NCİ ile biten kelimeler

Sonunda NCİ harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.Sonunda NCİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NCİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NCİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Başmabeyinci, Yayındüzenci, Toplumiçinci

11 Harfli Kelimeler

Yazıdüzenci, İnsaniçinci

10 Harfli Kelimeler

Başdümenci, Değirmenci, Mandolinci, Merdivenci, Porselenci, Sekseninci, Yetmişinci

9 Harfli Kelimeler

Beniçinci, Doktrinci, Klavsenci, Mabeyinci, Marokenci, Röntgenci, Sekizinci, Serüvenci

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Benzinci, Calvinci, Gezginci, Kalvenci, Kantinci, Kokainci, Köktenci, Sutyenci, Tekbenci, Tektenci, Yelkenci, Yetkinci, Yirminci, Zeytinci, Dinginci, Keskinci, Seçkinci, Sütyenci, Tahminci, Vitrinci

7 Harfli Kelimeler

Bedenci, Beşinci, Bilinci, Bininci, Birinci, Desenci, Dilenci, Direnci, Dövenci, Dümenci, Düvenci, Düzenci, Ellinci, Erkenci, Erkinci, Eroinci, Eşkinci, Etkinci, Gönenci, Kefenci, Leninci, Madenci, Öğlenci, Öğrenci, Patenci, Peşinci, Şahinci, Üstenci, Yedinci, Sekinci

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Frenci, İkinci, Özenci

5 Harfli Kelimeler

Benci, Cinci, Dinci, Fenci, Kinci, Munci, Münci, Zenci

4 Harfli Kelimeler

İnci

Bazı NCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


beniçinci : egosantrik, benmerkezci
bilinci : kendinde olmamak, özne
dilenci : cerrar, geda, goygoycu, sulûk
dövenci : düvenci
dümenci : sonuncu, dalavereci, hileci, düzenbaz
düvenci : dövenci
ekinci : çiftçi, fellâh
eroinci : eroinman
ikinci : yeni
kalvenci : calvinci
kefenci : zorba
köktenci : radikal, radikalist
leninci : leninist
munci : kurtaran
münci : kurtaran
öğrenci : talebe, şakirt, boşgut, mektep çocuğu, mektepli, okul çocuğu, okullu, tilmiz
özenci : amatör, özengen
röntgenci : dikizci
serüvenci : maceracı, maceraperest
tektenci : perakendeci
üstenci : müteahhit, yüklenici
yelkenci : indirmek
yetkinci : perfeksiyonist
zenci : siyahî, fellâh, arap, siyah, kara derili, gündüz feneri

Bazı NCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kokainci :

TDK:
isim Kokain üreten, içen veya satan kimse

mandolinci :
TDK:
isim Mandolin yapan, satan veya çalan kimse

patenci :
TDK:
isim Buz pateni yapan veya patenle kayan kimse

NCİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sessizliğin Direnci - Yazar: Utku Kaygusuz

Kelime Bulma Motoru