L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
darbımesel : atasözü
dârıfülfül : tırmanıcı
deneyimsel : empirik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimakul : saçma
germanofil : almansever
individüel : bireysel
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
korgeneral : ferik
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezantabl : sunulabilir
strüktürel : yapısal
suiistimal : yolsuzluk
tuğgeneral : liva, mirliva
tümgeneral : ferik, ikinci ferik

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Germanofil :

TDK:
özel, sıfat Almansever

kartpostal :
TDK:
isim Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart
"Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?" - S. M. Alus

korgeneral :
TDK:
isim, askerlik Kara ve hava kuvvetlerinde rütbesi tümgeneralle orgeneral arasında olan general, ferik (II)

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru