İST ile biten kelimeler

Sonunda İST harfleri bulunan 221 adet kelime bulunuyor.Sonunda İST harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İST harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İST harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Egzistansiyalist, Eksperimantalist, Enternasyonalist, Providansiyalist, Transandantalist

15 Harfli Kelimeler

Antiemperyalist, Abstraksiyonist, Antroposantrist

14 Harfli Kelimeler

Antikapitalist, Ekspansiyonist, Fonksiyonalist, Fundamentalist, Perfeksiyonist, Antropomorfist, Konstrüktivist

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedist, Ekspresyonist, Fizyoterapist, İndeterminist, İndividüalist, Radyoterapist, Strüktüralist, Sürnatüralist, Viyolonselist, İrrasyonalist, Konseptüalist, Postmodernist

12 Harfli Kelimeler

Antikomünist, Antisemitist, Ekonometrist, Empresyonist, Entomolojist, Glasyolojist, Karikatürist, Koloniyalist, Merkantilist, Obskürantist, Propagandist, Propogandist, Psikiyatrist, Spiritualist, Sübjektivist, Dendrolojist, Enflasyonist, İmmünolojist, Peripatetist, Spiritüalist, Subjektivist, Transformist

11 Harfli Kelimeler

Amerikanist, Determinist, Egosantrist, Emperyalist, Fizyolojist, İllüzyonist, Kolektivist, Kolonyalist, Materyalist, Mutasyonist, Nasyonalist, Objektivist, Oryantalist, Psikanalist, Rasyonalist, Revizyonist, Sendikalist, Spesiyalist, İrredantist, Paternalist, Primitivist, Probabilist, Volontarist

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Federalist, Filatelist, Folklorist, Kapitalist, Konformist, Lejitimist, Militarist, Natüralist, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Rölativist, Sekülarist, Solidarist, Sürrealist, Viyolonist, Evdemonist, Fenomenist, Kariyerist, Liberalist, Paralelist, Stratejist

9 Harfli Kelimeler

Anatomist, Ekolojist, Ekonomist, Falanjist, Fantezist, Formalist, Geologist, Germanist, İrrealist, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Plüralist, Politeist, Reformist, Sembolist, Siyantist, Sosyalist, Statosist, Therapist, Aktüalist, Amoralist, Hilozoist, Modernist, Neofaşist

8 Harfli Kelimeler

Akvarist, Alpinist, Alşimist, Altayist, Altruist, Ampirist, Anarşist, Assolist, Baterist, Botanist, Buddhist, Fatalist, Feminist, Fetişist, Finalist, Fütürist, Gitarist, Hedonist, Helenist, Hümanist, İdealist, İslavist, Kabalist, Kemalist, Komünist, Lengüist, Leninist, Makinist, Marksist, Mazoşist, Mikaşist, Modalist, Natürist, Nepotist, Nihilist, Optimist, Panteist, Pesimist, Piyanist, Popülist, Romanist, Senarist, Siyonist, Şamanist, Terorist, Terörist, Vokalist, Aktivist, Modelist, Monadist, Moralist, Panelist, Satanist, Terapist

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Ametist, Analist, Arabist, Dadaist, Düalist, Elitist, Fihrist, İranist, Lamaist, Narsist, Olijist, Otosist, Realist, Slavist, Stilist, Ütopist, Baptist, Fideist

6 Harfli Kelimeler

Artist, Ateist, Budist, Egoist, Faşist, Goşist, Kübist, Monist, Sadist, Sofist, Solist, Turist, Korist, Nüdist, Pürist, Rasist

5 Harfli Kelimeler

Asist, Deist, Otist, Tvist, Teist

4 Harfli Kelimeler

Kist, Pist, Şist

Bazı İST ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aferist : vurguncu, dalavereci, çıkarcı
alpinist : dağcı
alşimist : simyacı
altruist : özgeci, fedakar, özgecil
ansiklopedist : bilgilikçi
budist : buddhist
egosantrist : benözekçi
egzistansiyalist : varoluşçu
ekolojist : çevre bilimci
ekonometrist : değerlendirilmesi, ekonometri uzmanı
fatalist : yazgıcı, kaderci
fetişist : tapıncakçı
filatelist : pulcu
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
individüalist : bireyci
mazoşist : aşağılanmaktan, özezer
narsist : özsever
nihilist : hiççi, yokçu
obskürantist : karanlıkçı
popülist : halkçı
pragmatist : yararcı, pragmacı
psikiyatrist : akıl doktoru
radyoterapist : maske
rasyonalist : akılcı, usçu
realist : gerçekçi
sembolist : simgeci
senarist : senaryocu
sendikalist : sendikacı
siyantist : ilimci
solidarist : dayanışmacı
terörist : yıldırmacı, tedhişçi, terörcü, yıldırıcı
ütopist : ütopyacı
viyolonist : viyolacı

Bazı İST ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


alpinist :

TDK:
isim Dağcı

hümanist :
TDK:
sıfat, felsefe İnsancıl

İST ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sarı Elbiseli Piyanist - Yazar: Sakine Kabak
Anneme Reklamcı Olduğumu Söylemeyin...O Beni Bir Genelevde Piyanist Sanıyor! - Yazar: Jacques Sequela

Kelime Bulma Motoru