K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 286 adet kelime bulunuyor.Sonunda K harfi bulunan 16 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda K harfi bulunan 16 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda K harfi bulunan 16 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek, Abanozlaşıvermek, Abideleştirilmek, Acayipleşebilmek, Acayipleşivermek, Acılaştırabilmek, Açıklanabilirlik, Akkorlaştırılmak, Algılanabilirlik, Alıntılanabilmek, Alıntılayabilmek, Alternatifsizlik, Anımsatılabilmek, Anlamlandırılmak, Anlayışsızlaşmak, Anormalleştirmek, Aptallaştırılmak, Araştırılabilmek, Asfaltlanabilmek, Asfaltlatabilmek, Asfaltlayabilmek, Ayrıntılandırmak, Bağdaştırabilmek, Bağımlılaştırmak, Barbarlaşabilmek, Basitleştirilmek, Başkaldırabilmek, Başmüzakerecilik, Bayraklaşabilmek, Bayramlaşabilmek, Belgegeçerletmek, Belgelendirilmek, Bencilleşebilmek, Bereketlendirmek, Bereketsizleşmek, Berraklaşabilmek, Beyhudeleştirmek, Bilgilendirilmek, Bilgisayarsızlık, Bilinçlenebilmek, Billurlaşabilmek, Birleştirebilmek, Birleştirivermek, Biyometeorolojik, Bollaştırabilmek, Bonkörleşebilmek, Boynuzlayabilmek, Boyutlandırılmak, Bölümlendirilmek, Bukağılayabilmek, Bütünleştirilmek, Canavarlaştırmak, Canlandırabilmek, Canlandırıvermek, Cansızlaşabilmek, Cazipleştirilmek, Cıvıklaştırılmak, Cömertleşebilmek, Çağdaşlaşabilmek, Çağrıştırabilmek, Çağrıştırıvermek, Çarpıştırabilmek, Çerçevelettirmek, Çeşitlendirilmek, Çılgınlaşabilmek, Çırpıştırıvermek, Çimlendirebilmek, Çirkefleşebilmek, Çirkinleşebilmek, Çirkinleşivermek, Çoğullaştırılmak, Çoraklaştırılmak, Çukurlaştırılmak, Çullandırabilmek, Dalgalandırılmak, Dalgınlaşabilmek, Darlaştırabilmek, Dayanıksızlaşmak, Dayanılmazlaşmak, Densizleşebilmek, Depreştirebilmek, Derinleştirilmek, Despotlaşabilmek, Destanlaşabilmek, Desteklenebilmek, Destekleyebilmek, Detaylandırılmak, Devleştirebilmek, Dillendirebilmek, Dinamikleştirmek, Dinginleşebilmek, Dinlendirebilmek, Dinsizleşebilmek, Dizginlenebilmek, Dizginleyebilmek, Dogmalaştırılmak, Edebiyatseverlik, Elektrobiyolojik, Eleştirilebilmek, Endişelenebilmek, Faydalandırılmak, Gerçekleşebilmek, Gözlemleyebilmek, Güçlendirebilmek, Güncelleyebilmek, Heteroseksüellik, Hızlandırabilmek, Hinoğluhinleşmek, Hissettirebilmek, Huysuzlaşıvermek, İliştirilebilmek, İmzalatılabilmek, İşaretleyebilmek, İyileştirebilmek, Kalkındırabilmek, Kamusallaştırmak, Kaydettirebilmek, Kaynaştırabilmek, Kırmızılaştırmak, Kıskandırabilmek, Kişiselleştirmek, Kolaylaştırılmak, Koşullandırılmak, Kristallendirmek, Kristalleştirmek, Kullandırabilmek, Küreselleştirmek, Liberalleştirmek, Magazinleştirmek, Menfaatperverlik, Millileştirilmek, Modernleşebilmek, Monotonlaştırmak, Müstemlekeleşmek, Netleştirebilmek, Nihayetlendirmek, Olumsuzlaştırmak, Oluşturulabilmek, Paylaştırabilmek, Perçinleyebilmek, Pışpışlayabilmek, Projelendirilmek, Radikalleştirmek, Sabitleştirilmek, Samimileşivermek, Sanayileşebilmek, Sansürleyebilmek, Serbestleştirmek, Serpiştirebilmek, Seslendirebilmek, Sıklaştırabilmek, Sıradanlaştırmak, Silahlandırılmak, Simgeleştirilmek, Sonlandırabilmek, Sonuçlandırılmak, Sosyalleşebilmek, Süreğenleştirmek, Süreklileştirmek, Şarkılaştırılmak, Şehirlileştirmek, Şekillendirilmek, Şereflendirilmek, Şişmanlayabilmek, Tasdikletebilmek, Tasdikleyebilmek, Tatlandırabilmek, Tekrarlanabilmek, Tekrarlatabilmek, Tekrarlayabilmek, Tellendirebilmek, Temellendirilmek, Terakkiperverlik, Tertipleyebilmek, Tezgahlayabilmek, Vasıflandırılmak, Yaklaştırabilmek, Yalnızlaşabilmek, Yararlandırılmak, Yardımlaşabilmek, Yaygınlaşabilmek, Yerleştirebilmek, Yozlaştırabilmek, Yönlendirebilmek, Yöreselleştirmek, Yumruklayabilmek, Yumurtlayabilmek, Yumurtlayıvermek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


allahaısmarladık : alasmaladık, alasmarladık
ateşbacayısarmak : alev saçağısarmak
belirlenmezcilik : indeterminizm, yadgerekircilik, yad gerekircilik
değerlendirilmek : kıymetlendirilmek
fiyatınıindirmek : düşürmek
insanmerkezcilik : insaniçincilik, antroposantrizm
kanunlaştırılmak : yasalaştırılmak
karşılıklıdoymak : doyuşmak
misafirperverlik : konukseverlik
sömürgeleştirmek : kolonileştirmek

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru