OYN ile başlayan kelimeler

Başında OYN harfleri bulunan 38 adet kelime bulunuyor.Başında OYN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında OYN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında OYN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Oynanabilmek, Oynatabilmek, Oynatımcılık, Oynatıvermek, Oynayabilmek, Oynayıvermek

11 Harfli Kelimeler

Oynanabilme, Oynatabilme, Oynatıverme, Oynattırmak, Oynayabilme, Oynayıverme

10 Harfli Kelimeler

Oynaklanma, Oynatılmak, Oynattırma

9 Harfli Kelimeler

Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya

8 Harfli Kelimeler

Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak

7 Harfli Kelimeler

Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış

6 Harfli Kelimeler

Oynama

5 Harfli Kelimeler

Oynak, Oynar, Oynaş

Bazı OYN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oynamak :

TDK:
1. nsz Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
"Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor." - H. R. Gürpınar
2. Kımıldamak, hareket etmek
3. -le Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
4. Bir film, oyun vb.nde rol almak
"Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı." - Y. Z. Ortaç
5. Film gösterilmek
"Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?"
6. Tiyatro eseri sahneye konmak
"Birisi dedi ki bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış." - M. Ş. Esendal
7. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
"Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim." - P. Safa
8. Sarsılmak, yeri değişmek
"Depremde yapı oynadı."
9. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
"Tenis oynamak."
10. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
"Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti." - R. H. Karay
11. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
12. Değişiklik göstermek
"Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar."
13. -le Tehlikeye düşürmek
"Benim sağlığımla oynama."
14. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek
15. -le Rastgele yön vermek, aldatmak
"Talih bizimle oynuyor."
16. -le Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
"Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?"
17. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak
18. Değiştirmek, bozmak, tahrif etmek
"Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla." - N. Cumalı

oynatılma :
TDK:
isim Oynatılmak işi
"Gene incelemecileri yanıltan bir nokta da oyunun perde ile oynatılmasıdır." - M. And

Kelime Bulma Motoru