NAK ile biten kelimeler

Sonunda NAK harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.Sonunda NAK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NAK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NAK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Çengüçağanak

9 Harfli Kelimeler

Adıkaynak, Şapadanak, Taracanak

8 Harfli Kelimeler

Bağlanak, Ferahnak, Kedernak, Kelaynak, Toplanak

7 Harfli Kelimeler

Almanak, Bacanak, Bakanak, Barınak, Boğanak, Bukanak, Bulunak, Çağanak, Çapanak, Çıkanak, Çotanak, Dayanak, Dokunak, Ispanak, Kalınak, Korunak, Sağanak, Sığınak, Suzinak, Takanak, Takınak, Tapınak, Tutanak, Yaşanak, Yazanak, Yığınak, Yoğanak

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Başnak, Boşnak, Caynak, Cırnak, Çağnak, Duynak, Hunnak, Kasnak, Kaynak, Kırnak, Kıynak, Olanak, Revnak, Tabnak, Tırnak, Toynak, Tutnak, Yığnak, Zıynak

5 Harfli Kelimeler

Annak, Banak, Bunak, Çanak, Çınak, Donak, Hanak, Konak, Oynak, Sunak, Yanak, Yunak

4 Harfli Kelimeler

İnak

Bazı NAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


almanak : hafta, bayram, meteoroloji, yıllık
annak : yadigar, hatıra
avanak : aptal, bön, angaz, enayi
bacanak : dost, arkadaş
bağlanak : bağlantı, irtibat
banak : lokma
barınak : melce, barunduk, ikametgâh, mezra, pansiyon, tahaffuz yeri
başnak : başlıksız, tulgasız
boğanak : sağanak, bora
bukanak : ayak
bulunak : adres
bunak : bunlu, üzüntülü, matuh
çağanak : çalgı çağanak, çalgı, enstrüman
çağnak : amniyon sıvısı, amnios suyu
çanak : kalça, göstermelik, uyduruk, toprak, kâse, tas, çömlekçi, çömlekçilik, dağar, seramik, tağar
çapanak : ganimet
çıkanak : dirsek
çınak : sevap, hayr

Bazı NAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


almanak :

TDK:
isim Yıllık
"Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi." - M. Ş. Esendal

bağlanak :
TDK:
isim Bağlantı
"Bu kopuk kopuk, küçük yaşantıların ekseni, tek bağlanağı da kendisi." - H. Taner

bunak :
TDK:
sıfat Bunamış olan, matuh
"İhtiyar bunak, hâline bakmıyor da neler söylüyor." - M. Ş. Esendal

NAK ile biten İlçe isimleri

Konak (İzmir)
Yunak (Konya)
Güçlükonak (Şırnak)
Hanak (Ardahan)

NAK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tırnak İçinde Ölüm - Yazar: Svetlana Boym
Tapınak Şövalyelerinin Mirası - Yazar: Steve Berry

Kelime Bulma Motoru