KAL ile başlayan kelimeler

Başında KAL harfleri bulunan 342 adet kelime bulunuyor.Başında KAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaştırma

16 Harfli Kelimeler

Kalkındırabilmek

15 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaşmak, Kalıp-desenleme, Kaldırılıvermek, Kalınlaştırtmak, Kalkındırabilme

14 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaşma, Kalenderleşmek, Kalınlaştırmak, Kalorifercilik, Kaldırılıverme, Kaldırımsızlık, Kaldırtabilmek, Kaldırtıvermek, Kalınlaştırtma, Kalıplaşmışlık, Kalıplaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Kalafatlanmak, Kaldırımcılık, Kalenderleşme, Kalınlaştırma, Kalsifikasyon, Kaldırabilmek, Kaldırıvermek, Kaldırtabilme, Kaldırtıverme, Kalecikkarası, Kalıplaştırma, Kalkınabilmek, Kalkışabilmek

12 Harfli Kelimeler

Kalafatçılar, Kalafatçılık, Kalafatlamak, Kalafatlanma, Kalburabastı, Kalburlanmak, Kalburlatmak, Kaliforniyum, Kalitesizlik, Kalkerleşmek, Kalkındırmak, Kalabalıklık, Kaldırabilme, Kaldırıverme, Kalifikasyon, Kalkınabilme, Kalkışabilme, Kalorifersiz

11 Harfli Kelimeler

Kalabalıkça, Kalafatlama, Kalantorluk, Kalavrahane, Kalaylanmak, Kalaylatmak, Kalbolunmuş, Kalburculuk, Kalburlamak, Kalburlanma, Kalburlatma, Kaldırılmak, Kaldırılmış, Kaldırımsız, Kaldırmamak, Kalebentlik, Kaleideskop, Kalemkarlık, Kalenderiye, Kalenderlik, Kaleydoskop, Kalınlaşmak, Kalınlaşmış, Kalınlatmak, Kalıntıları, Kalıplanmak, Kalıplaşmak, Kalıplaşmış, Kalıplatmak, Kalıtsallık, Kalibrasyon, Kalkerleşme, Kalkındırma, Kalkışılmak, Kaloriferci, Kalorimetre, Kalorimetri, Kalpakçılık, Kalpazanlık, Kalsiyumsuz, Kaltabanlık, Kalvencilik, Kalımsızlık, Kalıpsızlık, Kalifiyelik, Kalitelilik, Kalkabilmek, Kalkıvermek, Kaloriferli, Kalyonculuk

10 Harfli Kelimeler

Kalafatsız, Kalakalmak, Kalandırcı, Kalantorca, Kalaycılık, Kalaylamak, Kalaylanma, Kalaylatma, Kalburlama, Kalburüstü, Kaldırılış, Kaldırılma, Kaldırımcı, Kaldırımlı, Kaldırımsı, Kaldırtmak, Kalemtıraş, Kalenderce, Kalımlılık, Kalınlaşma, Kalınlatma, Kalıntılar, Kalıpçılık, Kalıplamak, Kalıplanma, Kalıplaşma, Kalıplatma, Kalıtımsal, Kalkanbezi, Kalkışılma, Kalkolitik, Kalplaşmak, Kalpsizlik, Kalsiyumlu, Kalabilmek, Kalaybalık, Kalbiselim, Kalıplılık, Kalıpsızca, Kalıtçılık, Kalıvermek, Kalkabilme, Kalkıverme, Kaltabanca

9 Harfli Kelimeler

Kalabalık, Kalafatçı, Kalakalma, Kalayhane, Kalaylama, Kaldırıcı, Kaldırmaç, Kaldırmak, Kaldırtma, Kalecilik, Kalensöve, Kalıcılık, Kalınacak, Kalınkara, Kalıplama, Kaliborit, Kaligrafi, Kalitesiz, Kalkancık, Kalkersiz, Kalkıklık, Kalkınmak, Kalkışmak, Kalleşlik, Kalorifer, Kalpaklık, Kalseduan, Kaltaklık, Kalvenizm, Kalabilme, Kalafatlı, Kalenderi, Kalıplıca, Kalıverme, Kalitatif, Kalplaşma, Kalplilik, Kalpsizce

