İST ile biten kelimeler

Sonunda İST harfleri bulunan 221 adet kelime bulunuyor.Sonunda İST harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İST harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İST harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Egzistansiyalist, Eksperimantalist, Enternasyonalist, Providansiyalist, Transandantalist

15 Harfli Kelimeler

Antiemperyalist, Abstraksiyonist, Antroposantrist

14 Harfli Kelimeler

Antikapitalist, Ekspansiyonist, Fonksiyonalist, Fundamentalist, Perfeksiyonist, Antropomorfist, Konstrüktivist

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedist, Ekspresyonist, Fizyoterapist, İndeterminist, İndividüalist, Radyoterapist, Strüktüralist, Sürnatüralist, Viyolonselist, İrrasyonalist, Konseptüalist, Postmodernist

12 Harfli Kelimeler

Antikomünist, Antisemitist, Ekonometrist, Empresyonist, Entomolojist, Glasyolojist, Karikatürist, Koloniyalist, Merkantilist, Obskürantist, Propagandist, Propogandist, Psikiyatrist, Spiritualist, Sübjektivist, Dendrolojist, Enflasyonist, İmmünolojist, Peripatetist, Spiritüalist, Subjektivist, Transformist

11 Harfli Kelimeler

Amerikanist, Determinist, Egosantrist, Emperyalist, Fizyolojist, İllüzyonist, Kolektivist, Kolonyalist, Materyalist, Mutasyonist, Nasyonalist, Objektivist, Oryantalist, Psikanalist, Rasyonalist, Revizyonist, Sendikalist, Spesiyalist, İrredantist, Paternalist, Primitivist, Probabilist, Volontarist

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Federalist, Filatelist, Folklorist, Kapitalist, Konformist, Lejitimist, Militarist, Natüralist, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Rölativist, Sekülarist, Solidarist, Sürrealist, Viyolonist, Evdemonist, Fenomenist, Kariyerist, Liberalist, Paralelist, Stratejist

9 Harfli Kelimeler

Anatomist, Ekolojist, Ekonomist, Falanjist, Fantezist, Formalist, Geologist, Germanist, İrrealist, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Plüralist, Politeist, Reformist, Sembolist, Siyantist, Sosyalist, Statosist, Therapist, Aktüalist, Amoralist, Hilozoist, Modernist, Neofaşist

8 Harfli Kelimeler

Akvarist, Alpinist, Alşimist, Altayist, Altruist, Ampirist, Anarşist, Assolist, Baterist, Botanist, Buddhist, Fatalist, Feminist, Fetişist, Finalist, Fütürist, Gitarist, Hedonist, Helenist, Hümanist, İdealist, İslavist, Kabalist, Kemalist, Komünist, Lengüist, Leninist, Makinist, Marksist, Mazoşist, Mikaşist, Modalist, Natürist, Nepotist, Nihilist, Optimist, Panteist, Pesimist, Piyanist, Popülist, Romanist, Senarist, Siyonist, Şamanist, Terorist, Terörist, Vokalist, Aktivist, Modelist, Monadist, Moralist, Panelist, Satanist, Terapist

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Ametist, Analist, Arabist, Dadaist, Düalist, Elitist, Fihrist, İranist, Lamaist, Narsist, Olijist, Otosist, Realist, Slavist, Stilist, Ütopist, Baptist, Fideist

6 Harfli Kelimeler

Artist, Ateist, Budist, Egoist, Faşist, Goşist, Kübist, Monist, Sadist, Sofist, Solist, Turist, Korist, Nüdist, Pürist, Rasist

5 Harfli Kelimeler

Asist, Deist, Otist, Tvist, Teist

4 Harfli Kelimeler

Kist, Pist, Şist

Bazı İST ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akvarist : akvaryumcu
ansiklopedist : bilgilikçi
buddhist : budist
dadaist : dadacı
ekonomist : iktisatçı, ekonomi uzmanı, evcimik, tecimen, tecimer
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
empresyonist : izlenimci
fatalist : yazgıcı, kaderci
fizyolojist : fizyolog
fonksiyonalist : işlevci
formalist : biçimci, formaliteci, şekilci, kırtasiyeci
fütürist : gelecekçi
gitarist : gitarcı
glâsyolojist : buzul bilimci
hümanist : insancıl, beşeriyetçi
kapitalist : sermayedar, anamalcı, sermayeci
kemalist : atatürkçü
lengüist : dilbilimci, dil bilimci
makinist : lokomotif, vapur
materyalist : maddeci, özdekçi, özdeksel
mazoşist : aşağılanmaktan, özezer
monarşist : tek erkçi
monist : tekçi, birci
natüralist : doğalcı
natürist : doğacı
nominalist : adcı
objektivist : nesnelci
optimist : iyimser, nikbin
psikiyatrist : akıl doktoru
radyoterapist : maske

Bazı İST ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mazoşist :

TDK:
isim, ruh bilimi Özezer

Kelime Bulma Motoru