L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul, Altyapısal, Anlatımsal, Evladüiyal, Girişimsel, Hüsnütalil, Mütehayyil, Profiterol, Sağtöresel, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
darbımesel : atasözü
dârıfülfül : tırmanıcı
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
gırtlaksıl : hançere samiti
individüel : bireysel
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
mutazallil : gölgeli
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
strüktürel : yapısal
tümgeneral : ferik, ikinci ferik
viyolonsel : çello

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


elipsoidal :

TDK:
sıfat, matematik Elipsoitle ilgili, elipsoit biçiminde olan

gayrimakul :
TDK:
sıfat Akla aykırı, saçma

göreneksel :
TDK:
sıfat Görenekle ilgili
"Göreneksel bir davranış."

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cephelerde Bir Ömür - Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları - Yazar: Ahmet Nuri Diriker

Kelime Bulma Motoru