8 Harfli Kelimeler

Kalaazar, Kalamata, Kalambek, Kalandır, Kalantor, Kalastra, Kalaysız, Kalb-gah, Kalburcu, Kalçalık, Kalçasız, Kalçıncı, Kaldıraç, Kaldıran, Kaldırım, Kaldırış, Kaldırma, Kalebent, Kalembek, Kalemkar, Kalemlik, Kalemşor, Kalender, Kalfalık, Kalgımak, Kalıklık, Kalımsız, Kalınlık, Kalınmak, Kalıpsız, Kalıtsal, Kalibraj, Kalifiye, Kaliptra, Kaliteli, Kaliteyi, Kalkerli, Kalkımak, Kalkınış, Kalkınma, Kalkışma, Kalkojen, Kalleşçe, Kalmamak, Kalmamış, Kaloşsuz, Kalpakçı, Kalpaklı, Kalpazan, Kalsiyum, Kaltaban, Kaltakçı, Kalubela, Kalvenci, Kalyoncu, Kalamazo, Kalemsiz, Kalıplık

7 Harfli Kelimeler

Kalacak, Kalafat, Kalamar, Kalamin, Kalamit, Kalavra, Kalaycı, Kalaylı, Kalçalı, Kalçete, Kalecik, Kalemis, Kaleska, Kalevra, Kalgıma, Kalhane, Kalımlı, Kalınak, Kalınca, Kalınma, Kalıntı, Kalıpçı, Kalıplı, Kalıpta, Kalıtçı, Kalıtım, Kalibre, Kalinis, Kalinos, Kalipso, Kalkmak, Kallavi, Kallevi, Kalmadı, Kalmalı, Kalomel, Kalotip, Kalplık, Kalpsiz, Kalsemi, Kalanlı, Kalaysı, Kalemli, Kalpgah, Kalpten

6 Harfli Kelimeler

Kalaba, Kalben, Kalbin, Kalbur, Kalçın, Kaleci, Kalevi, Kalıcı, Kaliko, Kalite, Kalkan, Kalker, Kalkık, Kalkış, Kalkma, Kallab, Kallem, Kalleş, Kalmak, Kalmış, Kaloma, Kalori, Kalpak, Kalpçi, Kalpli, Kalsın, Kalsit, Kaltak, Kalyon

5 Harfli Kelimeler

Kalak, Kalan, Kalas, Kalay, Kalbi, Kalcı, Kalça, Kalde, Kalem, Kalfa, Kalıç, Kalık, Kalım, Kalın, Kalıp, Kalış, Kalıt, Kalli, Kalma, Kaloş, Kaluc, Kalya

4 Harfli Kelimeler

Kala, Kalb, Kale, Kalk, Kalp

3 Harfli Kelimeler

Kal

Bazı KAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kalabalık : gereksiz, baytag, cıvıl cıvıl, kalaba, karışıklık, koskocaman, muzahame, ordu, şenlikli
kalabalıklaşmak : pazar yerine dönmek
kalantor : lort
kalaylamak : eksiklikleri
kalburcu : işi
kaldıraç : manivelâ
kaldırıcı : kriko
kalem : yazmak, çeşit, yazar, kırtasiye
kalevra : kalavra
kaleydoskop : çiçek dürbünü, kaleideskop
kalıp : biçim, durum, patron, astar, kip
kalıtçı : mirasçı, varis, muris
kalitesiz : niteliksiz, dayamak, ucuz
kalkan : koruyucu, büyük, yassı, kılıç, kalkan balığı, yarağ
kalkışma : isyan, ayaklanma, kıyam
kalkolitik : eneolitik
kaloriferci : ısıtaççı
kalpazan : püsür
kalpsiz : duygusuz, acımasız, merhametsiz
kalsiyum : 80, ca

