KARI ile başlayan kelimeler

Başında KARI harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.Başında KARI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KARI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KARI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Karıncayiyengiller

17 Harfli Kelimeler

Karıncakuşugiller

15 Harfli Kelimeler

Karıncaincitmez, Karısınıboşamak, Karıştırabilmek, Karıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Karıştırıcılık, Karışabilirlik, Karıştırabilme, Karıştırıverme

13 Harfli Kelimeler

Karıncalanmak, Karışmışolmak, Karıştırılmak, Karıştırılmış

12 Harfli Kelimeler

Karıncaezmez, Karıncalanış, Karıncalanma, Karıncasever, Karıncayiyen, Karıştırılma, Karışabilmek, Karışıvermek

11 Harfli Kelimeler

Karışabilme, Karıştırıcı, Karıştırmak, Karıncakuşu, Karındaşlık, Karışıverme

10 Harfli Kelimeler

Karıklamak, Karılaşmak, Karıncalar, Karınlamak, Karışıklık, Karışılmak, Karışlamak, Karışmamak, Karışmamış, Karıştıran, Karıştırış, Karıştırma, Karıncasız

9 Harfli Kelimeler

Karıklama, Karılaşma, Karıncalı, Karınlama, Karıntası, Karışılma, Karışlama, Karıştığı

8 Harfli Kelimeler

Karıkmak, Karılmak, Karıncık, Karındaş, Karınmak, Karışanı, Karışmak, Karışmış, Karından

7 Harfli Kelimeler

Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Karınca, Karınlı, Karınma, Karınsa, Karıntı, Karışan, Karışık, Karışım, Karışma

6 Harfli Kelimeler

Karılı, Karıma, Karısı

5 Harfli Kelimeler

Karık, Karın, Karış, Karım

4 Harfli Kelimeler

Karı

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


karık : ark
karılık : haremlik, zevcelik
karıncaezmez : karıncaincitmez
karıncaincitmez : karınca ezmez, karıncaezmez
karıncalı : içinde, ıçinde
karıncayiyen : karıncayiyengillerden, karınca kuşu
karıncayiyengiller : karınca kuşugiller
karındaş : kardeş, kada, kadaş
karınmak : sallanarak, karışmak, çiftleşmek
karışabilme : imtizaç
karışan : munsab, müdahil, mümtezic
karışanı : başıboş kalmak, başıboşkalmak
karışım : mahlût, harç
karışma : engelleme, müdahale, dahil
karışmışolmak : eli olmak
karıştığı : paçayı kaptırmak
karıştıran : muzır
karıştırılma : iltibas
karıştırılmış : eczalı
karıştırmak : kurcalamak, oynamak, okumak, araştırmak, incelemek, çepellemek, çorba etmek, darmadağın etmek, deşelemek, deşmek, devreye sokmak, dokunmak, hercümerç etmek, karmak, katmak, lâfa boğmak, pişirici

Bazı KARI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


karık :

TDK:
1. isim Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
2. sıfat Karlı bir alana bakma sonucu kamaşmış (göz)

karıncık :
TDK:
1. isim, anatomi Vücudun çeşitli organları içinde bulunan boşluk
2. Kalbin alt bölümünde bulunan ve biri sağdaki akciğere kan pompalayan, öbürü soldaki akciğerden vücuda pompalanacak kanı alıp vücuda göndermeye yarayan iki boşluk

karışıklık :
TDK:
isim Karışık olma durumu, teşevvüş

KARI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hakikate Karışma Vakti - Yazar: Ayten Avdan
Fırat'a Karışan Öyküler - Yazar: Komisyon

KARI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 183: İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
ANKEBUT - 36: Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın! dedi.
ARAF - 74: Düşünün ki, (Allah) Âd kavminden sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi: Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.

Kelime Bulma Motoru