HİS ile başlayan kelimeler

Başında HİS harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.Başında HİS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında HİS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında HİS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hissettirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Hissikablelvuku, Hissedilebilmek, Hissettirebilme

14 Harfli Kelimeler

Hissedilebilme

13 Harfli Kelimeler

Hisseişayialı, Hissedebilmek, Hissettirtmek

12 Harfli Kelimeler

Hisarbuselik, Hissedilmeli, Hissettirmek, Hislendirmek, Hissedebilme, Hissettirtme

11 Harfli Kelimeler

Hissedilmek, Hisseişayia, Hissettirme, Hislendirme, Hissedarlık, Hissettiriş, Hissolunmak

10 Harfli Kelimeler

Hissedilen, Hissedilme, Hissiselim, Histerezis, Hissolunma, Histolojik

9 Harfli Kelimeler

Hislenmek, Hissedici, Hissetmek, Hissizlik, Histoloji

8 Harfli Kelimeler

Hisarlar, Hisleniş, Hislenme, Hislilik, Hisseden, Hissediş, Hissetme, Hissiyat, Histerik, Hissedar, Hissesiz, Hissilik, Histolog

7 Harfli Kelimeler

Hisseli, Histeri

6 Harfli Kelimeler

Hisset, Hissiz

5 Harfli Kelimeler

Hisab, Hisar, Hisli, Hisse, Hissi

3 Harfli Kelimeler

His

Bazı HİS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


his : duygu, duyu, sezgi, sezme, kalp
hisâb : hesap, aritmetik
hisar : kermen, germen
hisarlar : kılâ
hislenmek : duygulanmak
hisli : duygulu, içli, duyar
hislilik : duyarı
hissedar : paydaş, aksiyoner, ortak, yarçı, yarşı
hisseden : duyuşan
hissedici : duyan
hissedilen : mahsus
hissedilmek : sezilmek
hissedilmeli : acil kültür
hissediş : duyuş
hisseli : paydaşlı, paylı
hisset : cimrilik, pintilik
hissetmek : duymak, sezmek, anlamak, duyumsamak, sezinlemek, birleşik fiil, gönlüne doğmak, içinde duymak, taşımak, tatmak, yaşamak
hissettirmek : duyurmak, sezdirmek, duyumsatmak, sezinletmek, belli etmek, tattırmak
hissî : duygusal
hissikablelvuku : önsezi, ön sezi

Bazı HİS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hissikablelvuku :

TDK:
isim Önsezi

HİS ile başlayan İlçe isimleri

Hisarcık (Kütahya)

HİS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Abdülhak Şinasi Hisar Vardı - Yazar: Sermet Sami Uysal
Bi Hisset Çok Seveceksin - Yazar: Halide İncekara
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu - Yazar: Öztürk Emiroğlu

Kelime Bulma Motoru