L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul, Altyapısal, Anlatımsal, Evladüiyal, Girişimsel, Hüsnütalil, Mütehayyil, Profiterol, Sağtöresel, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
bakteriyel : bakteryel
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
darbımesel : atasözü
dârıfülfül : tırmanıcı
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimakul : saçma
gramatikal : dilbilgisel, gramere
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
teritoryal : yerel
tümgeneral : ferik, ikinci ferik
viyolonsel : çello
yerözekçil : yermerkezci, yermerkezli

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


empermeabl :

TDK:
1. isim Yağmurluk
"Güneşli havada sırtında soluk, şapşal bir empermeabl, ayaklarında cilası kaçmış geniş galoşlar..." - Ö. Seyfettin
2. sıfat Su geçirmeyen

trikosefal :
TDK:
isim, hayvan bilimi Kırbaç kurdu

yönetimsel :
TDK:
sıfat Yönetimle ilgili, yönetsel, idari

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cephelerde Bir Ömür - Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları - Yazar: Ahmet Nuri Diriker
Geleneksel Azeri Masalları - Yazar: Kolektif
Nazım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını - Yazar: Nedim Gürsel
Geleneksel Azeri Masalları - Yazar: Kolektif
Geleneksel Kültürümüzde Çocuk - Yazar: Sedat Veyis Örnek

Kelime Bulma Motoru