KİT ile biten kelimeler

Sonunda KİT harfleri bulunan 22 adet kelime bulunuyor.Sonunda KİT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda KİT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda KİT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Lanarkit, Muvakkit, Münekkit

7 Harfli Kelimeler

Malakit, Mutekit

6 Harfli Kelimeler

Berkit, Birkit, Kirkit, Tenkit, Trakit

5 Harfli Kelimeler

Çekit, Dikit, Likit, Nakit, Orkit, Rakit, Sakit, Tekit, Vakit

4 Harfli Kelimeler

Akit, Ekit

3 Harfli Kelimeler

Kit

Bazı KİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dikit :

TDK:
isim, mineraloji Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisi, stalagmit

mutekit :
TDK:
sıfat Bir şeye inanan, itikat eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar
"Mutekit ve temiz kalpli olan seyyah buradan ayrılmadan evvel bir rüya görüyor ve bunu anlatıyor." - A. H. Çelebi

nakit :
TDK:
1. isim, ekonomi Para, akçe
2. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit

KİT ile biten İlçe isimleri

Kelkit (Gümüşhane)

KİT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Edebiyat Tarihi ve Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori - Yazar: Mehmet F. Köksal
Türk Tenkit Tarihi - Yazar: Alim Gür
Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun

KİT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FELAK - 1, 2, 3, 4, 5: De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!.
LEYL - 1, 2, 3, 4: (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır.
NASR - 1, 2, 3: Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Kelime Bulma Motoru