L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 125 adet kelime bulunuyor.Başında L harfi bulunan 5 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında L harfi bulunan 5 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında L harfi bulunan 5 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum, Laçın, Lagün, Lahit, Lahos, Lahut, Lahza, Lakin, Lamba, Lamel, Lando, Lanet, Larva, Latif, Lavta, Lavuk, Layık, Leydi, Liger, Liyan

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâdin : çamgillerden
lâfız : söz, kelime
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lahos : kaya hanisi
lâhos : hanigillerden, lâgos
lahut : kutsal
lakin : ancak, ama, lik
lâkin : fakat, çünkü, feemmâ, ne var ki
lando : london
lândo : lândon
lanet : ilenç, ilenme, kargış
lânet : beddua, ters, berbat, kargıma
lango : dökümhanede
lâşka : lâçka
lâtin : lâtin halkları
lavta : divane
lâvta : ebe
lâzer : laser
lâzım : gerek, gerekli, lüzumlu
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lenfa : lenf, akkan
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
letçe : letonca
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
libya : dinar

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


legal :

TDK:
sıfat, hukuk Yasal

levye :
TDK:
1. isim, teknik Bir mekanizmanın kumanda kolu
2. Bir şeyi yerinden oynatmak, kaldırmak, harekete geçirmek, gevşetmek vb. için kullanılan, kaldıraca benzer araç
"Sonra bir el çekti gemiyi tezgâhtan ayıracak levyeyi." - Ç. Altan

liret :
TDK:
isim İtalya nın para birimi

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Limon Ağacı - Yazar: Sandy Tolan
Bir Çocuğa Layık Olmak - Yazar: Ataol Behramoğlu
Acı Lokma - Yazar: Fahri Erdinç
Limon Çiçeği - Yazar: Betül Şükür
Limon Masası - Yazar: Julian Barnes
Limon Yağmuru - Yazar: Emrah Öztürk
Limon Ağacı - Yazar: Sandy Tolan
Limon Yapraklarının Kokusu - Yazar: Clara Sanchez
Limon Çiçekleri - Yazar: Ayten Sonaydın

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 35: Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

Kelime Bulma Motoru