NİK ile biten kelimeler

Sonunda NİK harfleri bulunan 80 adet kelime bulunuyor.Sonunda NİK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NİK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NİK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Radyoelektronik

14 Harfli Kelimeler

Biyoelektronik, Elektromekanik

13 Harfli Kelimeler

Elektroteknik

12 Harfli Kelimeler

Antihijyenik, Hidrosiyanik

11 Harfli Kelimeler

Biyomekanik, Fotomekanik, Stereofonik, Telemekanik, Psikoteknik

10 Harfli Kelimeler

Biomekanik, Diyakronik, Elektronik, Filarmonik, Kozmogonik, Mikrofonik, Poliklinik, Radyofonik, Şizofrenik

9 Harfli Kelimeler

Anakronik, Anorganik, Fonojenik, Fotojenik, İnorganik, Polifonik, Senkronik, Geoteknik

8 Harfli Kelimeler

Ekümenik, Hijyenik, Karbonik, Platonik, Senfonik, Tektonik, Volkanik

7 Harfli Kelimeler

Armonik, Arsenik, Biyonik, Botanik, Çekinik, Eklenik, Eşlenik, Giyinik, Gücenik, Kanonik, Lakonik, Mekanik, Organik, Tekinik, Tükenik, Selanik

6 Harfli Kelimeler

Bitnik, Dasnik, Eğinik, İyonik, Klinik, Kronik, Piknik, Teknik, Vernik, İronik

5 Harfli Kelimeler

Etnik, Fenik, Kinik, Konik, Manik, Minik, Nanik, Panik, Runik, Rünik, Sinik, Şinik, Tenik, Tonik, Yenik, Tunik

4 Harfli Kelimeler

Enik, İnik, Ünik

Bazı NİK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anorganik : inorganik
armonik : armonika
biomekanik : biyoloji
biyomekanik : biyoloji
biyonik : dirimkurgusal, bilim kurgusal, dirim kurgu
botanik : nebatat, bitki bilimi
çekinik : resesif
eklenik : dizey, yöney
ekümenik : evrensel
elektronik : endüstriyel otomasyon teknisyeni
enik : kedi, encik, çocuk, encek, köpek
eşlenik : çizgi
giyinik : elbiseli, giyimli
gücenik : gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün, küskün küskün, muğber
inorganik : anorganik
kanonik : doğal
konik : mahrutî
kronik : vekayiname, süreğen, müzmin, vakayiname
lâkonik : veciz
manik : köpek
organik : uzvî, canlı, örgensel
panik : ürkü
piknik : kır, şişman, neşeli, şakacı
polifonik : çok sesli
runik : rünik
rünik : runik

Bazı NİK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


elektroteknik :

TDK:
sıfat Elektrik tekniğine ait, elektrik tekniği ile ilgili

iyonik :
TDK:
sıfat, fizik, kimya İyonlardan oluşan, iyonlarla ilgili

mikrofonik :
TDK:
sıfat Mikrofona uygun olan
"Mikrofonik ses."

NİK ile biten İlçe isimleri

İznik (Bursa)
Canik (Samsun)

NİK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Elektronik Mektup - Yazar: Ozan Öztepe

Kelime Bulma Motoru