M ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve EK ile biten 127 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Mükemmelleştirebilmek

19 Harfli Kelimeler

Müstemlekeleştirmek

18 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırabilmek, Minyatürleştirtmek, Mükemmelleşebilmek

17 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirmek, Manalandırabilmek, Mecalsizleştirmek, Müesseseleştirmek, Mükemmelleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Merkezileştirmek, Mineralleştirmek, Magazinleştirmek, Millileştirilmek, Modernleşebilmek, Müstemlekeleşmek

15 Harfli Kelimeler

Makineleştirmek, Medenileştirmek, Merkezleştirmek, Mevzuubahsetmek, Modernleştirmek, Müstehcenleşmek, Müzminleştirmek, Mermerleştirmek, Meşrulaşabilmek, Mırıldanabilmek

14 Harfli Kelimeler

Madenselleşmek, Melezleştirmek, Millileştirmek, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müziklendirmek, Maddeleştirmek, Maddileştirmek, Marjinalleşmek, Mevzilendirmek, Meyvelendirmek, Minyatürleşmek, Mükemmelleşmek, Müzikleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Magazinleşmek, Mahallileşmek, Mahkemeleşmek, Menevişlenmek, Merkezileşmek, Mürekkeplemek, Mahvedebilmek, Mavileştirmek, Mıhlayabilmek, Morartabilmek

12 Harfli Kelimeler

Makineleşmek, Medenileşmek, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesnetlenmek, Miskinleşmek, Mitleştirmek, Modasıgeçmek, Modernleşmek, Morfinlenmek, Müşkülleşmek, Müzevirlemek, Müzminleşmek, Mahşerleşmek, Menevişlemek, Meylettirmek, Milletleşmek

11 Harfli Kelimeler

Maddeleşmek, Maddileşmek, Maskelenmek, Melezleşmek, Merhemlemek, Merkezlemek, Methedilmek, Mevzilenmek, Meyvelenmek, Millileşmek, Muzipleşmek, Mühürlenmek, Mühürletmek, Müjdelenmek, Melezlenmek

10 Harfli Kelimeler

Madiklemek, Marizlemek, Maskelemek, Mavileşmek, Melezlemek, Menedilmek, Mujdelemek, Mühimsemek, Mührelemek, Mühürlemek, Müjdelemek, Maddelemek, Mezelenmek

9 Harfli Kelimeler

Mahvetmek, Massetmek, Meshetmek, Methetmek, Meyletmek, Mezcetmek, Millenmek, Mimlenmek, Minelemek, Mitleşmek

8 Harfli Kelimeler

Meleşmek, Mendirek, Menetmek, Mercimek, Metlemek, Mimlemek, Müslemek, Müşterek, Meletmek

7 Harfli Kelimeler

Mamelek, Melemek, Mübarek

6 Harfli Kelimeler

Mahrek, Mercek, Mertek, Meslek, Münfek

5 Harfli Kelimeler

Medek, Melek, Merek

Bazı M ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mahallîleşmek : yöreselleşmek, yerelleşmek
makineleşmek : davranışları
medek : malak
melek : terbiyeli, ferişte, yumuşçu, feriş, tünkür
mercek : lens, adese
mercimek : baklagillerden, ufak, yasmık, mercimekli köfte
meslek : uğraş, çığır, okul, ekol, dizge, sistem, öğreti, ertik, hayat, iş, kariyer, takım, taydaş, toplumsal katman
methetmek : övmek, tezgâhtarlık etmek
metlemek : hoplamak
mezcetmek : katıştırmak
mimlemek : birini
miskinleşmek : uyuşuk, hımbıllaşmak, sümsükleşmek
modasıgeçmek : demode olmak
modernleşmek : çağcıllaşmak, çağdaşlaşmak, yenileşmek, modernizasyon
modernleştirmek : çağcıllaştırmak, çağdaşlaştırmak, çağcıllaştırma
müesseseleşmek : kurumlaşmak
münfek : ayrılmış
müslemek : sobelemek
müşkülleşmek : güçleşmek, zorlaşmak

Bazı M ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mahkemeleşmek :

TDK:
nsz Karşılıklı olarak birbirini dava etmek

menedilmek :
TDK:
1. nsz Yasak edilmek, yasaklanmak
2. Önüne geçilmek

mercek :
TDK:
isim, fizik İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens

Kelime Bulma Motoru