K ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 14 harfli 965 adet kelime bulunuyor.Sonunda K harfi bulunan 14 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda K harfi bulunan 14 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda K harfi bulunan 14 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Abideleştirmek, Aceleleştirmek, Açıkyüreklilik, Adamsendecilik, Ahenkleştirmek, Ahlakıbozulmak, Ahmaklaştırmak, Aklınıkaçırmak, Aklınıoynatmak, Aktifleştirmek, Alacalandırmak, Alafrangacılık, Alakalandırmak, Alaturkalaşmak, Alçaklaştırmak, Aldırışetmemek, Almanlaştırmak, Anarşistleşmek, Angajmansızlık, Anlamlandırmak, Anlamsızlaşmak, Antidemokratik, Aptallaştırmak, Araştırmacılık, Arazbarbuselik, Arkasıgelmemek, Arkasıkesilmek, Asgarımüşterek, Aşkınıkazanmak, Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak, Ayağınısürümek, Ayranıkabarmak, Bağdaşıklaşmak, Bağımsızlaşmak, Bağlantısızlık, Bakteriyolojik, Balıklandırmak, Baltalayıcılık, Basıklaştırmak, Basitleştirmek, Basketbolculuk, Başağrısıolmak, Başarısağlamak, Başdanışmanlık, Başınıağrıtmak, Başınıbeklemek, Başınıdinlemek, Başkalaştırmak, Başkaldırmamak, Başkonsolosluk, Başkumandanlık, Başmuharrirlik, Başmüfettişlik, Başmühendislik, Başmürettiplik, Başöğretmenlik, Başpehlivanlık, Başpiskoposluk, Başyönetmenlik, Bayındırlaşmak, Belgelendirmek, Belirginleşmek, Belirtilmezlik, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik, Beşeriyetçilik, Beyazlaştırmak, Bıcıbıcıyapmak, Biçimlendirmek, Biçimsizleşmek, Bilgilendirmek, Bilinemezcilik, Bireyleştirmek, Biyoelektronik, Boyunlandırmak, Bölümlendirmek, Buharlaştırmak, Buluşturuculuk, Buyrultusallık, Bütünleştirmek, Cankurtaranlık, Canlandırılmak, Cazipleştirmek, Cehennemleşmek, Celallendirmek, Cevaplandırmak, Cıvıklaştırmak, Ciddiyetsizlik, Çabuklaştırmak, Çalıştırıcılık, Çapraşıklaşmak, Çatallaştırmak, Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çekiştiricilik, Çelikleştirmek, Çeşitlendirmek, Çetinleştirmek, Çetrefilleşmek, Çevikleştirmek, Çırılçıplaklık, Çırpıştırılmak, Çıtkırıldımlık, Çiçeklendirmek, Çifttekercilik, Çocuklaştırmak, Çoğullandırmak, Çoğullaştırmak, Çopurlaştırmak, Çoraklaştırmak, Dalgalandırmak, Dalkavuklaşmak, Damaksıllaşmak, Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık, Değerbilmezlik, Değerlendirmek, Değişebilirlik, Değişinimcilik, Dejenereleşmek, Demokratlaşmak, Deneyüstücülük, Denizaltıcılık, Derinleştirmek, Desteleyicilik, Detaylandırmak, Devredilmezlik, Deyimleştirmek, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk, Disiplinsizlik, Distribütörlük, Dişilleştirmek, Dogmalaştırmak, Doğallaştırmak, Doğurganlaşmak, Dolandırıcılık, Donuklaştırmak, Dramatikleşmek, Duyarsızlaşmak, Duygulandırmak, Duygusuzlaşmak, Düzeysizleşmek, Ebedileştirmek, Elektriklenmek, Elektrodinamik, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Endüstrileşmek, Entelektüellik, Ergenleştirmek, Esmerleştirmek, Esnekleştirmek, Etkinleştirmek, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek, Fakirleştirmek, Farmakodinamik, Faydalandırmak, Ferahlandırmak, Fiyatıdüşürmek, Fiyatıindirmek, Fiyatlandırmak, Fosilleştirmek, Frenkleştirmek, Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Gazaplandırmak, Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Geçmişseverlik, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Giziletimcilik, Gizliolmayarak, Gölgelendirmek, Görevlendirmek, Gösterişsizlik, Gösterişyapmak, Gözetleyicilik, Güçlendirilmek, Güzelduyuculuk, Güzelleştirmek, Hadımlaştırmak, Hafifleştirmek, Hanımefendilik, Hastalandırmak, Hayalperestlik, Haysiyetsizlik, Heveslendirmek, Heykeltıraşlık, Hızlandırılmak, Homoseksüellik, Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Hümanistleşmek, Hürriyetsizlik, Hüzünlendirmek, Isteklendirmek, İçtenliksizlik, İdealleştirmek, İfadelendirmek, İkbalperestlik, İlkelleştirmek, İmkansızlaşmak, İnsancıllaşmak, İnsaniçincilik, İslamlaştırmak, İslavlaştırmak, İsteklendirmek, İstikrarsızlık, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İştahlandırmak, İvedileştirmek, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, Kabadayılanmak, Kabadayılaşmak, Kadastrolanmak, Kadirbilmezlik, Kadrolandırmak, Kahramanlaşmak, Kalenderleşmek, Kalınlaştırmak, Kalorifercilik, Kanatlandırmak, Kanıtlandırmak, Kanunlaştırmak, Karaktersizlik, Karamsarlaşmak, Kararlaştırmak, Karıştırıcılık, Karikatürcülük, Karmaşıklaşmak, Karşılaştırmak, Katlantısızlık, Kavrayışsızlık, Kaygılandırmak, Kederlendirmek, Kemikleştirmek, Kesinleştirmek, Keyiflendirmek, Keyifsizlenmek, Kılıksızlaşmak, Kırtasiyecilik, Kırtıpilleşmek, Kısırlaştırmak, Kışkırtmacılık, Kıvamlaştırmak, Kıvılcımlanmak, Kıvırcıklaşmak, Kitaplaştırmak, Kolayınıbulmak, Kolaylaştırmak, Kolektifleşmek, Konferansçılık, Konsomatrislik, Konumlandırmak, Konuşlandırmak, Koşullandırmak, Koşutlaştırmak, Kömürleştirmek, Kötümserleşmek, Kredilendirmek, Kumarhanecilik, Kurallaştırmak, Kuramlaştırmak, Kurumlaştırmak, Kurumsallaşmak, Kuruşlandırmak, Kuskulandırmak, Kuşkulandırmak, Kütüphanecilik, Madenselleşmek, Mahallebicilik, Masallaştırmak, Medeniyetçilik, Melezleştirmek, Meraklandırmak, Merhametsizlik, Meşrulaştırmak, Metafizikçilik, Metalinguistik, Meymenetsizlik, Mıknatıslanmak, Milletseverlik, Millileştirmek, Muhafazakarlık, Muhallebicilik, Mutlulandırmak, Muvazenesizlik, Müddeiumumilik, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müsamahakarlık, Müsamahasızlık, Müziklendirmek, Naftalinlenmek, Neftileştirmek, Okşarövgülemek, Olgunlaştırmak, Operatörleşmek, Ormanlaştırmak, Ormansızlaşmak, Ortaklaşacılık, Ortaklaştırmak, Osmanlıcacılık, Otomatikleşmek, Ölmezleştirmek, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Özdeşleştirmek, Özerkleştirmek, Özgünleştirmek, Özgürleştirmek, Parametrelemek, Pasifleştirmek, Pastahanecilik, Pazarlamacılık, Pembeleştirmek, Perakendecilik, Pıhtılaştırmak, Profesyonellik, Projelendirmek, Proleterleşmek, Psikopatolojik, Pusatlandırmak, Rahatsızlanmak, Rahatsızlaşmak, Rasyonelleşmek, Resimlendirmek, Resmileştirmek, Robotlaştırmak, Romanlaştırmak, Sabırsızlanmak, Sabitleştirmek, Sabunlaştırmak, Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek, Sathileştirmek, Sayfalandırmak, Saygıbilmezlik, Saygıgöstermek, Serdengeçtilik, Sermuharrirlik, Sermürettiplik, Sevimsizleşmek, Sıcaklaştırmak, Sıfatlandırmak, Sıfatlaştırmak, Sıkıntıyıatmak, Sıklaştırılmak, Sınıflandırmak, Sınırlandırmak, Sıvıklaştırmak, Silahlandırmak, Silahsızlanmak, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirmek, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Siyahlaştırmak, Soğuklaştırmak, Somutlaştırmak, Sondalamacılık, Sonuçlandırmak, Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Soyutlaştırmak, Standartlaşmak, Suçlandırılmak, Sultanibuselik, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek, Şahsiyetsizlik, Şamandıralamak, Şekerlemecilik, Şekillendirmek, Şenlendirilmek, Şereflendirmek, Şeyhülislamlık, Şümullendirmek, Şüphelendirmek, Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik, Tahammülsüzlük, Tanrılaştırmak, Tariflendirmek, Tarihlendirmek, Tasasıdağılmak, Taşıllaştırmak, Tatlılaştırmak, Tedirginleşmek, Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık, Telaşlandırmak, Temellendirmek, Temelleştirmek, Teşkilatsızlık, Toleranssızlık, Tomurcuklanmak, Topaklaştırmak, Töretanımazlık, Türküleştirmek, Umumileştirmek, Uzlaştırıcılık, Ücretlendirmek, Üsluplaştırmak, Vasıflandırmak, Vatanlaştırmak, Vatanperverlik, Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Yakınlaştırmak, Yalınlaştırmak, Yanıtlandırmak, Yapaylaştırmak, Yapılabilirlik, Yararlandırmak, Yararlıolmamak, Yardımseverlik, Yarıöfkelenmek, Yassılaştırmak, Yaşayabilirlik, Yavanlaştırmak, Yazıdüzencilik, Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yiğitlendirmek, Yoğunlaştırmak, Yöneticisizlik, Yuvarlaklaşmak, Yükümlendirmek, Yüreklendirmek, Abandırabilmek, Abandırıvermek, Abartılabilmek, Acılaştırılmak, Acımasızlaşmak, Acındırabilmek, Acizleşebilmek, Açıklanabilmek, Açıklatabilmek, Açıklayabilmek, Açıklayıvermek, Addedilebilmek, Adımlayabilmek, Affedilebilmek, Affolunabilmek, Ağdalaşabilmek, Ağdalaşıvermek, Ağırlanabilmek, Ağırlaşabilmek, Ağırlatabilmek, Ağırlayabilmek, Akademisyenlik, Akaryakıtçılık, Akıllanabilmek, Akıllanıvermek, Akkorlaştırmak, Akortsuzlaşmak, Aktarılabilmek, Aktarılıvermek, Alçılayabilmek, Alçılayıvermek, Aldatılabilmek, Aldırılabilmek, Alevlenebilmek, Alevlenivermek, Algılanabilmek, Algılatabilmek, Algılayabilmek, Algılayıvermek, Alıklaşabilmek, Alıklaşıvermek, Alışılmamışlık, Alıştırabilmek, Anayasallaşmak, Anımsanabilmek, Anımsatabilmek, Anımsatıvermek, Anımsayabilmek, Anımsayıvermek, Anıtlaşabilmek, Anlaşılabilmek, Anlatılabilmek, Antrenmanlılık, Antrenörsüzlük, Araklayabilmek, Araklayıvermek, Araştırabilmek, Araştırıvermek, Arılaştırılmak, Arındırabilmek, Arsızlaştırmak, Artırılabilmek, Arzulayabilmek, Aşındırabilmek, Aşırılaştırmak, Ateşlenebilmek, Ateşleyebilmek, Ateşleyivermek, Atıştırabilmek, Atıştırıvermek, Atlatılabilmek, Avareleştirmek, Avuçlayabilmek, Avuçlayıvermek, Ayaklanabilmek, Ayaklanıvermek, Ayarlanabilmek, Ayarlatabilmek, Ayarlayabilmek, Ayarlayıvermek, Ayartılabilmek, Ayıklanabilmek, Ayıklanıvermek, Ayıklatabilmek, Ayıklayabilmek, Ayıklayıvermek, Ayıplayabilmek, Ayrıcalıklılık, Azaltılabilmek, Azarlanabilmek, Azarlayabilmek, Azarlayıvermek, Azgınlaştırmak, Azımsanabilmek, Azımsayabilmek, Azledilebilmek, Babalanabilmek, Bağdaştırılmak, Bahçıvansızlık, Bantlayabilmek, Barizleştirmek, Başantrenörlük, Başarılabilmek, Başdenetmenlik, Başgardiyanlık, Başkahramanlık, Başyardımcılık, Batırılabilmek, Belirsizleşmek, Bengileştirmek, Benimsettirmek, Berelenebilmek, Bereleyebilmek, Betimlemecilik, Betonlaştırmak, Bırakılabilmek, Bırakılıvermek, Bilgeleştirmek, Bilgisizleşmek, Bilimleştirmek, Bilimselleşmek, Bireyselleşmek, Birleştirilmek, Bitirilebilmek, Bitirilivermek, Biyoçeşitlilik, Bocalatabilmek, Bocalayabilmek, Bodurlaştırmak, Boğuklaştırmak, Bollaştırılmak, Borçlanabilmek, Boşatılabilmek, Boyatılabilmek, Boyutlandırmak, Bölgeselleşmek, Bölüşülebilmek, Bronzlaştırmak, Budaklandırmak, Buğulanabilmek, Buğulanıvermek, Buluşulabilmek, Buyurganlaşmak, Bürokratlaşmak, Büyülenebilmek, Büyüleyebilmek, Büyütülebilmek, Cilalayabilmek, Ciltlenebilmek, Ciltletebilmek, Ciltleyebilmek, Cisimlendirmek, Cisimleştirmek, Coşkulandırmak, Cüretlendirmek, Çabalayabilmek, Çabalayadurmak, Çapalanabilmek, Çapalayabilmek, Çarpıştırılmak, Çarptırabilmek, Çeşnilendirmek, Çıkarılabilmek, Çıkarılıvermek, Çıldırtabilmek, Çiftleşebilmek, Çikolatasızlık, Çimlendirilmek, Çiseleyivermek, Çivilenebilmek, Çivileyebilmek, Çivileyivermek, Çizgileştirmek, Çölleştirilmek, Çözümleyicilik, Çözümsüzleşmek, Çukurlaştırmak, Çürütülebilmek, Dağıtılabilmek, Dağıtılıvermek, Dallandırılmak, Damıtılabilmek, Dangalaklaşmak, Danışılabilmek, Darlaştırılmak, Dayanılabilmek, Dayanışabilmek, Dayatılabilmek, Dayılanabilmek, Debelenebilmek, Defedilebilmek, Değersizleşmek, Değinilebilmek, Demlendirilmek, Denetlettirmek, Dengeleyicilik, Dengesizleşmek, Depolanabilmek, Depolayabilmek, Dertlenebilmek, Dertleşebilmek, Dillendirilmek, Dinçleşebilmek, Dinlendirilmek, Direnilebilmek, Diyalektolojik, Dizgeleştirmek, Doğrultabilmek, Doldurtabilmek, Dondurulmuşluk, Düşündürücülük, Düşünülebilmek, Düzenlemecilik, Düzenlettirmek, Düzenleyicilik, Ehemmiyetlilik, Eklemlendirmek, Elektriksizlik, Elektromekanik, Eleştirisellik, Emperyalistlik, Endokrinolojik, Enseleyebilmek, Epidemiyolojik, Eriştirebilmek, Erkekleştirmek, Ertelenebilmek, Erteletebilmek, Erteleyebilmek, Esirgeyebilmek, Eşitleyebilmek, Etkilenebilmek, Etkileşebilmek, Etkileşimlilik, Etkileyebilmek, Ezberlettirmek, Facialaştırmak, Fazlalaştırmak, Feyizlendirmek, Fikirleştirmek, Filizlendirmek, Fonksiyonellik, Formalitecilik, Frenleyebilmek, Gecekonduculuk, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Gelişigüzellik, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek, Giderilebilmek, Gönüllendirmek, Görüşülebilmek, Gururlandırmak, Güneşlendirmek, Güvenilebilmek, Haberleştirmek, Hafifmeşreplik, Hamburgercilik, Hapazlamacılık, Hapşırtabilmek, Havalanabilmek, Hayalperverlik, Hayırperverlik, Hayvanseverlik, Hazırlattırmak, Hazırlıksızlık, Hesaplattırmak, Hidrobiyolojik, Hipermetropluk, Hülyalaştırmak, Isındırabilmek, İçselleştirmek, İlerletebilmek, İlerleyebilmek, İletişimsizlik, İlgilenebilmek, İliştirebilmek, İliştirivermek, İmzalatabilmek, İmzalayabilmek, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İnsaniyetlilik, İrdeleyebilmek, İstenilebilmek, İşitilmemişlik, İşittirebilmek, İşletilebilmek, Jimnastikçilik, Kabiliyetlilik, Kabullendirmek, Kabullenmişlik, Kadınlaştırmak, Kadrolaştırmak, Kahvehanecilik, Kaldırımsızlık, Kaldırtabilmek, Kaldırtıvermek, Kalıplaşmışlık, Kalıplaştırmak, Kapasitesizlik, Kapatılabilmek, Karaborsacılık, Karakterolojik, Karalayabilmek, Karalayıvermek, Karışabilirlik, Karşılıksızlık, Kavranılmazlık, Kayınvalidelik, Kayıtsızlaşmak, Kışkırtabilmek, Kibarlaştırmak, Kiralayabilmek, Komikleştirmek, Komplekssizlik, Koordinatörlük, Korunulabilmek, Kovalayabilmek, Köpekoğluköpek, Körükleyicilik, Kötüleyebilmek, Kucaklaştırmak, Kullanılmışlık, Kullanımsızlık, Kullanışsızlık, Kumandansızlık, Kurulayabilmek, Kurutulabilmek, Kutuplaştırmak, Legalleştirmek, Levazımatçılık, Maddeleştirmek, Maddileştirmek, Marjinalleşmek, Matematikçilik, Materyalistlik, Memleketsizlik, Merdümgirizlik, Meşakkatsizlik, Mevzilendirmek, Meyvelendirmek, Mikrobiyolojik, Milliyetsizlik, Minyatürleşmek, Mukavemetçilik, Musikişinaslık, Mükemmelleşmek, Mürüvvetsizlik, Müzikleştirmek, Nanoteknolojik, Narenciyecilik, Nasiplendirmek, Nazariyatçılık, Nazikleştirmek, Niteleyebilmek, Noktalandırmak, Odaklanabilmek, Odaklayabilmek, Okutturabilmek, Oluşturabilmek, Oluşturuvermek, Omuzlayabilmek, Onaylatabilmek, Onaylayabilmek, Oranlayabilmek, Ortalayabilmek, Öfkelenebilmek, Öğütleyebilmek, Önemseyebilmek, Özendirebilmek, Özetleyebilmek, Özümleyebilmek, Palazlandırmak