OİT ile biten kelimeler

Sonunda OİT harfleri bulunan 24 adet kelime bulunuyor.Sonunda OİT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda OİT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda OİT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Spermatozoit

11 Harfli Kelimeler

Hiperboloit

10 Harfli Kelimeler

Kristaloit, Paraboloit, Paratiroit

9 Harfli Kelimeler

Antropoit

8 Harfli Kelimeler

Alkaloit, Elipsoit, Helikoit, Hemoroit, Metaloit, Meteroit, Polaroit, Selüloit, Sinüzoit, Paranoit

7 Harfli Kelimeler

Aneroit, Diploit, Emoroit, Haploit

6 Harfli Kelimeler

Koloit, Tiroit, Şizoit

5 Harfli Kelimeler

Geoit

Bazı OİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


antropoit :

TDK:
sıfat İnsansı

elipsoit :
TDK:
1. sıfat Elipse benzeyen
2. isim, matematik Bir elipsin kendi ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin biçimi

koloit :
TDK:
isim, kimya Jelatin niteliğinde olan ve suda dağılmışı zarlardan geçmemekle billursulardan ayırt edilen maddelerin genel adı, billursu karşıtı

Kelime Bulma Motoru