N ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında N harfi bulunan ve İK ile biten 92 adet kelime bulunuyor.Başında N harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında N harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında N harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Nanoteknolojik, Narenciyecilik

13 Harfli Kelimeler

Nakşibendilik, Namütenahilik, Nezaketsizlik, Niteliksizlik, Nazariyecilik, Nihayetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Nakliyecilik, Nasihatçilik, Nevyunanilik, Nezaketlilik, Nisaiyecilik, Nispetsizlik, Neticesizlik, Niteliklilik, Nöroşirürjik, Nümayişçilik

11 Harfli Kelimeler

Namahremlik, Nedensellik, Nesnelcilik, Nevabuselik, Nasipsizlik, Nedensizlik, Nispetçilik, Niyetsizlik

10 Harfli Kelimeler

Nasranilik, Neşesizlik, Niyetçilik, Niyetlilik, Nöbetçilik, Nüktecilik, Narsistlik, Nasiplilik, Natürellik, Nazeninlik, Nefeslilik, Nekrolojik, Nümismatik

9 Harfli Kelimeler

Namertlik, Namzetlik, Narsislik, Nesnellik, Neşelilik, Nevraljik, Nikbinlik, Normallik, Nostaljik, Numunelik, Nadidelik, Nafilelik, Neoklasik, Neyzenlik, Nizamilik, Nörolojik, Nuranilik

8 Harfli Kelimeler

Nakşilik, Narinlik, Narkotik, Naşirlik, Naziklik, Nebzecik, Nefeslik, Nekeslik, Nekrelik, Nekrotik, Nemlilik, Neolitik, Nevrofik, Noterlik, Naçizlik, Nadirlik, Nahiflik, Nefislik, Nevrotik, Nezihlik, Nitellik

7 Harfli Kelimeler

Naiplik, Nebilik, Neozoik, Neritik, Nicelik, Nitelik, Nörotik, Numerik, Nanelik, Ninelik, Nükleik

6 Harfli Kelimeler

Netlik, Nitrik

5 Harfli Kelimeler

Nanik, Nazik

Bazı N ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


naiplik : niyabet, vekillik
nakliyecilik : taşımacılık
nakşibendîlik : nakşîlik
nakşîlik : nakşibendîlik
namertlik : alçaklık, korkaklık
namzetlik : adaylık
narsislik : narsisizm
naşirlik : yayımcılık
nebilik : nübüvvet
nebzecik : küçücük
nekeslik : cimrilik
nesnelcilik : objektivizm
nesnellik : afakilik, objektiflik, objektivite
neşelilik : canlılık
neşesizlik : üzgünlük
nevrofik : nörotik
nezaketsizlik : kabalık
nitelik : vasıf, keyfiyet, kalite, bireyi, kalite, vasıf, az, belirteç, benzer, boyut, cins cibilliyet, damga, hamur, hasep, ilim, kırat, mahiyet, meziyet, ölçün, önad, renk, sıfat, süper, tanrılık, ulam, uzanım, yapılış, zarf
noterlik : noter
nörotik : nevrofik

Bazı N ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


nasihatçilik :

TDK:
isim Nasihatçinin işi

nevraljik :
TDK:
sıfat, tıp (***) Nevraljiyle ilgili, nevralji türünden olan
"Nevraljik ağrılar."

Kelime Bulma Motoru