, Parapsikolojik, Parçalattırmak, Parlamenterlik, Partileştirmek, Paylaştırılmak, Pimpiriklenmek, Pişmaniyecilik, Piyesleştirmek, Planlayabilmek, Puanlayabilmek, Pürüzlendirmek, Püskürtebilmek, Radyobiyolojik, Randımansızlık, Rastlanabilmek, Rastlaşabilmek, Rastlayabilmek, Rastlayıvermek, Renklenivermek, Saçmalaştırmak, Sadeleşebilmek, Saflaştırılmak, Sahiplendirmek, Salahiyetlilik, Saldırtabilmek, Sansasyonellik, Saplantısızlık, Sarımsaklanmak, Sarımsaklatmak, Sebeplendirmek, Sergüzeştçilik, Serinlendirmek, Serpiştirilmek, Sertleşebilmek, Seslendirilmek, Sıralanabilmek, Sıralayabilmek, Sıralayıvermek, Sırtlayabilmek, Sinemaseverlik, Sinematografik, Soluklandırmak, Sonlandırılmak, Sordurtabilmek, Soruşturuculuk, Sözleşmesizlik, Standartsızlık, Stoklayabilmek, Süratlendirmek, Sürdürümlenmek, Sürükleyicilik, Şahmerdancılık, Şakalaşabilmek, Şarkılaştırmak, Şarlatanlaşmak, Şehirleştirmek, Şekerlendirmek, Şekerleştirmek, Şekilperestlik, Şikemperverlik, Şuurlanabilmek, Tamamlattırmak, Tanıtılabilmek, Tasdikletilmek, Tazeleyebilmek, Temizlemecilik, Temizlettirmek, Temizleyicilik, Tereddütsüzlük, Terimleştirmek, Teşkilatlanmak, Tevekkülsüzlük, Titreşimsizlik, Tokalaşabilmek, Tutarsızlaşmak, Ucuzlatabilmek, Uğraşılabilmek, Uğurlanabilmek, Uğurlayabilmek, Ulaştırabilmek, Uluslaşabilmek, Umutlanabilmek, Unutturabilmek, Unutturuvermek, Uyandırabilmek, Uyarlanabilmek, Uyarlayabilmek, Uyarlayıvermek, Uydurulabilmek, Uygarlaştırmak, Uygulanabilmek, Uygulatabilmek, Uygulayabilmek, Uygulayımcılık, Uysallaştırmak, Uyuşturabilmek, Uzaklaşabilmek, Uzattırıvermek, Ümitlenebilmek, Vahşileştirmek, Vazifeşinaslık, Vedalaşabilmek, Yakalanabilmek, Yakalanıvermek, Yakalatabilmek, Yakalayabilmek, Yakalayıvermek, Yapılanabilmek, Yapıştırıcılık, Yaptırtabilmek, Yaralanabilmek, Yaralayabilmek, Yaratılabilmek, Yasaklayıcılık, Yasallaştırmak, Yaşanılabilmek, Yatıştırıcılık, Yenilenebilmek, Yenileşimcilik, Yeniletebilmek, Yenileyebilmek, Yerlileştirmek, Yermerkezcilik, Yeşillendirmek, Yetiştiricilik, Yinelenebilmek, Yineletebilmek, Yineleyebilmek, Yobazlaştırmak, Yorumlattırmak, Yönetilebilmek, Yönlendirilmek, Yumuşatabilmek, Yumuşayabilmek, Yükseltebilmek, Yürütülebilmek, Yüzeyselleşmek, Yüzleştirilmek, Zedeleyebilmek, Zindeleştirmek, Züccaciyecilik, Züppeleştirmek, Zürriyetsizlik

Bazı K ile biten 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


başarısağlamak : duman etmek
başkumandanlık : başkomutanlık
bıcıbıcıyapmak : yıkanmak
çelikleştirmek : güçlendirmek
elektriklenmek : gerginleşmek
geçmişseverlik : nostalji
sabırsızlanmak : acele etmek
uzlaştırıcılık : ara buluculuk

Bazı K ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


esnekleştirmek :

TDK:
-i Esnek duruma getirmek

kurallaştırmak :
TDK:
-i Kural durumuna getirmek

Kelime Bulma Motoru