MEN ile biten kelimeler

Sonunda MEN harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.Sonunda MEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda MEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda MEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Başdenetmen, Başöğretmen, Başyönetmen

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen, Grekoromen

9 Harfli Kelimeler

Belletmen, Centilmen, Düzeltmen, Rekortmen, Üstteğmen

8 Harfli Kelimeler

Asteğmen, Çevirmen, Değirmen, Delişmen, Enkırmen, Gözetmen, İşletmen, Muhammen, Müsemmen, Öğretmen, Parşömen, Seçilmen, Serdümen, Siklamen, Sportmen, Üsteğmen, Yönetmen, Denetmen

7 Harfli Kelimeler

Abdomen, Brehmen, Eğirmen, Eğitmen, Encümen, Evcimen, Fenomen, Kölemen, Kösemen, Küçümen, Menemen, Müemmen, Örekmen, Salimen, Sülümen, Tamamen, Taşemen, Tecimen, Töremen, Türemen, Türkmen, Yasemen

6 Harfli Kelimeler

Barmen, Cermen, Cismen, Çekmen, Değmen, Dikmen, Dizmen, Dolmen, Egemen, Formen, Germen, Gezmen, Gizmen, Göçmen, Gökmen, Hükmen, Kermen, Kısmen, Kirmen, Nazmen, Ölçmen, Rağmen, Resmen, Seçmen, Seğmen, Sekmen, Seymen, Şovmen, Teğmen, Tilmen

5 Harfli Kelimeler

Çemen, Çimen, Dümen, Etmen, Eymen, Gümen, Hemen, Himen, İsmen, Lümen, Numen, Romen, Rumen, Semen, Sumen, Tümen, Yemen, Sümen

4 Harfli Kelimeler

Emen

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


barmen : bar, tezgâhtar
başdenetmen : başmüfettiş
başöğretmen : müdür, başmuallim
başyönetmen : başrejisör
brehmen : brahman
cismen : vücutça, bedence
çekmen : vantuz
çemen : çaman, çimen, pastırma
çevirmen : mütercim, tercüman, dilmaç, çevirici, çeviren, tilmaç
dümen : dalavere, hile, entrika, yönetim, idare
eğitmen : boşgur, edgü
eleştirmen : değerlendiren, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit, kritikçi, eleştirici, kritik
emen : çukur, soğurgan
etmen : şartlardan, amil, faktör
evcimen : evine, sakin, evcil, evcim, turamun
eymen : alçak, mütevazı, yardımsever, hayırşinas
germen : kale, kermen, hisar

Bazı MEN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


başyönetmen :

TDK:
isim Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse, başrejisör

gözetmen :
TDK:
1. isim Sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse, gözcü
2. sinema, TV (***) Film çalışmalarında yapımcı adına filmin sanat, teknik ve para yönünü düzenleyen kimse

muhammen :
TDK:
sıfat Oranlanan, tahmin edilen

MEN ile biten İlçe isimleri

Menemen (İzmir)
Dikmen (Sinop)

MEN ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hepimiz Tamamen Kendimizi Kaybettik - Yazar: Karen Joy Fowler

Kelime Bulma Motoru