M ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve EK ile biten 127 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Mükemmelleştirebilmek

19 Harfli Kelimeler

Müstemlekeleştirmek

18 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırabilmek, Minyatürleştirtmek, Mükemmelleşebilmek

17 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirmek, Manalandırabilmek, Mecalsizleştirmek, Müesseseleştirmek, Mükemmelleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Merkezileştirmek, Mineralleştirmek, Magazinleştirmek, Millileştirilmek, Modernleşebilmek, Müstemlekeleşmek

15 Harfli Kelimeler

Makineleştirmek, Medenileştirmek, Merkezleştirmek, Mevzuubahsetmek, Modernleştirmek, Müstehcenleşmek, Müzminleştirmek, Mermerleştirmek, Meşrulaşabilmek, Mırıldanabilmek

14 Harfli Kelimeler

Madenselleşmek, Melezleştirmek, Millileştirmek, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müziklendirmek, Maddeleştirmek, Maddileştirmek, Marjinalleşmek, Mevzilendirmek, Meyvelendirmek, Minyatürleşmek, Mükemmelleşmek, Müzikleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Magazinleşmek, Mahallileşmek, Mahkemeleşmek, Menevişlenmek, Merkezileşmek, Mürekkeplemek, Mahvedebilmek, Mavileştirmek, Mıhlayabilmek, Morartabilmek

12 Harfli Kelimeler

Makineleşmek, Medenileşmek, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesnetlenmek, Miskinleşmek, Mitleştirmek, Modasıgeçmek, Modernleşmek, Morfinlenmek, Müşkülleşmek, Müzevirlemek, Müzminleşmek, Mahşerleşmek, Menevişlemek, Meylettirmek, Milletleşmek

11 Harfli Kelimeler

Maddeleşmek, Maddileşmek, Maskelenmek, Melezleşmek, Merhemlemek, Merkezlemek, Methedilmek, Mevzilenmek, Meyvelenmek, Millileşmek, Muzipleşmek, Mühürlenmek, Mühürletmek, Müjdelenmek, Melezlenmek

10 Harfli Kelimeler

Madiklemek, Marizlemek, Maskelemek, Mavileşmek, Melezlemek, Menedilmek, Mujdelemek, Mühimsemek, Mührelemek, Mühürlemek, Müjdelemek, Maddelemek, Mezelenmek

9 Harfli Kelimeler

Mahvetmek, Massetmek, Meshetmek, Methetmek, Meyletmek, Mezcetmek, Millenmek, Mimlenmek, Minelemek, Mitleşmek

8 Harfli Kelimeler

Meleşmek, Mendirek, Menetmek, Mercimek, Metlemek, Mimlemek, Müslemek, Müşterek, Meletmek

7 Harfli Kelimeler

Mamelek, Melemek, Mübarek

6 Harfli Kelimeler

Mahrek, Mercek, Mertek, Meslek, Münfek

5 Harfli Kelimeler

Medek, Melek, Merek

Bazı M ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mahrek : yörünge, dolanca
marizlemek : dövmek
massetmek : emmek, soğurmak, mas etmek
medenîleşmek : uygarlaşmak
melek : terbiyeli, ferişte, yumuşçu, feriş, tünkür
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menetmek : yasaklamak
mercimek : baklagillerden, ufak, yasmık, mercimekli köfte
meslek : uğraş, çığır, okul, ekol, dizge, sistem, öğreti, ertik, hayat, iş, kariyer, takım, taydaş, toplumsal katman
mezcetmek : katıştırmak
millîleştirmek : ulusallaştırmak
mimlemek : birini
minyatürleştirmek : küçültmek
muzipleşmek : hınzırlaşmak
mühimsemek : önemsemek, saymak
mühürlemek : yasalara, kapatmak, kaşelemek, mumlamak, mührünü basmak, mühür basmak
mühürletmek : kaşeletmek, sikkelemek
müjdelemek : muştulamak, tebşir etmek

Bazı M ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


meyletmek :

TDK:
1. -e Eğilmek
2. Gönül vermek

mitleştirmek :
TDK:
-i Bir kimse, bir varlık, bir olay vb.ni hayal gücü ile büyütmek, yüceltmek, mit durumuna getirmek

müjdelenmek :
TDK:
nsz Muştulanmak

Kelime Bulma Motoru