KEN ile başlayan kelimeler

Başında KEN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.Başında KEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Kendiliğindencilik

16 Harfli Kelimeler

Kendiliğindenlik

15 Harfli Kelimeler

Kenetlenebilmek

14 Harfli Kelimeler

Kenetlenebilme

13 Harfli Kelimeler

Kendiliğinden

12 Harfli Kelimeler

Kenevircilik, Kentlerarası, Kentlileşmek, Kentlileşmiş, Kentsoylular, Kendirgiller

11 Harfli Kelimeler

Kendimsemek, Kendircilik, Kendiüretir, Kenetlenmek, Kentlileşme, Kenarsızlık

10 Harfli Kelimeler

Kenarortay, Kendigelen, Kendimseme, Kendisince, Kenetlemek, Kenetleniş, Kenetlenme, Kentleşmek, Kenarlılık, Kentsellik, Kenttaşlık

9 Harfli Kelimeler

Kendinden, Kendisine, Kendisini, Kenetleme, Kentbilim, Kentçilik, Kentilyon, Kentleşme, Kentsoylu, Kenevirci, Kentlilik

8 Harfli Kelimeler

Kenarlık, Kenarsız, Kendilik, Kendince, Kendinde, Kendirik, Kendirci

7 Harfli Kelimeler

Kenarcı, Kenarlı, Kendini, Kendisi, Keneler, Kenetli, Kenevir, Kentsel, Kenttaş, Kenyalı, Kenarda, Kenarın, Kendine, Kentler

6 Harfli Kelimeler

Kendir, Kengel, Kenger, Kental, Kentçi, Kentet, Kentli, Kenter

5 Harfli Kelimeler

Kenan, Kenar, Kendi, Kenef, Kenet

4 Harfli Kelimeler

Kene, Kent

Bazı KEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kenan : cennet, filistin
kenar : kıyı, pervaz, çizgi, antika, kuytu, ıssız, sapa, tenha, ağız, bordür, bucak, gen, ibik, kıran, koltuk, şati, şefe, yaka
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kendiliğindencilik : spontaneizm
kendilik : benlik
kendimseme : empati
kendimsemek : empati
kendinden : bizatihi
kendini : nefsi müdafaa
kendir : kenevir, çedene, kendirgiller, kıtık
kendirgiller : kendir
kendisi : bizatihi, bizzat
kendisince : kendince
kendisine : nama, namına
kene : köpek, koyun, sakırga
kenet : krampon

Bazı KEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kenetlemek :

TDK:
1. -i Kenetle tutturmak veya kenetle birbirine bağlamak
2. Birbirine geçirerek bağlamak
"Ellerini dizine kenetleyerek başını önüne eğdi, kaldı." - P. Safa
3. Sıkıca birbirinin üzerine kapamak
"Baygınlığım sırasında bütün sözleri işitir, doktorun nabzımı tuttuğunu bilir ama dudaklarımı kenetler, ısırır, köpükler saçardım." - S. F. Abasıyanık

kentçi :
TDK:
isim Şehirci

KEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kenarın Dilberi - Yazar: Orhan Kemal

KEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
TAHRİM - 1: Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
TALAK - 1: Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

Kelime Bulma Motoru