NCİ ile biten kelimeler

Sonunda NCİ harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.Sonunda NCİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NCİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NCİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Başmabeyinci, Yayındüzenci, Toplumiçinci

11 Harfli Kelimeler

Yazıdüzenci, İnsaniçinci

10 Harfli Kelimeler

Başdümenci, Değirmenci, Mandolinci, Merdivenci, Porselenci, Sekseninci, Yetmişinci

9 Harfli Kelimeler

Beniçinci, Doktrinci, Klavsenci, Mabeyinci, Marokenci, Röntgenci, Sekizinci, Serüvenci

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Benzinci, Calvinci, Gezginci, Kalvenci, Kantinci, Kokainci, Köktenci, Sutyenci, Tekbenci, Tektenci, Yelkenci, Yetkinci, Yirminci, Zeytinci, Dinginci, Keskinci, Seçkinci, Sütyenci, Tahminci, Vitrinci

7 Harfli Kelimeler

Bedenci, Beşinci, Bilinci, Bininci, Birinci, Desenci, Dilenci, Direnci, Dövenci, Dümenci, Düvenci, Düzenci, Ellinci, Erkenci, Erkinci, Eroinci, Eşkinci, Etkinci, Gönenci, Kefenci, Leninci, Madenci, Öğlenci, Öğrenci, Patenci, Peşinci, Şahinci, Üstenci, Yedinci, Sekinci

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Frenci, İkinci, Özenci

5 Harfli Kelimeler

Benci, Cinci, Dinci, Fenci, Kinci, Munci, Münci, Zenci

4 Harfli Kelimeler

İnci

Bazı NCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
benci : hodpesent, megaloman
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
birinci : zaman, yer, sırada, sınıf, orun, bir numara, bir numaralı, ekstra, ilig, iliğ, yeküm
calvinci : kalvenci
değirmenci : kırmacı
dilenci : cerrar, geda, goygoycu, sulûk
dövenci : düvenci
dümenci : sonuncu, dalavereci, hileci, düzenbaz
düvenci : dövenci
düzenci : düzen, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas, çakal, dolapçı, dubaracı, entrikacı, fırıldakçı, iblis, oyuncu
ekinci : çiftçi, fellâh
gezginci : gezici, seyyar
inci : değerli, küçük, sert, dür

Bazı NCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


erkinci :

TDK:
sıfat, felsefe Liberal

eşkinci :
TDK:
isim, askerlik Savaşa giden eyalet askeri

yirminci :
TDK:
sıfat Yirmi sayısının sıra sıfatı, sırada on dokuzuncudan sonra gelen
"Üzerimdeki kostüm yirminci yüzyıla aittir, kardeşim." - N. Hikmet

NCİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


On Küçük Zenci - Yazar: Agatha Christie
Siyah İnci - Yazar: Anna Sewell
Kar ve İnci - Yazar: Nihan Kaya
Kabuğunu Kıran İnci - Yazar: Nadia Hashimi
İnci Gibi Dişler - Yazar: Zadie Smith
İnci Mercan - Yazar: Salih Suruç
İnci Çayırlı'nın Anıları - Yazar: Murat Derin
İnci Gibi Dişler - Yazar: Zadie Smith
İnci Sokağı - Yazar: Trevanian
Şişedeki Zenci - Yazar: Salâh Birsel

Kelime Bulma Motoru