İÇ ile başlayan kelimeler

Başında İÇ harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.Başında İÇ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İÇ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İÇ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İçtenliksizlik, İçselleştirmek

13 Harfli Kelimeler

İçyapışkanlık, İçselleştirme

12 Harfli Kelimeler

İçtimaiyatçı, İçeriksizlik, İçgüdüsellik

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İçerebilmek, İçilebilmek, İçirebilmek

10 Harfli Kelimeler

İçeriğinin, İçildikten, İçilebilen, İçlendirme, İçtenlikle, İçtenlikli, İçtimaiyat, İçerebilme, İçilebilme, İçirebilme, İçkisizlik, İçtimailik

9 Harfli Kelimeler

İçerlemek, İçerleyiş, İçgüdüsel, İçgüveysi, İçirilmek, İçkicilik, İçdenetir, İçebilmek, İçeriksiz, İçivermek

8 Harfli Kelimeler

İçeriden, İçerikli, İçerleme, İçgüdülü, İçgüveyi, İçicilik, İçirilme, İçirtmek, İçişleri, İçkinlik, İçlenmek, İçtenlik, İçtensiz, İçebilme, İçiverme, İçreklik, İçsellik

7 Harfli Kelimeler

İçbükey, İççevre, İçerisi, İçerlek, İçermek, İçgörür, İçilmek, İçimlik, İçinden, İçirmek, İçirtme, İçitmek, İçkiler, İçkisiz, İçleniş, İçlenme, İçlilik, İçmeden, İçtihat, İçtimai, İçtinab, İçtinap, İçgöreç

6 Harfli Kelimeler

İçavlu, İçecek, İçerik, İçerme, İçetek, İçgörü, İçgüdü, İçiliş, İçilme, İçimli, İçinde, İçirik, İçirip, İçiriş, İçirme, İçitim, İçitme, İçkici, İçkili, İçküme, İçmece, İçteki, İçtepi, İçtima, İçtime, İçyağı, İçyüzü

5 Harfli Kelimeler

İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İçler

4 Harfli Kelimeler

İçim, İçin, İçiş, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre

3 Harfli Kelimeler

İçi, İçe

2 Harfli Kelimeler

İç

Bazı İÇ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


içbükey : obruk, mukaar, konkav
içeri : iç, gönül, yürek, hapishane, dâhil, derun, içerisi
içeriden : dâhilen
içermek : havi olmak, ihtiva etmek, tazammun etmek
içgörü : insight
içgüdü : insiyak, sevkıtabiî, sevkitabii, radar
içgüdülü : insiyakî
içgüveyi : damat
içici : içkici, ayyaş, akşamcı
içilebilen : tatlı
içimli : lezzetli
içinde : süresince, zarfında, ortamında, ampul, boş, çıplak, çıplaklar kampı, dâhil, dördül aktarımı, ıstampa, içre, karıncalı, kaset, maden suyu, madensuyu, pis su borusu, rapsodi, yıldız taşı
içirip : ziyafet çekmek
içişleri : dahiliye
içit : içecek, meşrubat
içitmek : zerk etmek
içken : ayyaş

Bazı İÇ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


içindekiler :

TDK:
1. isim Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist
2. Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat

içre :
TDK:
zarf İçinde
"Âlem içre muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" - Muhibbi

içtenlik :
TDK:
isim İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet
"Bütün içtenliğimizle aksaklıkları sıralamıştık." - A. Ümit

İÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir İçim Su - Yazar: Refik Halit Karay
İçsel Yol - Yazar: Gülsen Gülbeyaz
Yandı İçim - Yazar: Muazzez İlmiye Çığ

İÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HAKKA - 7: Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
HUD - 77: Elçilerimiz Lût'a gelince, (Lût)  onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da «Bu, çetin bir gündür» dedi.

Kelime Bulma Motoru