojik, Parazitolojik, Pimpiriklilik, Problemsizlik, Proteinsizlik

12 Harfli Kelimeler

Parasempatik, Pederşahilik, Peygamberlik, Plastikçilik, Polemikçilik, Psikanalitik, Putperestlik, Pastanecilik, Patatesçilik, Pragmatiklik, Pratisyenlik, Problemlilik

11 Harfli Kelimeler

Pejmürdelik, Pekmezcilik, Perdesizlik, Peşkircilik, Peynircilik, Pezevenklik, Pornografik, Portrecilik, Prehistorik, Problematik, Protezcilik, Partisizlik, Pastişçilik, Peremecilik, Pesimistlik, Piknikçilik, Pimpiriklik, Pislikçilik, Pişiricilik, Piyanistlik, Portatiflik, Primitiflik, Profilcilik, Proktolojik, Psikoteknik

10 Harfli Kelimeler

Palmiyelik, Papelcilik, Paralellik, Parametrik, Parazitlik, Parkecilik, Particilik, Perdecilik, Pespayelik, Piramitçik, Pişirimlik, Pokercilik, Poliklinik, Polimerlik, Popülerlik, Pozitiflik, Prenseslik, Presbitlik, Psikolojik, Püritenlik, Papikçilik, Partililik, Patencilik, Pediyatrik, Pencerecik, Peşincilik, Petrolojik, Politiklik, Projecilik, Pusetçilik

9 Harfli Kelimeler

Paleozoik, Panoramik, Parabolik, Paralitik, Paralojik, Patolojik, Patriklik, Pedagojik, Pediatrik, Pekmezlik, Pelteklik, Pepemelik, Periyodik, Pidecilik, Pişkinlik, Polifonik, Pragmatik, Pratiklik, Presçilik, Pedolojik, Prefabrik

8 Harfli Kelimeler

Palmitik, Pasiflik, Pembelik, Perdelik, Pimpirik, Pintilik, Pişpirik, Platonik, Polislik, Prenslik, Pederlik, Prozodik

7 Harfli Kelimeler

Pasifik, Patetik, Pepelik, Pericik, Peyklik, Polemik, Politik, Puselik, Plastik

6 Harfli Kelimeler

Patrik, Peklik, Pencik, Pençik, Piçlik, Piknik, Pislik, Pratik, Psişik, Pandik, Pikrik, Poetik

5 Harfli Kelimeler

Panik, Patik, Pezik, Pısik, Pisik, Pişik, Pürik

3 Harfli Kelimeler

Pik

Bazı P ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


parametrik : parametreli
particilik : fırkacılık, partizanlık
patetik : dokunaklı, etkili
pederşahîlik : ataerki
peklik : kabız, sağlamlık, dayanıklılık, direnç, inkıbaz, yübuset
pepelik : pepemelik
peygamberlik : yalvaçlık, nübüvvet, risalet
pimpirik : harap, bozuk, virane
pisik : kedi
plâtonik : eflâtunî
polemik : siyaset, bilim, siyasî, bilimsel, kalem kavgası
polifonik : çok sesli
politik : siyasal, yönetkisel, siyasî, çevre yönetimi, güdümlülük, önemli
pragmatik : yararcı
pratik : kılgılı, uygulamalı, kılgı, uygulama, evirgen, kıgısal, uygun, tatbikî, amelî, kullanışlı, teamül, tatbik, ameliye, kılgın, kılgısal
psikolojik : ruhsal

Bazı P ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


pejmürdelik :

TDK:
isim Pejmürde olma durumu
"On beş yaşın bütün güzelliği, pejmürdeliği, karmakarışıklığı ile..." - S. F. Abasıyanık

peynircilik :
TDK:
isim Peynircinin işi

problematik :
TDK:
sıfat Sorunsal

P ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

Pendik (İstanbul)

P ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Psikolojik Öyküler - Yazar: Ayşen İnci
Psikolojik Savaşın Türkçesi - Yazar: Adrien G. Clazze
Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar - Yazar: İhsan Kurt

Kelime Bulma Motoru