M ile başlayan EN ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve EN ile biten 86 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve EN ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve EN ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve EN ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Matematisyen, Metropoliten, Mütenekkiren, Müteveccihen, Müteselsilen

11 Harfli Kelimeler

Mesleğinden, Münasafaten, Münavebeten, Mürşidinden, Müstemirren, Mütemadiyen

10 Harfli Kelimeler

Merhameten, Muameleten, Muhtemelen, Muvakkaten, Müjdeleyen, Mükemmelen, Mükerreren, Münferiden, Müreffehen, Müstacelen, Müsteniden, Müştereken, Müteakıben, Müteakiben, Müttehiden, Mediyasten, Müstakilen, Müttefiken

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Mükafaten, Müstehcen, Müebbeden

8 Harfli Kelimeler

Maddeten, Mahfuzen, Mahsuben, Mahsusen, Mahveden, Mantıken, Maskulen, Mecburen, Meccanen, Melfufen, Mepsuten, Merdiven, Meridyen, Merraren, Meşruten, Metalden, Mevkufen, Mizansen, Molibden, Mototren, Muhammen, Mukannen, Mübeyyen, Müdevven, Mülevven, Müsemmen, Müzeyyen, Müzisyen

7 Harfli Kelimeler

Malulen, Maroken, Mecazen, Menemen, Metilen, Miyosen, Mokasen, Muayyen, Müemmen, Makosen

6 Harfli Kelimeler

Madlen, Mahzen, Manken, Mealen, Medfen, Mesken, Metfen, Migren, Monden

5 Harfli Kelimeler

Maden, Malen, Manen, Mesen, Moren

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı M ile başlayan EN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


maddeten : özdekçe
mahsusen : özellikle
malen : malca
malûlen : sakat
mantıken : mantıkça
maskulen : erkeksi
mealen : özünü, anlamınca, anlamca
mecburen : zorla, kaçınılmaz
meccanen : bedava
medfen : makber
mepsuten : yayılmış, açılmış
merdiven : ayakçak, bambu, basak, limonluk, süllüm, taracanak
merhameten : acıyarak
metalden : plâket
metfen : mezar, kabir, sin, makber, gömüt
metropoliten : metro
migren : yarım baş ağrısı
moren : buzul taş
muahharen : sonradan
muameleten : mevcutsuz, şahıssız
muhtemelen : olur ki
mukannen : belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz, kanunlaşmış
mübeyyen : açıklanmış
müemmen : sağlanmış, güvenilir
müjdeleyen : mübeşşir
mükerreren : tekrarlanarak, yinelemeyle
mürşidinden : el almak
müsemmen : sekizli
müstacelen : ivedilikle, çabucak

Bazı M ile başlayan EN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


maddeten :

TDK:
zarf Maddi bakımdan, manen karşıtı
"Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir?" - O. S. Orhon

mesen :
TDK:
isim Sanat ve bilim adamlarını koruyan kimse
"Anacığı Sait Faik in tek meseni, en anlayışlı dostu, sır yoldaşı oldu dünyada." - H. Taner

metropoliten :
TDK:
sıfat Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

M ile başlayan EN ile biten İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Maden (Elazığ)
Menemen (İzmir)

M ile başlayan EN ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 165: Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık.
HİCR - 70: «Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler.

Kelime Bulma Motoru