NCA ile biten kelimeler

Sonunda NCA harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.Sonunda NCA harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NCA harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NCA harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anglosaksonca

12 Harfli Kelimeler

Azerbaycanca

11 Harfli Kelimeler

Atlıkarınca

10 Harfli Kelimeler

Amerikanca, Çoklarınca, Fehvasınca, Kahramanca, Partizanca, Pehlivanca, Savurganca, Şarlatanca, Buyurganca, Kaltabanca

9 Harfli Kelimeler

Akkarınca, Anlamınca, Babacanca, Çaçaronca, İtalyanca, Kararınca, Katalanca, Kocamanca, Makedonca, Sarışınca, Sarıyonca, Atılganca, Kakavanca

8 Harfli Kelimeler

Acıyonca, Aragonca, Ceylanca, Coşkunca, Çapkınca, Çılgınca, Dalgınca, Dolgunca, Düşmanca, Fettanca, Flamanca, Hayvanca, Mahzunca, Mecnunca, Memnunca, Nobranca, Patronca, Saptanca, Sırlanca, Şartınca, Şaşkınca, Şeytanca, Şişmanca, Taşkınca, Uyarınca, Yılgınca, Bıçkınca

7 Harfli Kelimeler

Aklınca, Almanca, Ardınca, Aslanca, Boyunca, Çoğunca, Dayanca, Dokunca, Dolanca, Estonca, Falanca, Filanca, İbranca, İnsanca, Japonca, Kadınca, Kalınca, Kapanca, Karınca, Kumanca, Laponca, Letonca, Nadanca, Olgunca, Ortanca, Oynanca, Romanca, Sakınca, Sorunca, Tabanca, Yalınca, Yığınca, Yunanca, Aydınca, Fidanca, Melunca

6 Harfli Kelimeler

İnanca, Olanca, Olunca, Oranca, Oyunca, Ozanca, Utanca, Uzunca

5 Harfli Kelimeler

Bunca, Danca, Gonca, Hanca, Kanca, Konca, Lonca, Manca, Şunca, Yonca

4 Harfli Kelimeler

Anca, Onca

Bazı NCA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


amerikanca : amerikan ingilizcesi
aragonca : fabla
aslanca : yiğitçe
azerbaycanca : türkî
bunca : epey, çok
coşkunca : coşkun
çılgınca : delicesine, çılgıncasına, delimsirek
çoğunca : ekseri
dayanca : metanet, tahammül
dolanca : mahrek, orbit
estonca : estonca
fehvasınca : uyarınca
filânca : falanca
flâmanca : hollanda
hanca : hanzi, kanji
hayvanca : behimi, hayvanî
ibranca : ibranîce
italyanca : lâtin dilleri
kahramanca : yiğitçe
kapanca : düzen, hile
kumanca : kıpçakça
oynanca : senaryo
pehlivanca : pehlivanane
romanca : çingene dili
saptanca : kontenjan
savurganca : savurgan
sorunca : dava
şeytanca : kurnazca, kurnazlıkla, şeytanî, gözleri fıldır fıldır etmek, iblisçe
şunca : epey, çok
yalınca : simpleks
yığınca : genel, teamül
yunanca : elence, ladino

Bazı NCA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


falanca :

TDK:
1. sıfat Falan
"Falanca kahveye mütekait memurlar devam eder." - B. R. Eyuboğlu
2. zamir Falan kimse
"Falanca geldi."

sarışınca :
TDK:
sıfat Sarışına yakın

tabanca :
TDK:
1. isim Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah
"Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür." - F. R. Atay
2. Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç

NCA ile biten İlçe isimleri

Sapanca (Sakarya)

NCA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca - Yazar: Yaşar Kemal
Karınca Huzura Varınca - Yazar: Dursun Gürlek
Karınca İzleri - Hikmet Aksoy Kitabı - Yazar: Nazan Bekiroğlu
Beni Karınca Kadar Seviyorsan - Yazar: Aysun Saygı Köknar
Karınca Düşü - Yazar: Yahya Akengin
Atlı Karınca ve Ruhlar Gecesi - Yazar: Nurgül Ulu
Palamutta Karınca Var - Yazar: Yüksel Yokolma
Demirin Üstünde Karınca İzi - Yazar: Vehbi Bardakçı
Karınca Bedenine Tıkıştırılmış Filler - Yazar: İlker Ülgen
Demirin Üstünde Karınca İzi - Yazar: Vehbi Bardakçı

Kelime Bulma Motoru