L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul, Altyapısal, Anlatımsal, Evladüiyal, Girişimsel, Hüsnütalil, Mütehayyil, Profiterol, Sağtöresel, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
darbımesel : atasözü
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
germanofil : almansever
gülmecesel : mizahi
işleyimsel : endüstriyel
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
konvertibl : çevrilgen
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
strüktürel : yapısal
suiistimal : yolsuzluk
teritoryal : yerel
tuğgeneral : liva, mirliva
tümgeneral : ferik, ikinci ferik

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


barparalel :

TDK:
isim, spor Düşey direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş iki tahta çubuktan oluşmuş jimnastik aracı

elektrofil :
TDK:
isim, kimya Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla elektron paylaşabilen madde

mütehammil :
TDK:
sıfat Dayanıklı

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru