MEN ile biten kelimeler

Sonunda MEN harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.Sonunda MEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda MEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda MEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Başdenetmen, Başöğretmen, Başyönetmen

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen, Grekoromen

9 Harfli Kelimeler

Belletmen, Centilmen, Düzeltmen, Rekortmen, Üstteğmen

8 Harfli Kelimeler

Asteğmen, Çevirmen, Değirmen, Delişmen, Enkırmen, Gözetmen, İşletmen, Muhammen, Müsemmen, Öğretmen, Parşömen, Seçilmen, Serdümen, Siklamen, Sportmen, Üsteğmen, Yönetmen, Denetmen

7 Harfli Kelimeler

Abdomen, Brehmen, Eğirmen, Eğitmen, Encümen, Evcimen, Fenomen, Kölemen, Kösemen, Küçümen, Menemen, Müemmen, Örekmen, Salimen, Sülümen, Tamamen, Taşemen, Tecimen, Töremen, Türemen, Türkmen, Yasemen

6 Harfli Kelimeler

Barmen, Cermen, Cismen, Çekmen, Değmen, Dikmen, Dizmen, Dolmen, Egemen, Formen, Germen, Gezmen, Gizmen, Göçmen, Gökmen, Hükmen, Kermen, Kısmen, Kirmen, Nazmen, Ölçmen, Rağmen, Resmen, Seçmen, Seğmen, Sekmen, Seymen, Şovmen, Teğmen, Tilmen

5 Harfli Kelimeler

Çemen, Çimen, Dümen, Etmen, Eymen, Gümen, Hemen, Himen, İsmen, Lümen, Numen, Romen, Rumen, Semen, Sumen, Tümen, Yemen, Sümen

4 Harfli Kelimeler

Emen

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abdomen : karın
barmen : bar, tezgâhtar
başdenetmen : başmüfettiş
başöğretmen : müdür, başmuallim
brehmen : brahman
centilmen : saygılı, görgülü
cismen : vücutça, bedence
çemen : çaman, çimen, pastırma
çimen : çemen, otlamak
değirmen : kahve, buğday, değmen, âsiya
değmen : değirmen
dümen : dalavere, hile, entrika, yönetim, idare
egemen : hükümran, hâkim, egemen, dominant, ege, eke, erkeli, erki, erklig
eğirmen : kirmen, iğ
eğitmen : boşgur, edgü
emen : çukur, soğurgan
eymen : alçak, mütevazı, yardımsever, hayırşinas
fenomen : olay, olgu, görüngü
germen : kale, kermen

Bazı MEN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


Cermen :

TDK:
1. özel, isim Bugünkü Almanya yı, Bohemya ve Polonya nın batı bölümünü kapsayan Cermanya da milattan önce III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar oturan halk
2. özel Bu halktan olan kimse

gökmen :
TDK:
sıfat Mavi gözlü (kimse)

ismen :
TDK:
zarf Adını belirterek, adını söyleyerek, adını vererek
"Memuriyetlerinin marufiyeti icabıyla birbirini ismen tanımamaları mümkün değildi." - H. R. Gürpınar

MEN ile biten İlçe isimleri

Menemen (İzmir)
Dikmen (Sinop)

MEN ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kore Savaşı Kahramanı Şehit Üsteğmen Naci Gökçe - Yazar: Ali Denizli

Kelime Bulma Motoru