KÜL ile başlayan kelimeler

Başında KÜL harfleri bulunan 74 adet kelime bulunuyor.Başında KÜL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KÜL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KÜL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Kültürsüzleştirmek

17 Harfli Kelimeler

Kültürsüzleştirme

15 Harfli Kelimeler

Kültürsüzleşmek

14 Harfli Kelimeler

Kültürsüzleşme

13 Harfli Kelimeler

Külhanbeyilik

12 Harfli Kelimeler

Külhanbeylik, Kültürlenmek, Kültürsüzlük, Külfetsizlik, Küllendirmek, Külyutmazlık

11 Harfli Kelimeler

Külbastılık, Külçeleşmek, Külfetsizce, Külhanbeyce, Kültürfizik, Kültürlenme, Kültürlülük, Külüstürlük, Külhancılık, Küllendirme

10 Harfli Kelimeler

Külçeleşme, Külhanbeyi, Külliyetli, Kültivatör, Külahçılık

9 Harfli Kelimeler

Külfetsiz, Külkedisi, Küllenmek, Kültürsüz, Külyutmaz, Külahımsı

8 Harfli Kelimeler

Külahsız, Külbastı, Küldöken, Külfetli, Külhancı, Küllemek, Külleniş, Küllenme, Külliyen, Külliyet, Külrengi, Kültürcü, Kültürel, Kültürlü, Külüstür, Külliyat

7 Harfli Kelimeler

Külahçı, Külahlı, Külahsı, Külhani, Külleme, Külliye, Külotlu, Kültüre

6 Harfli Kelimeler

Küldür, Külfet, Külhan, Küllük, Kültür, Külünk

5 Harfli Kelimeler

Külçe, Külek, Külli, Küllü, Külot, Külte, Külüg, Külük, Külür, Külah

4 Harfli Kelimeler

Kült

3 Harfli Kelimeler

Kül

Bazı KÜL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kül : bütün, tüm, berşe, uele
külahsı : külahımsı
külçe : külte
küldöken : kadın, eş
küldür : paldır küldür
külek : bal, yağ
külfet : yorgunluk, sıkıntı, zorluk, ağırlık, küflet
külfetsiz : sıkıntısız, kolay, hazırlop
külhanbeyi : başıboş, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş, bıçkın, tulumbacı
külhanbeyilik : haytalık
külhanbeylik : kabadayılık, dayılık, tulumbacılık
külhanî : külhanbeyi, kabadayı, serseri, hayta, apaş
külkedisi : uyuşuk, pasaklı
küllî : tümel
külliyât : tümeller
külliye : imaret, sebil, kitaplık, aşevi, medrese
külliyet : bütünlük, tümlük, çokluk, bolluk
küllük : çöplük

Bazı KÜL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


külçe :

TDK:
1. isim, madencilik Eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım
"Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir." - M. Kaplan
2. sıfat Eritilerek kalıba dökülmüş olan
"Yüzlerce yıllık gözyaşı, bir külçe altına değmez." - F. R. Atay
3. Yığın durumundaki nesnelerin oluşturduğu küme
"Bu vücut, bütün azası kırılmış, birbiri üstüne yığılmış bir külçe hâlinde." - Y. K. Karaosmanoğlu

külkedisi :
TDK:
1. sıfat Çok üşüyen, ateşin yanından ayrılmayan (kimse)
2. Uyuşuk, miskin (kimse)
3. Sakin, yumuşak, uyumlu
"Dünkü kaplan, bir külkedisi yumuşaklığı ile göğsüme yaslandı." - A. Gündüz
4. Pasaklı, görgüsüz (kadın)
"O kibar adam bu külkedisine tenezzül eder mi hiç." - E. E. Talu

Kelime Bulma Motoru