L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda L harfi bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda L harfi bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul, Altyapısal, Anlatımsal, Evladüiyal, Girişimsel, Hüsnütalil, Mütehayyil, Profiterol, Sağtöresel, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
artifisyel : yapma
barparalel : jimnastik
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
dârıfülfül : tırmanıcı
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
empermeabl : yağmurluk
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimakul : saçma
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gülmecesel : mizahi
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
korgeneral : ferik
mutazallil : gölgeli
mütehavvil : değişken, kararsız
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
prezantabl : sunulabilir
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
suiistimal : yolsuzluk
teritoryal : yerel
yönetkisel : siyasal, politik

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


gayrimakul :

TDK:
sıfat Akla aykırı, saçma

irrasyonel :
TDK:
sıfat, felsefe Us dışı

konvertibl :
TDK:
sıfat, ekonomi Çevrilgen

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru