L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul, Altyapısal, Anlatımsal, Evladüiyal, Girişimsel, Hüsnütalil, Mütehayyil, Profiterol, Sağtöresel, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
artifisyel : yapma
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
dârıfülfül : tırmanıcı
deneyimsel : empirik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
germanofil : almansever
gramatikal : dilbilgisel, gramere
gülmecesel : mizahi
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehavvil : değişken, kararsız
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir
strüktürel : yapısal
tuğgeneral : liva, mirliva
tümgeneral : ferik, ikinci ferik

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


eytişimsel :

TDK:
sıfat Eytişimle ilgili

gramatikal :
TDK:
sıfat Dil bilgisi kurallarına uygun

irrasyonel :
TDK:
sıfat, felsefe Us dışı

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru