N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 86 adet kelime bulunuyor.Sonunda N harfi bulunan 13 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda N harfi bulunan 13 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda N harfi bulunan 13 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran, Antefleksiyon, Dezenfeksiyon, Eksaserbasyon, Medyunuşükran, Vinterizasyon

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
buzdolabından : sıpırtmak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
dekompozisyon : bozunma
demonstrasyon : gösteri
determinasyon : belirlenim, sınırlama
dokümantasyon : belgeleme
duygulandıran : içli
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
hoşlanılmayan : güruh
isteklendiren : teşvikçi
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kızılkantaron : kızılkantarongiller
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konsantrasyon : derişme, yoğunlaşma, dikkat toplaşımı, derişiklik
konsolidasyon : tahkim
modernizasyon : modernleşmek
mührüsüleyman : tüysüz
nimetlendiren : mün'im
nötralizasyon : etkisizleştirme, yansızlaştırma
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
özgürleştiren : sosyal hizmet uzmanı
petrifikasyon : taşlaşma
preperception : önalgı
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
reenkarnasyon : tenasuh, tenasüh, ruh göçü
reprodüksiyon : çoğaltma, röprodüksiyon
röprodüksiyon : çoğaltma, reprodüksiyon
sedimantasyon : çökelme

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kendiliğinden :

TDK:
1. sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit
2. sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane
"Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."
3. sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan
4. zarf (ke ndiliğinden) Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
"Soluduğum duman havaya karışırken aniden, kendiliğinden, küçük, bit kadar küçücük bir fikir geldi aklıma." - E. Şafak

sinyalizasyon :
TDK:
isim Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru