M ile başlayan İZ ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve İZ ile biten 79 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve İZ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve İZ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Muvaffakıyetsiz, Muvaffakiyetsiz

13 Harfli Kelimeler

Memnuniyetsiz

12 Harfli Kelimeler

Medeniyetsiz, Mesuliyetsiz, Mukavemetsiz, Münasebetsiz

11 Harfli Kelimeler

Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mürüvvetsiz, Memleketsiz, Mürekkepsiz

10 Harfli Kelimeler

Maharetsiz, Maliyetsiz, Marifetsiz, Mazeretsiz, Merasimsiz, Metanetsiz, Meteliksiz, Müsaadesiz, Mütecehhiz, Mütelezziz, Mütemerkiz, Müteyakkiz, Mayonezsiz, Meyhanesiz, Meziyetsiz, Mineralsiz

9 Harfli Kelimeler

Marşandiz, Mendilsiz, Mesleksiz, Mesnetsiz, Mevsimsiz, Mihnetsiz, Mimarisiz, Minaresiz, Müddetsiz, Mütecaviz, Mütemayiz, Melodisiz, Meselesiz, Mindersiz, Minnetsiz

8 Harfli Kelimeler

Maskesiz, Mecalsiz, Meyilsiz, Meyvesiz, Motifsiz, Möblesiz, Muhteriz, Munkariz, Mübeyyiz, Mücehhiz, Mümeyyiz, Münkariz, Müziksiz, Misilsiz

7 Harfli Kelimeler

Mezesiz, Midesiz, Muacciz, Muinsiz, Muteriz, Mübariz, Memesiz, Minesiz

6 Harfli Kelimeler

Mangiz, Markiz, Mukriz, Mübriz, Milsiz

5 Harfli Kelimeler

Mariz, Matiz, Mebiz

Bazı M ile başlayan İZ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


maliyetsiz : değersiz
mangiz : para
mariz : hastalıklı
markiz : alçak
marşandiz : yük katarı
matiz : habbe
mecalsiz : argın, dermansız, takatsiz, cansız, dingin
merasimsiz : törensiz, yalın, sade
merhametsiz : acımasız, kalpsiz, ceberut, gaddar, gâvur, katı, pek yürekli, taş kalpli
mesnetsiz : dayanaksız
mesuliyetsiz : sorumsuz
meşakkatsiz : sıkıntısız
metanetsiz : dayanıksız
meteliksiz : züğürt
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
möblesiz : mobilyasız
muhteriz : çekingen
mukavemetsiz : dayanıksız, güçsüz, dirençsiz
munkariz : batmış, çökmüş, tükenmiş
muvaffakıyetsiz : başarısız
muvaffakiyetsiz : başarısız
muvazenesiz : dengesiz, ölsüsüz, ölçüsüz
mübariz : pehlivan
mücehhiz : tamamlayan, donatan
mümeyyiz : iyiyi, kötüyü, seçen

Bazı M ile başlayan İZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


matiz :

TDK:
1. isim, denizcilik İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi

muvazenesiz :
TDK:
1. sıfat Dengesiz, ölçüsüz
2. Ne yaptığını bilmeyen, bir sözü bir sözünü, bir davranışı bir başka davranışını tutmayan

mümeyyiz :
TDK:
1. sıfat İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen
2. isim, eğitim bilimi Ayırtman
"Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, gülüyordum." - Ö. Seyfettin
3. isim Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse
"O, yazıla işaretini koydu mu mümeyyiz temize çeker." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru