N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 122 adet kelime bulunuyor.Sonunda N harfi bulunan 12 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda N harfi bulunan 12 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda N harfi bulunan 12 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin, Allameicihan, Bakterikıran, Bilmezlikten, Disimilasyon, Kalifikasyon, Konfirmasyon, Kontraksiyon, Müteselsilen, Optimizasyon, Polarizasyon, Tebdilimekan, Zararlıkıran

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abstraksiyon : soyutlama
ağırlaştıran : ağırlaştırıcı
akşam-le-yin : türemiş zarf
alışılmıştan : olağanüstü
beğenilmeyen : berbat, evlere şenlik, itici, kabak tadı, kötü, kötü söylemek, tipsiz, yuh çekmek, zevksiz
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
canıgönülden : içtenlikle, canıyürekten
çalıştırılan : verim
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
düşünülmeyen : al kiraz üstüne kar yağmış
fermentasyon : fermantasyon
gayrimuayyen : belirsiz, belgisiz
gelmek-sizin : türemiş zarf
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
karıncayiyen : karıncayiyengillerden, karınca kuşu
kımıldamadan : çakılıp kalmak
komünikasyon : iletişim, haberleşme, bildirişim
konsültasyon : konsulto, danışım
koordinasyon : uyum, eşgüdüm, eş güdüm
lokalizasyon : yerelleştirme, yerseme
manalandıran : müfessir
mavikantaron : birleşikgillerden, belemir, acımık
menstrüasyon : adet kanaması

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


illüstrasyon :

TDK:
isim Resimleme

komplikasyon :
TDK:
isim, tıp (***) Karmaşıklık

koordinasyon :
TDK:
isim Eş güdüm

N ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çağdaş Türkmenistan Öyküsü - Yazar: Hüseyin Su

N ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 13: Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit «Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!» derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler).

Kelime Bulma Motoru