M ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında M harfi bulunan 14 harfli 71 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan 14 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan 14 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan 14 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Madenselleşmek, Mahallebicilik, Makineleştirme, Masallaştırmak, Medenileşmemiş, Medenileştirme, Medeniyetçilik, Melezleştirmek, Menafiiumumiye, Meraklandırmak, Merhametsizlik, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Meşrulaştırmak, Metafizikçilik, Metalinguistik, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Meymenetsizlik, Mıknatıslanmak, Mikroorganizma, Milletlerarası, Milletseverlik, Millileştirmek, Milliyetperver, Modernleştirme, Muasırlaştırma, Muhafazakarlık, Muhallebicilik, Mutlulandırmak, Muvaffakıyetli, Muvaffakiyetli, Muvazenesizlik, Müddeiumumilik, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müsamahakarlık, Müsamahasızlık, Müstehcenleşme, Müziklendirmek, Müzminleştirme, Maddeleştirmek, Maddileştirmek, Manyaklaştırma, Marjinalleşmek, Matematikçilik, Materyalistlik, Maydanozgiller, Maymunlaştırma, Memleketsizlik, Merdivenkovası, Merdümgirizlik, Mermerleştirme, Mesuliyetsizce, Meşakkatsizlik, Meşrulaşabilme, Mevzilendirmek, Meyvelendirmek, Mırıldanabilme, Mikrobiyolojik, Milliyetsizlik, Minyatürleşmek, Mukavemetçilik, Multimilyarder, Musikişinaslık, Mutaassıplaşma, Mükemmeliyetçi, Mükemmelleşmek, Münasebetsizce, Mürüvvetsizlik, Müzikleştirmek

Bazı M ile başlayan 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


mahallebicilik : muhallebicilik
medenileşmemiş : vahşi
meraklandırmak : kaygılandırmak, tasalandırmak, soraklandırmak
mesahaisathiye : yüz ölçümü
metalinguistik : üstdilsel
mevcudiyetinde : gözü önünde
milletlerarası : uluslararası
millîleştirmek : ulusallaştırmak
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
muasırlaştırma : çağdaşlaştırma
muhafazakârlık : tutuculuk
muhallebicilik : mahallebicilik
muvaffakıyetli : başarılı
muvazenesizlik : dengesizlik, ölçüsüzlük
müddeiumumîlik : savcılık
müesseseleşmek : kurumlaşmak
müsamahakârlık : hoşgörülük, hoşgörürlük

Bazı M ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


melezleştirmek :

TDK:
-i Melez duruma getirmek

M ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Malatya Merkez (Malatya)

Kelime Bulma Motoru