M ile başlayan EN ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve EN ile biten 86 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve EN ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve EN ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve EN ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Matematisyen, Metropoliten, Mütenekkiren, Müteveccihen, Müteselsilen

11 Harfli Kelimeler

Mesleğinden, Münasafaten, Münavebeten, Mürşidinden, Müstemirren, Mütemadiyen

10 Harfli Kelimeler

Merhameten, Muameleten, Muhtemelen, Muvakkaten, Müjdeleyen, Mükemmelen, Mükerreren, Münferiden, Müreffehen, Müstacelen, Müsteniden, Müştereken, Müteakıben, Müteakiben, Müttehiden, Mediyasten, Müstakilen, Müttefiken

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Mükafaten, Müstehcen, Müebbeden

8 Harfli Kelimeler

Maddeten, Mahfuzen, Mahsuben, Mahsusen, Mahveden, Mantıken, Maskulen, Mecburen, Meccanen, Melfufen, Mepsuten, Merdiven, Meridyen, Merraren, Meşruten, Metalden, Mevkufen, Mizansen, Molibden, Mototren, Muhammen, Mukannen, Mübeyyen, Müdevven, Mülevven, Müsemmen, Müzeyyen, Müzisyen

7 Harfli Kelimeler

Malulen, Maroken, Mecazen, Menemen, Metilen, Miyosen, Mokasen, Muayyen, Müemmen, Makosen

6 Harfli Kelimeler

Madlen, Mahzen, Manken, Mealen, Medfen, Mesken, Metfen, Migren, Monden

5 Harfli Kelimeler

Maden, Malen, Manen, Mesen, Moren

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı M ile başlayan EN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


maddeten : özdekçe
maden : metal, uyuşturucu, esrar, eroin, bilye, çalma, çekecek, delgi, dökmek, eğe, hak, hakketmek, işletmeci, matkap, metalografi, saykal, sondaj teknikeri, sondalamak, tezene, zımpara kâğıdı
malen : malca
mantıken : mantıkça
matematisyen : matematikçi
mealen : özünü, anlamınca, anlamca
mecburen : zorla, kaçınılmaz
men : yasaklama
mepsuten : yayılmış, açılmış
meridyen : matematiksel coğrafya
merraren : defalarca
mesken : konut, ikametgâh, aşiyan, ev
mizansen : çalışma, görünçlükleme
molibden : kırılgan, mo
mototren : motorlu tren
muahharen : sonradan
muameleten : mevcutsuz, şahıssız
muayyen : belli, kararlaştırılan, belirli, belli başlı

Bazı M ile başlayan EN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


müreffehen :

TDK:
zarf Gönençle, sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde

müzisyen :
TDK:
isim Müzik eserleri yaratan, besteleyen veya besteleri çalan kimse, müzikçi
"İlk bakışta, işsiz ve aç gezen müzisyenlerimiz için böyle bir yola başvurulması, işi halledecek gibi geliyor insana." - N. Hikmet

M ile başlayan EN ile biten İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Maden (Elazığ)
Menemen (İzmir)

M ile başlayan EN ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
RAD - 2: Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.
EN'AM - 2: Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.

Kelime Bulma Motoru