Bazı KAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kalçalık :

TDK:
isim Davulcuların, davulun sürtünmesine karşı giysilerini korumak amacıyla sol kalçalarına koydukları deri parçası

kaldıraç :
TDK:
isim Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela

kalkmak :
TDK:
1. nsz Gitmek üzere yerinden ayrılmak
"Niye kalktınız, biraz daha otursaydınız."
2. -den Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak
"Annem yerinden kalktı, yanıma geldi, bir kolunu uzatarak omzuna doladı." - H. Z. Uşaklıgil
3. -den Uyanarak yataktan ayrılmak
"İstemeye istemeye, altüst olmuş yataktan kalktım." - Ö. Seyfettin
4. Yukarı doğru yükselmek
"Terazinin bir gözü inince öbürü kalkar."
5. Taşıtlar yola çıkmak
"Tren saat onda kalktı."
6. -den Uçmak, havalanmak
"Uçak pistten kalktı."
7. Yerinden ayrılıp yol almaya başlamak
"Çıkın arabaya, kalkacak şimdi, kalacaksınız buracıkta!" - O. C. Kaygılı
8. -e Hayvan iki art ayağı üzerinde dik durum almak
"At, art ayakları üzerine kalktı."
9. Kabarmak, ayrılmak
"Masanın kaplaması kalktı."
10. Derlenip götürülmek
"Ne zaman kalkacağını, nereye gömüleceğini bilmek, bildirmek mümkün değil." - M. Ş. Esendal
11. Hasta iyileşerek gezecek duruma gelmek
"Hasta bir haftaya kadar kalkar."
12. Varlığı, hayatı son bulmak
"Halifelik kalktı."
13. -den Yok olmak, artık bulunmamak
"Ortalıktan kar kalkınca gelebilirim."
14. -e Girişmek, başlamak, davranmak, yeltenmek
"Gözlüklerini takmadan okumaya kalktı." - N. Cumalı
15. Geçerli olmamak, geçerliğini yitirmek, geçmez olmak
"Yasanın bu maddesi kalktı."
16. Uygulanmaz olmak
"Sıkıyönetim kalktı."
17. Güncelliğini yitirmek
"Bu âdet çoktan kalktı."
18. -e Bir durumdan başka bir duruma geçmek
"Dörtnala kalkmak.""Tırısa kalkmak."
19. -den, -e Başka yere gitmek, taşınmak
"O yıl çok geçmeden piyade taburu bizim ilçeden başka ilçeye kalktı." - N. Cumalı
20. -e Ayakta beklemek
"Mektepte cezaya kalkmış gibi duruyorsun." - F. R. Atay

KAL ile başlayan İlçe isimleri

Kalecik (Ankara)
Kale / Denizli (Denizli)
Kale / Malatya (Malatya)
Kalkandere (Rize)

KAL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kalbin Sağ Olsun - Yazar: Hakan Kumcular
Kalbin Gölgesi - Yazar: Elizabeth Hoyt
Kalbin Ateşi - Yazar: Rita Hunter
Bir Kalbin Ölümü - Mürebbiye - Yazar: Stefan Zweig
Kalbin Kuralları - Yazar: Madeline Hunter
Kalbin Şehrinde - Yazar: Mürsel Gündoğdu
Bozkırı Çiçeklendirmek - Yoksullukla Mücadele İçin Bir Kalkınma Modeli - Yazar: Kemal Seli
Baba Kalbin Kanamış - Yazar: Volkan Durak
Kalbin Bana Ait - Yazar: Dean Koontz
Kalbin Direnişi - Yazar: Kemal Sayar

KAL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 12: (Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!  .
MÜ'MİN - 39: Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.

Kelime Bulma Motoru