NİK ile biten kelimeler

Sonunda NİK harfleri bulunan 80 adet kelime bulunuyor.Sonunda NİK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NİK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NİK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Radyoelektronik

14 Harfli Kelimeler

Biyoelektronik, Elektromekanik

13 Harfli Kelimeler

Elektroteknik

12 Harfli Kelimeler

Antihijyenik, Hidrosiyanik

11 Harfli Kelimeler

Biyomekanik, Fotomekanik, Stereofonik, Telemekanik, Psikoteknik

10 Harfli Kelimeler

Biomekanik, Diyakronik, Elektronik, Filarmonik, Kozmogonik, Mikrofonik, Poliklinik, Radyofonik, Şizofrenik

9 Harfli Kelimeler

Anakronik, Anorganik, Fonojenik, Fotojenik, İnorganik, Polifonik, Senkronik, Geoteknik

8 Harfli Kelimeler

Ekümenik, Hijyenik, Karbonik, Platonik, Senfonik, Tektonik, Volkanik

7 Harfli Kelimeler

Armonik, Arsenik, Biyonik, Botanik, Çekinik, Eklenik, Eşlenik, Giyinik, Gücenik, Kanonik, Lakonik, Mekanik, Organik, Tekinik, Tükenik, Selanik

6 Harfli Kelimeler

Bitnik, Dasnik, Eğinik, İyonik, Klinik, Kronik, Piknik, Teknik, Vernik, İronik

5 Harfli Kelimeler

Etnik, Fenik, Kinik, Konik, Manik, Minik, Nanik, Panik, Runik, Rünik, Sinik, Şinik, Tenik, Tonik, Yenik, Tunik

4 Harfli Kelimeler

Enik, İnik, Ünik

Bazı NİK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


armonik : armonika
arsenik : 91, sıçan otu, sıçanotu, zırnık
biomekanik : biyoloji
biyonik : dirimkurgusal, bilim kurgusal, dirim kurgu
botanik : nebatat, bitki bilimi
çekinik : resesif
dasnik : pezevenk, godoş, muhabbet tellalı
diyakronik : art zamanlı
eğinik : mail, eğik, meyilli, yalman
ekümenik : evrensel
elektronik : endüstriyel otomasyon teknisyeni
eşlenik : çizgi
fotojenik : resmegider
giyinik : elbiseli, giyimli
hijyenik : sağlıksal
inik : inmiş, indirilmiş
inorganik : anorganik
iyonik : yükünsel
kanonik : doğal
kinik : sinik
konik : mahrutî
kronik : vekayiname, süreğen, müzmin, vakayiname
lâkonik : veciz
manik : köpek
organik : uzvî, canlı, örgensel
piknik : kır, şişman, neşeli, şakacı
polifonik : çok sesli
runik : rünik
senkronik : eş zamanlı

Bazı NİK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


enik :

TDK:
1. isim Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu
"Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karışmış, oynaşıyorlar." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Çocuk
"Evliyim ya, üç de enik var arkamda." - N. Cumalı

plâtonik :
TDK:
platonik

NİK ile biten İlçe isimleri

İznik (Bursa)
Canik (Samsun)

NİK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Manik Serçe - Yazar: Gonca Vuslateri
Organik Bozukluk - 21. Yüzyılda Tembellik Hakkı - Yazar: Şenay Aydemir
Elektronik Mektup - Yazar: Ozan Öztepe
Manik Yeşili - Yazar: Kübranur Şahin
Roman / Tanım - Tarihçe - Teknik - Yazar: Mustafa Ayyıldız

Kelime Bulma Motoru