İCİ ile biten kelimeler

Sonunda İCİ harfleri bulunan 244 adet kelime bulunuyor.Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İCİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Mineralleştirici, Mekanikleştirici

15 Harfli Kelimeler

Kanserleştirici, Kuvvetlendirici

14 Harfli Kelimeler

Aktifleştirici, Değerlendirici, Etkinleştirici, Fosilleştirici, İsteklendirici, Kuvvetledirici, Sinirlendirici

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedici, Denkleştirici, Görüntüleyici, Ilgilendirici, İlgilendirici, Kötüleştirici, Renklendirici, Sertleştirici

12 Harfli Kelimeler

Benzeştirici, Birleştirici, Destekleyici, Dinlendirici, Güçlendirici, Nemlendirici, Seslendirici, Sözlendirici, Tertipleyici, Tiksindirici, Yönlendirici

11 Harfli Kelimeler

Betimleyici, Bileştirici, Biriktirici, Bütünleyici, Çekiştirici, Çözümleyici, Değiştirici, Denetleyici, Dengeleyici, Desteleyici, Devindirici, Düzenleyici, Eğlendirici, Engelleyici, Geciktirici, Geçiştirici, Geliştirici, Gerektirici, Gölgeleyici, Gözetleyici, Gücendirici, Hafifletici, İğrendirici, İndirgeyici, İşlemleyici, Kilitleyici, Körükleyici, Küçümseyici, Mahallebici, Muhallebici, Örgütleyici, Sevindirici, Sihirleyici, Sürükleyici, Tekmeleyici, Temizleyici, Yetiştirici, Güneşletici, Perdeleyici

10 Harfli Kelimeler

Ağrıkesici, Ateşleyici, Başçeşnici, Başdizgici, Biyolojici, Büyüleyici, Eleştirici, Esirgeyici, Etkileyici, Fotokopici, Frenleyici, Gerileyici, Güdüleyici, Inceleyici, İğneleyici, İlerleyici, İnceleyici, İrdeleyici, Kötüleyici, Niceleyici, Renkseyici, Seyreltici

9 Harfli Kelimeler

Akademici, Anatomici, Belletici, Benzetici, Besleyici, Bezdirici, Çektirici, Derleyici, Dinleyici, Diriltici, Düzeltici, Giydirici, Gönderici, Gösterici, Gözleyici, Güllabici, Hissedici, Hükmedici, İnceltici, İrkiltici, İzlentici, Kahredici, Kaydedici, Kemleyici, Kipleyici, Kirletici, Leblebici, Siktirici, Süsleyici, Şükredici, Terletici, Tömbekici, Ürpertici, Yankesici, Yelteyici, Yönetkici, Yüklenici, Yükleyici, Yükselici, Zulmedici, Çeldirici, Gezdirici, Söyleşici

8 Harfli Kelimeler

Bezeyici, Bileyici, Bitirici, Çevirici, Değişici, Denetici, Devirici, Dileyici, Döşeyici, Galerici, Geçirici, Giderici, Gözetici, Güderici, Inleyici, İncitici, İnleyici, İvdirici, İzleyici, Kemirici, Küreyici, Öğretici, Önbilici, Önleyici, Özentici, Pişirici, Revanici, Sanayici, Troçkici, Tüketici, Türetici, Üfleyici, Yemenici, Yetişici, Yönetici, Baterici, Medenici, Tedavici

7 Harfli Kelimeler

Biçkici, Bilgici, Bitkici, Çerçici, Çergici, Çeşnici, Dizgici, Eğitici, Eritici, Harbici, Hindici, İlerici, İletici, İşitici, Partici, Rallici, Sergici, Serpici, Taksici, Tepkici, Testici, Tevkici, Üretici, Vergici, Yergici, Dergici, Millici, Sezgici, Tedrici

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Çekici, Çinici, Çivici, Çizici, Delici, Derici, Dikici, Dizici, Eskici, Geçici, Gemici, Gerici, Gezici, Gidici, İçkici, Kesici, Lobici, Mirici, Sahici, Seçici, Sepici, Sevici, Silici, Verici, Yenici, Yerici, Yiyici, Harici, Manici

5 Harfli Kelimeler

Edici, Ekici, Emici, Ezici, Ikici, İçici, İkici, İtici

4 Harfli Kelimeler

Bici, Cici

Bazı İCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


başdizgici : başmürettip, sermürettip
bici : cici bici
bileyici : zağcı, çarkçı
çekiştirici : gammaz, gıybetçi
değerlendirici : mükâfat
değişici : değişken
edici : alkar, alkaş
etkileyici : barok, delici, karizmatik, nüfuzkâr, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, yetkin
geciktirici : inhibe
gözetici : koruyucu, bakıcı, kollayıcı, sürveyan
iğneleyici : kırıcı
ilgilendirici : alâkabahş
inceltici : tiner
irdeleyici : mütetebbi
işitici : tuyak
kötüleştirici : ondurmaz
kuvvetledirici : mukavvi
mahallebici : muhallebici
örgütleyici : yaratur
partici : fırkacı, partizan
renkseyici : kromatograf
seçici : selektör
sevindirici : sevindiren, muştulu, ümran
siktirici : bayağı, aşağılık, adî
sözlendirici : dublâjcı
tepkici : reaksiyoner
tömbekici : acem
türetici : türeten
vergici : tahsildar, alımcı, paççı
yankesici : tırtırkçı, cep faresi

Bazı İCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


leblebici :

TDK:
isim Leblebi yapan veya satan kimse

Kelime Bulma Motoru