İCİ ile biten kelimeler

Sonunda İCİ harfleri bulunan 244 adet kelime bulunuyor.Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İCİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İCİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Mineralleştirici, Mekanikleştirici

15 Harfli Kelimeler

Kanserleştirici, Kuvvetlendirici

14 Harfli Kelimeler

Aktifleştirici, Değerlendirici, Etkinleştirici, Fosilleştirici, İsteklendirici, Kuvvetledirici, Sinirlendirici

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedici, Denkleştirici, Görüntüleyici, Ilgilendirici, İlgilendirici, Kötüleştirici, Renklendirici, Sertleştirici

12 Harfli Kelimeler

Benzeştirici, Birleştirici, Destekleyici, Dinlendirici, Güçlendirici, Nemlendirici, Seslendirici, Sözlendirici, Tertipleyici, Tiksindirici, Yönlendirici

11 Harfli Kelimeler

Betimleyici, Bileştirici, Biriktirici, Bütünleyici, Çekiştirici, Çözümleyici, Değiştirici, Denetleyici, Dengeleyici, Desteleyici, Devindirici, Düzenleyici, Eğlendirici, Engelleyici, Geciktirici, Geçiştirici, Geliştirici, Gerektirici, Gölgeleyici, Gözetleyici, Gücendirici, Hafifletici, İğrendirici, İndirgeyici, İşlemleyici, Kilitleyici, Körükleyici, Küçümseyici, Mahallebici, Muhallebici, Örgütleyici, Sevindirici, Sihirleyici, Sürükleyici, Tekmeleyici, Temizleyici, Yetiştirici, Güneşletici, Perdeleyici

10 Harfli Kelimeler

Ağrıkesici, Ateşleyici, Başçeşnici, Başdizgici, Biyolojici, Büyüleyici, Eleştirici, Esirgeyici, Etkileyici, Fotokopici, Frenleyici, Gerileyici, Güdüleyici, Inceleyici, İğneleyici, İlerleyici, İnceleyici, İrdeleyici, Kötüleyici, Niceleyici, Renkseyici, Seyreltici

9 Harfli Kelimeler

Akademici, Anatomici, Belletici, Benzetici, Besleyici, Bezdirici, Çektirici, Derleyici, Dinleyici, Diriltici, Düzeltici, Giydirici, Gönderici, Gösterici, Gözleyici, Güllabici, Hissedici, Hükmedici, İnceltici, İrkiltici, İzlentici, Kahredici, Kaydedici, Kemleyici, Kipleyici, Kirletici, Leblebici, Siktirici, Süsleyici, Şükredici, Terletici, Tömbekici, Ürpertici, Yankesici, Yelteyici, Yönetkici, Yüklenici, Yükleyici, Yükselici, Zulmedici, Çeldirici, Gezdirici, Söyleşici

8 Harfli Kelimeler

Bezeyici, Bileyici, Bitirici, Çevirici, Değişici, Denetici, Devirici, Dileyici, Döşeyici, Galerici, Geçirici, Giderici, Gözetici, Güderici, Inleyici, İncitici, İnleyici, İvdirici, İzleyici, Kemirici, Küreyici, Öğretici, Önbilici, Önleyici, Özentici, Pişirici, Revanici, Sanayici, Troçkici, Tüketici, Türetici, Üfleyici, Yemenici, Yetişici, Yönetici, Baterici, Medenici, Tedavici

7 Harfli Kelimeler

Biçkici, Bilgici, Bitkici, Çerçici, Çergici, Çeşnici, Dizgici, Eğitici, Eritici, Harbici, Hindici, İlerici, İletici, İşitici, Partici, Rallici, Sergici, Serpici, Taksici, Tepkici, Testici, Tevkici, Üretici, Vergici, Yergici, Dergici, Millici, Sezgici, Tedrici

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Çekici, Çinici, Çivici, Çizici, Delici, Derici, Dikici, Dizici, Eskici, Geçici, Gemici, Gerici, Gezici, Gidici, İçkici, Kesici, Lobici, Mirici, Sahici, Seçici, Sepici, Sevici, Silici, Verici, Yenici, Yerici, Yiyici, Harici, Manici

5 Harfli Kelimeler

Edici, Ekici, Emici, Ezici, Ikici, İçici, İkici, İtici

4 Harfli Kelimeler

Bici, Cici

Bazı İCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


belletici : çalıştırıcı, öğretici, müzakereci, belletmen
benzetici : sahteci, kopyacı, benzetgeç
bilgici : sofist
bilici : bilen, alim
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
çekiştirici : gammaz, gıybetçi
çözümleyici : analist
denetici : sıcaklık
dizgici : mürettip, dizici
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
eleştirici : eleştirmeci, eleştirmen, tenkitçi, münekkit
frenleyici : engelleyen, ilerlemeye
gezici : gezginci, seyyar
gösterici : nümayişçi, fotoğraf, projektör, başel, gösteri adamı
gözleyici : gözlemci, müşahit, rasıt
ikici : düalist
irdeleyici : mütetebbi
izlentici : modacı
kahredici : kahhar, kahir
kaydedici : imleç, ımleç
kötüleştirici : ondurmaz
mahallebici : muhallebici

İCİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sıradan ve Sahici - Yazar: Melih Pekdemir
Çözümleyici Eleştiri - Yazar: Semih Gümüş
Sıradan ve Sahici - Yazar: Melih Pekdemir

İCİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NECM - 23: Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.
KASAS - 50: Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.
ARAF - 52: Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.

Kelime Bulma Motoru