İŞİ ile başlayan kelimeler

Başında İŞİ harfleri bulunan 32 adet kelime bulunuyor.Başında İŞİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İŞİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İŞİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İşitilmemişlik, İşittirebilmek

13 Harfli Kelimeler

İşitilebilmek, İşittirebilme

12 Harfli Kelimeler

İşitmemezlik, İşitilebilme

11 Harfli Kelimeler

İşitilmedik, İşitilmemiş, İşitebilmek

10 Harfli Kelimeler

İşitmezlik, İşittirmek, İşitebilme

9 Harfli Kelimeler

İşitilmek, İşitilmiş, İşitmemiş, İşitmeyen, İşittirme

8 Harfli Kelimeler

İşitilen, İşitilme, İşitiliş

7 Harfli Kelimeler

İşitici, İşitmek, İşitsel, İşitsin

6 Harfli Kelimeler

İşinde, İşiten, İşitim, İşitiş, İşitme

5 Harfli Kelimeler

İşini

4 Harfli Kelimeler

İşin

3 Harfli Kelimeler

İşi

Bazı İŞİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


işitmek :

TDK:
1. -i Kulakla algılamak, duymak
"Doktorun sesini işitince koştu, yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu." - H. E. Adıvar
2. Haber almak

işitmemezlik :
TDK:
isim İşitmemiş, duymamış gibi davranma

İŞİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZARİYAT - 1, 2, 3, 4, 5, 6: Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.
KASAS - 10: Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vâdimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı.
MÜMTEHİNE - 12: Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru