M ile başlayan AT ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve AT ile biten 123 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve AT ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve AT ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve AT ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Müstahzarat

10 Harfli Kelimeler

Muhassasat, Muhassenat, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Müzahrefat, Müntehabat

9 Harfli Kelimeler

Maneviyat, Muhaberat, Muhasamat, Muhasebat, Mukattaat, Mutabakat, Muvafakat, Muvasalat, Müellefat, Münasebat, Mürafakat, Müraselat, Müzakerat, Mülahazat, Münakalat

8 Harfli Kelimeler

Maddiyat, Maderzat, Mahkukat, Mahlukat, Mahrukat, Mahsulat, Marziyat, Maskarat, Maslahat, Mazarrat, Meçhulat, Mefruşat, Menhiyat, Mensucat, Meskukat, Meşakkat, Meşekkat, Meşrubat, Meşruhat, Mevcudat, Musallat, Mutavaat, Muvakkat, Müfredat, Mühimmat, Mülhakat, Mümanaat, Münakkat, Münkerat, Müracaat, Müsaraat, Müskirat, Müstebat, Müstezat, Müşkülat, Mütabeat, Marmelat, Metrukat, Muamelat

7 Harfli Kelimeler

Malumat, Maruzat, Masnuat, Matbuat, Megavat, Melahat, Menfaat, Mesamat, Meşihat, Mevduat, Mevzuat, Milahat, Muvazat, Mübadat, Mübahat, Mübalat, Mücazat, Müminat, Münacat, Münşeat, Müsavat, Mamulat, Marinat, Mükafat, Mülakat

6 Harfli Kelimeler

Maksat, Manyat, Mecaat, Merkat, Mişkat, Münhat, Müskat

5 Harfli Kelimeler

Mabat, Makat, Manat, Masat, Memat, Mezat, Milat, Mirat, Miyat, Monat, Muhat, Murat, Mutat

4 Harfli Kelimeler

Miat

3 Harfli Kelimeler

Mat

Bazı M ile başlayan AT ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mahkûkât : kazılmış
mahsulât : ürünler
maneviyat : moral
marziyat : arzular, istekler
maskarat : maskarata
maslahat : iş, mesele, iş], [[mesele
mat : donuk, donuk donuk, parşömen kâğıdı
mazarrat : zarar
mecaat : açlık
mefruşat : döşeme, döşemelik
melâhat : güzellik, şirinlik, gemicilik, denizcilik, milahat
merkat : mezar, kabir
meşakkat : güçlük, sıkıntı, zorluk, kefâ, zahmet
meşekkat : zorluk, güçlük
meşruhat : açıklamalar
metrukat : metruklar
mevcudat : varlıklar, yaratıklar
mevzuat : tüzük, sandık, çuval
miat : kullanma süresi, miyad, miyat
mirat : ayna
muhaberat : haberleşmeler
muhassasat : ödenek
muhat : kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş
muhteviyat : içindekiler, içerik
mübadat : saldırganlık

Bazı M ile başlayan AT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


maneviyat :

TDK:
1. isim Maddi olmayan, manevi şeyler
"Maddi faydalar temin etmeyen zaferin maneviyatıyla övünmekten ne çıkar?" - H. R. Gürpınar
2. Yürek gücü, moral

mefruşat :
TDK:
isim Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için gerekli eşya, döşeme
"Burası, yeni mefruşatla döşenmiş zarif bir yatak odası." - P. Safa

milât :
TDK:
milat

M ile başlayan AT ile biten İlçe isimleri

Manavgat (Antalya)
Midyat (Mardin)

M ile başlayan AT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mithat'tan Naci'ye Naci'den Mithat'a Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Ahmet Mithat...
Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Muallim Naci

Kelime Bulma Motoru