İCİ ile biten kelimeler

Sonunda İCİ harfleri bulunan 244 adet kelime bulunuyor.Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İCİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Mineralleştirici, Mekanikleştirici

15 Harfli Kelimeler

Kanserleştirici, Kuvvetlendirici

14 Harfli Kelimeler

Aktifleştirici, Değerlendirici, Etkinleştirici, Fosilleştirici, İsteklendirici, Kuvvetledirici, Sinirlendirici

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedici, Denkleştirici, Görüntüleyici, Ilgilendirici, İlgilendirici, Kötüleştirici, Renklendirici, Sertleştirici

12 Harfli Kelimeler

Benzeştirici, Birleştirici, Destekleyici, Dinlendirici, Güçlendirici, Nemlendirici, Seslendirici, Sözlendirici, Tertipleyici, Tiksindirici, Yönlendirici

11 Harfli Kelimeler

Betimleyici, Bileştirici, Biriktirici, Bütünleyici, Çekiştirici, Çözümleyici, Değiştirici, Denetleyici, Dengeleyici, Desteleyici, Devindirici, Düzenleyici, Eğlendirici, Engelleyici, Geciktirici, Geçiştirici, Geliştirici, Gerektirici, Gölgeleyici, Gözetleyici, Gücendirici, Hafifletici, İğrendirici, İndirgeyici, İşlemleyici, Kilitleyici, Körükleyici, Küçümseyici, Mahallebici, Muhallebici, Örgütleyici, Sevindirici, Sihirleyici, Sürükleyici, Tekmeleyici, Temizleyici, Yetiştirici, Güneşletici, Perdeleyici

10 Harfli Kelimeler

Ağrıkesici, Ateşleyici, Başçeşnici, Başdizgici, Biyolojici, Büyüleyici, Eleştirici, Esirgeyici, Etkileyici, Fotokopici, Frenleyici, Gerileyici, Güdüleyici, Inceleyici, İğneleyici, İlerleyici, İnceleyici, İrdeleyici, Kötüleyici, Niceleyici, Renkseyici, Seyreltici

9 Harfli Kelimeler

Akademici, Anatomici, Belletici, Benzetici, Besleyici, Bezdirici, Çektirici, Derleyici, Dinleyici, Diriltici, Düzeltici, Giydirici, Gönderici, Gösterici, Gözleyici, Güllabici, Hissedici, Hükmedici, İnceltici, İrkiltici, İzlentici, Kahredici, Kaydedici, Kemleyici, Kipleyici, Kirletici, Leblebici, Siktirici, Süsleyici, Şükredici, Terletici, Tömbekici, Ürpertici, Yankesici, Yelteyici, Yönetkici, Yüklenici, Yükleyici, Yükselici, Zulmedici, Çeldirici, Gezdirici, Söyleşici

8 Harfli Kelimeler

Bezeyici, Bileyici, Bitirici, Çevirici, Değişici, Denetici, Devirici, Dileyici, Döşeyici, Galerici, Geçirici, Giderici, Gözetici, Güderici, Inleyici, İncitici, İnleyici, İvdirici, İzleyici, Kemirici, Küreyici, Öğretici, Önbilici, Önleyici, Özentici, Pişirici, Revanici, Sanayici, Troçkici, Tüketici, Türetici, Üfleyici, Yemenici, Yetişici, Yönetici, Baterici, Medenici, Tedavici

7 Harfli Kelimeler

Biçkici, Bilgici, Bitkici, Çerçici, Çergici, Çeşnici, Dizgici, Eğitici, Eritici, Harbici, Hindici, İlerici, İletici, İşitici, Partici, Rallici, Sergici, Serpici, Taksici, Tepkici, Testici, Tevkici, Üretici, Vergici, Yergici, Dergici, Millici, Sezgici, Tedrici

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Çekici, Çinici, Çivici, Çizici, Delici, Derici, Dikici, Dizici, Eskici, Geçici, Gemici, Gerici, Gezici, Gidici, İçkici, Kesici, Lobici, Mirici, Sahici, Seçici, Sepici, Sevici, Silici, Verici, Yenici, Yerici, Yiyici, Harici, Manici

5 Harfli Kelimeler

Edici, Ekici, Emici, Ezici, Ikici, İçici, İkici, İtici

4 Harfli Kelimeler

Bici, Cici

Bazı İCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


başdizgici : başmürettip, sermürettip
benzeştirici : benzeteç
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
büyüleyici : etkileyen, bağıcı, efsunkar, karizmatik, rukiye
çekiştirici : gammaz, gıybetçi
çözümleyici : analist
destekleyici : müzahir, zahir
devirici : yıkmış
dikici : çiftçi, dikişçi
eskici : yamacı
frenleyici : engelleyen, ilerlemeye
geciktirici : inhibe
gemici : baloz, çaça, mellah
giydirici : gardıropçu
gönderici : telgraf
harici : dış, dışıl
haricî : dışarık, dışsal
ıkici : düalist
ilgilendirici : alâkabahş
ivdirici : akseleratör
izleyici : peyrev, seyirci, takipçi
kemleyici : péjoratif
kesici : kesen, silah
mahallebici : muhallebici
önbilici : kâhin
örgütleyici : yaratur
sepici : debbağ, tabak
sinirlendirici : hınzırlık etmek
tekmeleyici : bönger
tevkici : nişancı
tüketici : yoğaltıcı

Bazı İCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


geçici :

TDK:
1. sıfat Çok sürmeyen
"Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim." - P. Safa
2. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı
"Eğer yazmaktan para ve ün gibi iki geçici kıymet ve zevk elde edemezsem acaba yazı yazar mıydım?" - H. E. Adıvar
3. Bulaşan, bulaşıcı
4. isim Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu
"Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor." - C. Şehabettin

içici :
TDK:
1. sıfat İçme işini yapan (kimse)
2. Ayyaş

tüketici :
TDK:
1. isim Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı
"Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır." - Anayasa
2. sıfat Bitiren, mahveden

İCİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 117: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.

Kelime Bulma Motoru