İHT ile başlayan kelimeler

Başında İHT harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.Başında İHT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İHT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İHT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık, İhtirassızlık, İhtişamsızlık, İhtiyaçsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış, İhtikarcılık, İhtiraslılık, İhtişamlılık, İhtiyaçlılık, İhtiyaçsızca, İhtiyarsızca, İhtiyatlılık, İhtiyatsızca

11 Harfli Kelimeler

İhtiyaçları, İhtiyarlama, İhtimaliyet, İhtiraslıca, İhtiyatilik, İhtiyatlıca

10 Harfli Kelimeler

İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız, İhtimaller, İhtişamsız, İhtiyaçsız, İhtiyatkar

9 Harfli Kelimeler

İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı, İhtikarcı, İhtiyaçlı, İhtiyarca

8 Harfli Kelimeler

İhtimali, İhtiyati, İhtiyari

7 Harfli Kelimeler

İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz, İhtikar, İhtilaf, İhtilal

6 Harfli Kelimeler

İhtida, İhtira, İhtiva

5 Harfli Kelimeler

İhtar

3 Harfli Kelimeler

İht

Bazı İHT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iht : umutlanmak
ihtarname : protesto
ihtifal : anma
ihtikar : boğuntu
ihtikâr : vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
ihtilâç : çırpınma
ihtilaf : ebret
ihtilâf : ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ihtilâlci : devrimci
ihtilâs : aşırma, aşırtı
ihtimalî : belkili, olabilen, olasılı
ihtimam : özen, özenme, itina, iyi, bakım, çeki düzen, hizmet
ihtira : türetme
ihtiram : saygı, törün
ihtiras : aşırı, tutku
ihtirassız : tutkusuz
ihtiraz : çekinme, sakınma, çekince
ihtisar : kısaltma, kısaltış
ihtisaren : kısaltılmış
ihtisas : duygu, duygulanma, uzmanlık, uzmanlaşma
ihtisaslaşmak : ihtisas yapmak
ihtişam : büyüklük, görkem, gösterişlilik, debdebe
ihtiyaç : yoksulluk, yokluk, gerekseme

Bazı İHT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihtifal :

TDK:
isim Anma töreni
"Mevlâna ihtifali."

ihtikâr :
TDK:
isim, ticaret Vurgunculuk
"İhtikâr yapanların adlarını taşıyacağı söylenen kara listelerden söz açacak değilim." - N. Hikmet

ihtiyatkâr :
TDK:
sıfat İhtiyatlı
"Daha ihtiyatkâr olan gazete sahiplerinde biraz tereddüt vardı." - F. R. Atay

İHT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sarıklı İhtilalci Ali Suavi - Yazar: Mithat Cemal...
İhtiras Tutsağı - Yazar: Kresley Cole
İhtimal Cüce - Yazar: Murat Çelik
Bir İhtimal Daha Yok - Yazar: Seyhan Livaneli
İhtiras Çiçeği - Yazar: Kathleen E....
İhtiras Oyunu - Yazar: Jerzy Kosinski
Kemal'le İhtimal - Namık Kemal Şiirine Tersten Bakmak - Yazar: Metin Kayahan...

İHT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 102: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.

Kelime Bulma Motoru