N ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında N harfi bulunan ve İK ile biten 92 adet kelime bulunuyor.Başında N harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında N harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında N harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Nanoteknolojik, Narenciyecilik

13 Harfli Kelimeler

Nakşibendilik, Namütenahilik, Nezaketsizlik, Niteliksizlik, Nazariyecilik, Nihayetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Nakliyecilik, Nasihatçilik, Nevyunanilik, Nezaketlilik, Nisaiyecilik, Nispetsizlik, Neticesizlik, Niteliklilik, Nöroşirürjik, Nümayişçilik

11 Harfli Kelimeler

Namahremlik, Nedensellik, Nesnelcilik, Nevabuselik, Nasipsizlik, Nedensizlik, Nispetçilik, Niyetsizlik

10 Harfli Kelimeler

Nasranilik, Neşesizlik, Niyetçilik, Niyetlilik, Nöbetçilik, Nüktecilik, Narsistlik, Nasiplilik, Natürellik, Nazeninlik, Nefeslilik, Nekrolojik, Nümismatik

9 Harfli Kelimeler

Namertlik, Namzetlik, Narsislik, Nesnellik, Neşelilik, Nevraljik, Nikbinlik, Normallik, Nostaljik, Numunelik, Nadidelik, Nafilelik, Neoklasik, Neyzenlik, Nizamilik, Nörolojik, Nuranilik

8 Harfli Kelimeler

Nakşilik, Narinlik, Narkotik, Naşirlik, Naziklik, Nebzecik, Nefeslik, Nekeslik, Nekrelik, Nekrotik, Nemlilik, Neolitik, Nevrofik, Noterlik, Naçizlik, Nadirlik, Nahiflik, Nefislik, Nevrotik, Nezihlik, Nitellik

7 Harfli Kelimeler

Naiplik, Nebilik, Neozoik, Neritik, Nicelik, Nitelik, Nörotik, Numerik, Nanelik, Ninelik, Nükleik

6 Harfli Kelimeler

Netlik, Nitrik

5 Harfli Kelimeler

Nanik, Nazik

Bazı N ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


nakşibendîlik : nakşîlik
nakşîlik : nakşibendîlik
namertlik : alçaklık, korkaklık
nasranîlik : hristiyanlık, isevîlik
naziklik : nezaket, rikkat, sühulet
nedensellik : illiyet
neşelilik : canlılık
neşesizlik : üzgünlük
nezaketsizlik : kabalık
nikbinlik : iyimserlik, optimizm
nispetsizlik : oransızlık
nitelik : vasıf, keyfiyet, kalite, bireyi, kalite, vasıf, az, belirteç, benzer, boyut, cins cibilliyet, damga, hamur, hasep, ilim, kırat, mahiyet, meziyet, ölçün, önad, renk, sıfat, süper, tanrılık, ulam, uzanım, yapılış, zarf
niteliksizlik : kalitesizlik
noterlik : noter
numunelik : örneklik
nüktecilik : nüktedanlık

Bazı N ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


netlik :

TDK:
isim Net olma durumu
"Ferit gözlerini açınca evvela etrafı görüşündeki netliğin verdiği hayret içinde Vafi Bey in açık yeşil gözlerindeki berrak huzurla karşılaştı." - P. Safa

nisaiyecilik :
TDK:
isim Nisaiyecinin işi

Kelime Bulma Motoru