NEK ile biten kelimeler

Sonunda NEK harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.Sonunda NEK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NEK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NEK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Biriktirrnek

10 Harfli Kelimeler

Aragezinek, Beyazsinek, Sivrisinek

9 Harfli Kelimeler

Karasinek, Öğütörnek

8 Harfli Kelimeler

Börkenek, Dinlenek, İlkörnek, Piçsinek

7 Harfli Kelimeler

Biçenek, Çizenek, Deşenek, Düşünek, Düzenek, Geçenek, Gelenek, Gezinek, Gidenek, Görenek, Gözenek, Kepenek, Kesenek, Örtenek, Peçenek, Seçenek, Teginek, Verenek, Yeğinek, Yetenek, Ağbenek

6 Harfli Kelimeler

Çiğnek, Değnek, Dernek, Deynek, Diğnek, Ekenek, Göynek, İlinek, İtenek, Köynek, Ödenek, Övünek, Ternek, Yüğnek

5 Harfli Kelimeler

Benek, Binek, Çenek, Denek, Dinek, Dönek, Ernek, Esnek, Hanek, Örnek, Senek, Sinek, Sünek, Tünek

4 Harfli Kelimeler

Enek, Inek, İnek, Önek

Bazı NEK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aragezinek : fuaye
binek : oto döşemecisi, oto elektrikçi
biriktirrnek : depo etmek
börkenek : külâh
çiğnek : yolüstü
çizenek : diyagram, çizge, grafik
değnek : sopa, berge, cirit, çatmak, çevgen, çomak, dayak, deynek, matrak, teginek, tuyak
dernek : toplantı, düğün, deri, cemiyet, lonca, korporasyon, ödenti, terim, ternek
deynek : değnek, cirit
diğnek : cirit
dinlenek : kamp
dönek : ideolojinin, kaypak, alabacak, allak, caygın, kahpe, kancık, ordubozan
düşünek : düşünce
düzenek : mekanizma, nesne, dizge, denklem, mekanik, sıfırlayıcı, sistem
ekenek : mezraa

Bazı NEK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


örnek :

TDK:
1. isim Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
"Mehmet Akif in yetişmesi, gençlere bir örnek olarak anlatılmaya layıktır." - İ. A. Gövsa
2. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune
"Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi." - M. Ş. Esendal
3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil
"Bu yapının bir örneği daha yoktur."
4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal
5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma
"Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir." - N. Hikmet
6. sıfat En iyi biçimde olan
"İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor ama horozlanmıyor!.." - N. Hikmet

Peçenek :
TDK:
özel, isim VIII-XI. yüzyıllar arasında Türkistan da, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda yaşamış olan bir Türk kavmi

NEK ile biten İlçe isimleri

Ermenek (Karaman)

NEK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun - Yazar: Hatice Meryem
Seçenek Etkisi - Yazar: Yılmaz Yunak
Kara Sinek - Yazar: Derya Demirel
Sherlock Holmes ve Sinek Papazı - Yazar: David Whitehead
Dijital Çağda Esnek Liderlik - Yazar: Kolektif
Camda Sinek Ezmek - Yazar: Sadettin Kaplan
Sinek Sarayı - Yazar: Mine G. Kırıkkanat

NEK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 26: Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).

Kelime Bulma Motoru