KAYI ile başlayan kelimeler

Başında KAYI harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.Başında KAYI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KAYI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KAYI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Kayınbiraderlik

14 Harfli Kelimeler

Kayınvalidelik, Kayıtsızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Kayınpederlik, Kayıtsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

Kayınbirader, Kayırılmayan, Kayınbabalık

11 Harfli Kelimeler

Kayınvalide, Kayırıcılık, Kayıtsızlık, Kayıngiller

10 Harfli Kelimeler

Kayıkçılık, Kayınpeder, Kayırılmak, Kayışkıran, Kayıtlamak, Kayıtsızca, Kayışçılık, Kayıtlılık, Kayıvermek

9 Harfli Kelimeler

Kayıkhane, Kayınbaba, Kayırılan, Kayırılma, Kayırtmak, Kayıtlama, Kayısımsı, Kayıtımla, Kayıverme

8 Harfli Kelimeler

Kayınlık, Kayıplar, Kayırıcı, Kayırmak, Kayırmış, Kayırtma, Kayıtmak, Kayıtsız, Kayıplık

7 Harfli Kelimeler

Kayıkçı, Kayınço, Kayıntı, Kayıran, Kayırış, Kayırma, Kayışçı, Kayıtım, Kayıtlı, Kayıtma

6 Harfli Kelimeler

Kayıcı, Kayısı

5 Harfli Kelimeler

Kayık, Kayın, Kayıp, Kayır, Kayış, Kayıt

4 Harfli Kelimeler

Kayı

Bazı KAYI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kayık : çekek, zevrak
kayın : kayıngillerden, cam kanatlılar, kayınbirader, kayıngiller
kayınbaba : kaynata, kayınpeder, babalık
kayınbirader : kayın, ini
kayınlık : sıhri hısımlık
kayınpeder : kaynata, kayınbaba
kayıp : yitme, yitim, yitik, zayi, kaybolma, yitirmiş, yutluk, zıya
kayıplar : zayiat
kayırıcı : kayıran, koruyan, iltimasçı, adam, arka, hâmi, torpil
kayırıcılık : iltimasçılık, dayılık
kayırılan : tavsiyeli
kayırılmayan : tavsiyesiz
kayırma : koruma, himmet, iltimas, gayır, himaye, iltizam, koltuk, koltuk altı, piston, sahabet
kayırmak : birini, adam kayırma, arka çıkmak, gözetmek, himaye etmek, sahabet etmek

Bazı KAYI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kayışçı :

TDK:
1. isim Kayış yapan veya satan kimse
2. sıfat Aldatan, hileci

KAYI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kayıtsızlık Şenliği - Yazar: Milan Kundera
Bakır Renkli Kayın Ağaçları - Yazar: Sir Arthur Cona...

KAYI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 75: «Onun cezası, kayıp eşya, kimin yükünde bulunursa işte o (şahsa el koymak)  onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız» dediler.

Kelime Bulma Motoru